Mal Alımı İçin İhale İlanı
OrtoTek Ortopedi Protez Ortez Rehabilitasyon Merkezi Tic. Ltd. Şti, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı, İleri
Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Ankara’da
“Teknoloji Yoğun Protez Sistemlerinin Yerlileştirilmesi ve Teknik Altyapının Güçlendirilerek İhracat
Kapasitesinin Artırılması Projesi” için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Satın Alınmak İstenen Makine/Ekipman:
Lot 1: 1 adet Otoklav Makinesi
Lot 2: 1 adet Tarayıcı ve Model İşleme Merkezi
Lot 3: 1 adet 5 Eksen CNC Dik İşleme Merkezi
Lot 4: 1 adet Silikon Enjeksiyon Makinesi
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası, Ziya Gökalp
Caddesi No:68/34 Kolej Çankaya/Ankara, adresinden veya www.ortotek.com.tr ve www.ankaraka.org.tr
internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 04.02.2016 - 14:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ortotek.com.tr ve www.ankaraka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 04.02.2016 tarihinde, saat 14:00’da ve Ziya Gökalp Caddesi No:68/34 Kolej Çankaya/Ankara
adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

Ankara Kalkınma Ajansı Mal Alımı İçin İhale İlanı