HAFTALIK PROGRAM (4. SINIFLAR) 29/09/2014 VE 03/10/2014 tarihleri arasında uygulanacaktır.
MATEMATİK
TÜRKÇE
KONU:1. Ders: Kazanım: İki farklı düşünceyi
yansıtan cümleleri okuma yaparken far eder,tanır.
29 EYLÜL Ses tonunu ayarlar, yorum getirir.Araç: Maçı Biz
Kazandık ders kitabı sf:14-15-16-17, çalışma kit
2014
sf: 25’teki 1.etk, 262daki 2., 3 . etk, 29’daki
PAZARTESİ 6.,7.etk. konu etkinliklerle tekrar edilecek.aslında
aynıyız(eş anlamlı kelimeler),tersimi söyleme(zıt
anlam), başka anlamlarım var (eş sesli) ve Farklı
Türkçe 95-114 arası yapılmayan testlerin yapımı.
KONU: Üçgen ve açıları Mat ders kit sf: 1415 Çal kit sf: 7
Kazanım: Üçgenin iç açılarının toplamını
belirler
EV GÖREVİ: Mat çal kit 8
30 EYLÜL
2014
SALI
01 EKİM
2014
ÇARŞAMBA
KONU: Mat der kit sf:16-17
Kazanım: Üçgeni açı ölçülerine göre
sınıflandırır.
parçayla ilgili 5N 1K sorularına cevap verir.
Araç: T.D. çal kit sf 27’deki etk yapılması
İşleniş: Parçada geçen olayı değerlendirir.
Ne?Nerede?NE zaman? Nasıl? Ne yaptı?
EV GÖREVİ: Geliştiren mat sf:267-268Kim? Sorularının cevaplarının aranması
269-270
3.ders: Kazanım: Noktalama işaretlerine göre
okur ve yazar. Araç: Türkçe defterleri evde ve
sokakta uymamız gereken kuralların
yazımında konu tekrar hatırlatılır.
Türkçe çal kit sf: 21-22-23-24’ün yapılması
EV GÖREVİ:Farklı Türkçe sf 33-34-35
KONU: 4.ders: Kazanım:1. Türkçenin zengin
bir dil olduğundan hareketle kelimelerin
anlamlarını fark edip bulur.2. Kelimelerin
gerçek,mecaz ve terim anlamlarını bulur
kullanır. Araç: Farklı Türkçe 87’nin yapılması
EV GÖREVİ: Farklı Türkçe sf 91-92-93
KONU: Başkalarına Saygılıyım
Kazanım: Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile
karşılar. Öğretmen kılavuz sf:83 konu kavrama soruları
ile çalışma.
Sosyal çal. Kit sf: 18’in yapılması ve Öğretmen kılavuz
sf:84-85 Kastamonulu Şerife Bacı’nın öğretmen
tarafından okunması
EV GÖREVİ: Koza Sosyal sf: 14 – 15 ve sf:16
çözümlü testin incelenmesi
EV GÖREVİ: Türkçe Fasikül konu anlatım
sayfa 9
KONU: 2.ders: Kazanım: Okuduğunu anlar,
SOSYAL BİLGİLER
KONU: Geliştiren mat:265-266
KONU: Bilfen Fasikül 1 Konu anlatımlı sf:13-1415-16
EV GÖREVİ:
KONU: Koza Sosyal sf: 17-18
Kazanım: Üçgenleri kenar uzunluklarına
göre
EVGÖREVİ: Mat fasikül 5 konu anlatımı EV GÖREVİ: Bilfen sosyal 1 ödev fasikülü sf: 9 – 10
16-17-19
HAFTALIK PROGRAM (4. SINIFLAR) 29/09/2014 VE 03/10/2014 tarihleri arasında uygulanacaktır.
MATEMATİK
TÜRKÇE
KONU: 5.ders: Kazanım: Gerçek ve mecaz anlamlı
02 EKİM
sözcüklerle cümleler kurar. Bazı atasözleriniz
mecaz anlatım yolunu geçtiğini anlar.
İşleyiş: Tatlı dil yılanı deliğinden dilin tatlısı olur
mu? Örnekler Farklı Türkçe sf: 93- 84
2014
2014
KONU: Yaşadıklarımı Sıralıyorum
KONU: Mat fasikül 5 konu anlatımı
Kazanım: Yaşamına ilişkin belli başlı olayları
kronolojik sıraya koyar. Ders kit sf: 24 – 2 5
12-13-14-15
Kazanım: Kare ve dikdörtgenin kenar
ve açı özelliklerini belirler
EV GÖREVİ: Sosyal çal kit sf: 19 - 20
EV GÖREVİ: Mat fasikül 5 Ödev
PERŞEMBE EV GÖREVİ:
03 EKİM
SOSYAL BİLGİLER
fasikülü sf: 9 – 10 – 13 - 14
KONU:
KONU:
KONU:
EV GÖREVİ:
EV GÖREVİ:
EV GÖREVİ:
CUMA
TRAFİK GÜVENLİĞİ: Konu: Güvenli Yolları Kullanıyorum
Kazanım: Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları seçer.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Konu: Selamlaşıyoruz, Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet’i Öğreniyoruz Kazanım: Selamlaşmanın iletişimdeki önemini fark eder.
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet’in anlamlarını açıklar.
4-A
Gürcan ŞİNGİRİK
4-B
Şenay HAZIR
4-F
Hatice ABDULAZİZOĞLU
4-C
Özlem ORTAKALE
4-G
Banu KOCA
4-D
Durdane EROL
4-H
Betül CANKURT
Download

HAFTALIK PROGRAM (4. SINIFLAR) 29/09/2014 VE 03/10/2014