Uygulama 27: «Kimi genç şairlerimiz, hiç çalışmadan başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Ne
kendilerinden öncekilerin ne de yaşıtlarının şiirlerini okuyorlar. Şiirimizin de, genel olarak
edebiyatımızın da geçmişini bilmiyorlar. Bu yüzden bir şiir yazınca yeni bir yol bulduklarını
düşünüyorlar. Bu durumda, yazdıklarının, başkalarının şiirleri yanında yabancı durmamasına
şaşmamak gerek.»
Yukarıdaki parçada «…yazdıklarının başkalarının şiirleri yanında yabancı durmamasına…» sözüyle,
genç şairler ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirlerinde hep aynı konuları işledikleri…
B) Şiirlerinin özgün nitelikler taşımadığı…
C) Usta sanatçıları inceleyerek taklit ettikleri…
D) Şiirleri üzerinde yeterince çalışmadıkları…
E) Şiirin nasıl yazılacağı üzerinde düşünmedikleri…
Kaynak: FEM Yayınları
Cevap: Öncelikle parçayı okuduğumuzda, parçayla ilgili olarak A, C ve E seçeneklerindeki çıkarımlara
kesinlikle ulaşılamaz.
Parçadan, genç şairlerin şiirleri üzerinde yeterince çalışmadıkları çıkarımına ulaşılabilir. Ancak bu
çıkarım, soruda verilen «…yazdıklarının başkalarının şiirleri yanında yabancı durmamasına…» sözüyle
anlatılmak istenen bir çıkarım değildir.
Genç şairleri yazdıklarının başkalarının şiirleri yanında yabancı durmaması, yazdıkları şiirlerin
başkalarının şiirlerine benzer olması; özgün olmaması anlamındadır. Bu yüzden cevap B seçeneğidir.
AlGe Yapı
1
Download

AlGe Yapı