DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (Çeyrek yıl Esaslı)
AKADEMİK TAKVİMİ
ETKİNLİK
Güz Çeyrek Yılı için Erken Başvuru
Erken Başvuru İngilizce Yeterlik Sınavı (DÜİYES-III) ve
Bilim Sınavları
Erken Başvuru DUIYES III ve Bilim Sınavları
Sonuçlarının Açıklanması
Erken Başvuru Mülakatlar
Erken Başvuru Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve
Yedek Öğrenci Listelerinin İlanı
Ön Kayıtlar
Güz Çeyrek Yılı için Geç Başvuru
Geç Başvuru İngilizce Sınavı (DUİYES-III) ve Bilim
Sınavları
Geç Başvuru DUIYES III ve Bilim Sınavları Sonuçlarının
Açıklanması
Geç Başvuru Mülakatlar
Geç Başvuru Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek
Öğrenci Listelerinin İlanı
Kesin Kayıtlar, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
GÜZ ÇEYREKYILI (11 Hafta)
Güz Çeyrek Yılı Ekleme-Bırakma Haftası
Güz Çeyrek Yılı Dersten Çekilme
Kış Çeyrek Yılı İçin Başvuru
İngilizce Yeterlik Sınavı (DUİYES-III)
Güz Çeyrek Yılı Dönem Sonu Sınavları
Güz Çeyrek yılı Bütünleme Sınavları
Güz Çeyrek Yılı Proje/Tez Teslim
İngilizce Yeterlik Sınavı (DUİYES-III)Sonuçlarının
Açıklanması
Mülakatlar
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Öğrenci
Listelerinin İlanı
Kesin Kayıtlar/ Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
Güz Çeyrek Yılı Proje /Tez Sunum
KIŞ ÇEYREK YILI (11 Hafta)
Kış Çeyrek Yılı Ekleme-Bırakma Haftası
Güz Çeyrek Yılı Düzeltme Verilen Proje/Tez Teslimi
Kış Çeyrek Yılı Dersten Çekilme
Bahar Çeyrek Yılı İçin Başvuru
İngilizce Yeterlik Sınavı (DUİYES-III)
Kış Çeyrek Yılı Dönem Sonu Sınavları
Kış Çeyrek yılı Bütünleme Sınavları
Kış Çeyrek Yılı Proje/Tez Teslim
İngilizce Yeterlik Sınavı (DUİYES-III)Sonuçlarının
Açıklanması
Mülakatlar
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Öğrenci
Listelerinin İlanı
Kesin Kayıtlar/ Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
Kış Çeyrek Yılı Proje /Tez Sunum
BAHAR ÇEYREK YILI(11 Hafta)
Bahar Çeyrek Yılı Ekleme-Bırakma Haftası
Kış Çeyrek Yılı Düzeltme Verilen Proje/Tez Teslimi
Bahar Çeyrek Yılı Dersten Çekilme
Bahar Çeyrek Yılı Dönem Sonu Sınavları
Bahar Çeyrekyılı Bütünleme Sınavları
Bahar Çeyrek Yılı Proje/Tez Teslim
Bahar Çeyrek Yılı Proje /Tez Sunum
Bahar Çeyrek Yılı Düzeltme Verilen Proje/Tez Teslimi
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
09 Haziran 2014
23 Haziran 2014
20 Haziran 2014
23 Haziran 2014
24 Haziran 2014
24 Haziran 2014
24 Haziran 2014
30 Haziran 2014
27 Haziran 2014
30 Haziran 2014
07 Temmuz 2014
11 Ağustos 2014
01 Eylül 2014
11 Temmuz 2014
29 Ağustos 2014
01 Eylül 2014
02 Eylül 2014
02 Eylül 2014
01 Eylül 2014
05 Eylül 2014
03 Eylül 2014
05 Eylül 2014
08 Eylül 2014
15 Eylül 2014
22 Eylül 2014
29 Eylül 2014
17 Kasım 2014
08 Aralık 2014
08 Aralık 2014
15 Aralık 2014
08 Aralık 2014
09 Aralık 2014
12 Eylül 2014
03 Aralık 2014
26 Eylül 2014
07 Kasım 2014
05 Aralık 2014
08 Aralık 2014
12 Aralık 2014
19 Aralık 2014
12 Aralık 2014
09 Aralık 2014
08 Aralık 2014
12 Aralık 2014
10 Aralık 2014
12 Aralık 2014
15 Aralık 2014
15 Aralık 2014
22 Aralık 2014
29 Aralık 2014
30 Aralık 2014
05 Ocak 2014
16 Şubat 2015
09 Mart 2015
09 Mart 2015
16 Mart 2015
09 Mart 2015
10 Mart 2015
19 Aralık
16 Aralık
06 Mart
02 Ocak
30 Aralık
13 Şubat
06 Mart
09 Mart
13 Mart
20 Mart
13 Mart
10 Mart
09 Mart 2015
13 Mart 2015
11 Mart 2015
13 Mart 2015
16 Mart 2015
16 Mart 2015
23 Mart 2015
30 Mart 2015
31 Mart 2015
06 Nisan 2015
08 Haziran 2015
15 Haziran 2015
08 Haziran 2015
15 Haziran 2015
30 Haziran 2015
20 Mart 2015
17 Mart 2015
05 Haziran 2015
03 Nisan 2015
31 Mart 2015
15 Mayıs 2015
12 Haziran 2015
19 Haziran 2015
12 Haziran 2015
16 Haziran 2015
30 Haziran 2015
2014
2014
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Bu Takvim İşletme (İngilizce / Türkçe ) ve Finansal İktisat Yüksek Lisans programları için geçerlidir.
Download

Çeyrek yıl Esaslı - Doğuş Üniversitesi