Mal Alımı için ihale ilanı
Çokcanlar Makina Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilikçilik Odaklı
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeni Sanayi Sitesi Altı 17.Sokak
No:1 Merkez / Burdur’da “Çokcanlar Makine Metal İşleme Teknolojisi Geliştirme Projesi” için bir mal alımı
ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Yeni Sanayi Sitesi
Altı 17.Sokak No:1 Merkez / Burdur adresinden veya www.cokcanlar.com.tr ve www.baka.org.tr internet
adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 02.10.2014 saat 14:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.cokcanlar.com.tr ve www.baka.org.tr yayınlanacaktır.
Teklifler, 02.10.2014 tarihinde, saat14:30’da BAKA Burdur Yatırım Destek Ofisi Burç Mah. İstasyon Cad.
No:27 Burdur adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

Mal Alımı için ihale ilanı Çokcanlar Makina Taşımacılık