Uygulama 5: Tek rakamlar sırasıyla yan yana yazılarak beş basamaklı
A=13579 sayısı ve çift rakamlar büyükten küçüğe doğru sırasıyla yan yana
yazılarak B=86420 sayısı oluşturuluyor.
+−∗
Verilenlere göre yukarıdaki işlem sonucu olarak oluşacak sayının 11 ile
bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 5
D) 8
E) 10
Kaynak: FEM Yayınları
Çözüm: İşlem sonucunun 11 ile bölümünden kalan A ve B sayılarının 11 ile bölümünden
kalan değerinin işlemde yerine koyulmasıyla elde edilir.
 = 1 3 5 7 9 ⇒  = 9 + 5 + 1 − 7 + 3 = 15 − 10 ⇒  = 
+−+−+
 = 8 6 4 2 0 ⇒   = 0 + 4 + 8 − 2 + 6 = 12 − 8 ⇒  = 
+−+−+
+−∗

=  +   −  ∗   = 5 + 4 − 5 ∗ 4 = 9 − 20 = −11 + 11 = 0
AlGe Yapı
1
Download

Uygulama 5: Tek rakamlar sırasıyla yan yana yazılarak beş