İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
Mal Alımı İçin İhale İlanı
Timsan Teknik İnşaat ve Makine San. Tic. Ltd. Şti., T.C. Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojilerde İhracat
Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Ahi Evran Cad. No: 111 Ostim
Yenimahalle / Ankara’da Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ile Dışa Bağımlılığın Azaltılması ve İhracat
Hacminin Artırılması Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhale kapsamında;
Lot 1:
- 1 Adet CNC Plazma Kesim
Lot 2:
- 1 Adet CNC Büküm Tezgâhı-Abkant Pres
Lot 3:
- 1 Adet Otomatik Orbital Boru Kaynak Makinesi
Lot 4:
- 1 Adet Dikiş Kaynak Makinesi
Lot 5:
- 1 Adet Dört Toplu Silindir Makinesi
Lot 6:
- 1 Adet ERP Yazılımı
alınacaktır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ahi Evran Cad.
No: 111 Ostim Yenimahalle / Ankara adresinden veya www.timsan.com.tr ve www.ankaraka.org.tr internet
adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 18.12.2014 ve saat 13.00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.timsan.com.tr ve www.ankaraka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 18.12.2014 tarihinde, saat 13.00’da ve Ahi Evran Cad. No: 111 Ostim Yenimahalle / Ankara adresinde
yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

ihale duyurusu