İM 205-İnşaat
İnşaat Mühendisleri için MATLAB
FİNAL Sınavına Hazırlık Soruları
S-1) Aşağıda pson ne olur?
>>B=[3 4 0 4;2 -1 2 3;-5 6 7 9]
>>p1=B(2,3);
>>p2=B(3,4);
>>plast=p1+p2
:?_____________________________
S-2) Aşağıdaki sistemi Matlab ta yazıp, bilinmeyen (x, y, z) leri bulan programı yazınız
2*x+3*y+4*z=-2,
4*x -y+ z= 3,
-3*x +3*y+ z=-4
S-3) Aşağıdaki
şağıdaki programı Matlab editöründe yazıp komut penceresinde çalıştırınca, çıktı ne olur?
clear all;
%SonuC=100;
i=1;
a=2;b=3;c=20;
while i<7
x=a*b;
a=x;
i=i+2;
end
SonuC=a+c;
fprintf('a arti c isittir
ittir= %d\n', SonuC);
S-4) 3.cü sorudaki kodun akış diyagramını çiziniz
S-5) Hangisi yada hangileri MATLAB ta bir veri türü değildir?
o
o
o
o
o
o
Character
Logical
Symbolic
Single Floating Point
Compound
Sentence
Q-6) “num2str” ve “str2num” komutlari MATLAB ta ne iş yapar?
Q-7)
y= 5*x^2+6*x+3 denklemini MATLAB ta çözen kodu yazınız.
İM 205-İnşaat
İnşaat Mühendisleri için MATLAB
Q-8) 3 farklı fonksiyonu(y1, y2, y3) ayrı grafiklerde fakat 1 figürde çizen kodu yazınız
X=0:0.1:pi; y1= sin(x); y2=sin(2*x); y3=sin(3*x)
Q-9) Verilen Y= 3*m^2-4*m+7*k^3
4*m+7*k^3-10*k+50, denklemde
a) Y nin 2.ci türevini m ye bağlı olarak veren kodu yazınız
b) Y nin 3.cü türevini k ya bağlı olarak veren kodu yazınız
Q-10) Verilen M= 10*x^2-3*x+y^3-77 denkleminde
a) M nin integralini 1 den 3 e kadar x’
x’e bağlı olarak veren kodu yazınız
b) M nin integralini 1 den 3 e kadar y’
y’e bağlı olarak veren kodu yazınız
Q-11) ∫ (3ℎ − 7) ℎ değerini hesaplayan kodu yazınız
Q-12) Değerini hesaplayan kodu yazınız.
= , (0) = 1
Q-13) Verilen y= 5*x^4-2*x^2+10,
2*x^2+10, için y(1) ve y(-2) yi bulan
an kodu polyval fonksiyonuyla yazınız.
Q-14) Verilen ∫ (
+
)
, için sayısal çözüm ve gerçek çözümü bulup hatayı veren kodu yazınız.
yazınız
Q-15) Aşağıdaki satırların MATLAB ta ne yaptığını sağ taraflarına açıklayınız.
imread('pout.tif') :_____________________________________________________
J = imadjust(I)
:_____________________________________________________
imresize(TTT,[500 500]) :______________________________________________
imwrite(TTTT,'NewFatih.tif') :___________________________________________
_________________________
Q-16) Komut penceresinde yazılan aşağıdaki satırların MATLAB ta ne yaptığını sağ
taraflarına açıklayınız.
>> x=1:20;
: ___________________________________________________
>> y=x.^(1/2);
: ___________________________________________________
>> h=plot(x,y)
: ___________________________________________________
h = 1.710296630859375e+002
>> set(h,'color','red')
: ______________________________________________
>> get(h)
:_______________________________________________
Q-17) Hangisi yada hangileri MATLAB ta GUI objesi değildir?
o Push button
o Edit textbox
o Image button
o Table
o Panel
İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB
o Template
Q-18)Aşağıda Figür 1’ de,
Figür 1: Bir GUI nin hazırlanma safhasından bir görünüş.
ismi ”A=” olan objeyi “ B+=” şeklinde nasil dğiştiririz ? İzlenen yolu açıklayınız.
Q-19) Bir objenin özelliklerinde , aşağıdaki komutlar ne iş yapar?
o
o
o
o
BackgroundColor
FontName
String
Tag
Q-20) Yukarıdaki Figür 1’de, proje bitirilip kaydedildikten sonra”Calistir” butonuna
basıldığında, programın çalışması için, MATLAB tarafından otomatik oluşturulan kodda,
kod yada kodlar nerelere eklenmelidir?
Download

İM 205-İnşaat Mühen Q-7) y= 5*x^2+6*x+3 denklemini İnşaat