İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
Mal Alımı İçin İhale İlanı
Çelenlioğlu Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Zafer Kalkınma Ajansı
Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali
destek ile Akselendi Kasabası 45201 - Akhisar / Manisa’de Çelenlioğlu Ar-Ge, İnovasyon ve
Ürün Çeşitlendirme Projesi için bir Mal Alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
1. Meyve Sebze Püre Makine Üretim Hattı
(1 Adet)
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale
Dosyası Akselendi Kasabası 45201 - Akhisar / Manisa adresinden 100 TL karşılığı temin
edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 25/12/2015 saat: 14:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; http://www.ipeksalca.com.tr ve www.zafer.org.tr
yayınlanacaktır.
Teklifler 25/12/2015 tarihinde, saat 14:00’da ve Akselendi Kasabası 45201 - Akhisar /
Manisa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

İhale duyrusu için tıklayınız