İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
Mal Alımı için ihale ilanı
Newtex Hazır Giyim Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KOBİ’lere
Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Esentepe Mahallesi
Çorum Caddesi No:46 Dodurga/Çorum adresinde, TR83/14/KOBİ3/0078 referans numaralı “Newtex Fem
Tekstil İşbirliği ile Üretim Süreçlerinde Verimlilik ve Kaliteyi Artırıyor” projesi için bir mal alımı ihalesi
sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Esentepe
Mahallesi Çorum Caddesi No:46 Dodurga/Çorum adresinden veya www.newtex.com.tr ve www.oka.org.tr
internet adreslerinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı
ihale dosyasını elden teslim alması zorunludur.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 02.09.2014 saat 14.00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.newtex.com.tr ve www.oka.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 02.09.2014 tarihinde saat 14.00’te Esentepe Mahallesi Çorum Caddesi No:46 Dodurga/Çorum
adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

ilanlı usul için standart gazete ilanı formu