Sayfa 1 / 2
HCB_HCN-KA-tr-0810
KERN HCB/HCN Askılı Tartıları Kısa İşletim Kılavuzu
Ayrıntılı bilgi için başka dillerde (örneğin İngilizce) hazırlanmış olan işletim kılavuzlarını
www.kern-sohn.com/manuals adresinde online inceleyebilirsiniz.
¾
Tartı, „kendi kendine işlemeyen tartı“ olarak kullanım için öngörülmüştür.
¾
Tartıya daimi yük asmayın.
¾
Dinamik tartım işlemleri için kullanılmamalıdır.
¾
Darbelerden ve aşırı yüklemeden mutlaka kaçınılmalıdır.
¾
Patlama tehlikesi olan mekanlarda asla çalıştırılmamalıdır.
¾
Tartının yapısal olarak değiştirilmesi yasaktır.
¾
Asılı yük altında asla kişilerin veya eşyaların durmamasına dikkat edilmelidir
¾
Tartı, insanları tartmak için uygun değildir, Tıbbi Ürünler Yasası’na uygun değildir
¾
Askılı tartıya asla belirtilmiş olan azami yükten fazla yük uygulanmamalıdır ( !! Kırılma tehlikesi !! ).
¾
Askılı tartı yük taşımak için kullanılmamalıdır.
¾
Her tür darbe, burulma (torsiyon) ve sallanma (örneğin yükün eğik bir şekilde takılması sayesinde) önlenmelidir.
Baskı kuvveti uygulanarak
kullanılmamalıdır
Döndürmeyin
Çekme kuvveti uygulanarak
kullanılmalıdır
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1, D-72336 Balingen, E-Mail: [email protected]
Tel: +49-[0]7433- 9933-0, Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com
Sayfa 2 / 2
HCB_HCN-KA-tr-0810
Çalıştırma
Tartma
0.00
8.8.8.8.8
17.32
0.00
Kapatma
Dara alma
0.00
0.00
Dara ağırlığını dikkatlice takını
3 sec
1.32
0.00
Tartılacak malzemeyi takın
12.77
Download

KERN HCB/HCN Askılı Tartıları Kısa İşletim Kılavuzu