SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu
İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
Mal Alımı için ihale ilanı
Döşemenler Tarım ve Sanayi Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş., Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı – Kar Amacı Güdenler Programı kapsamında sağlanan mali
destek ile Çaykenarı Mevkii P.K.: 16 10440 Bigadiç / Balıkesir’de “Döşemenler Firmasının Üretim Alt
Yapısının Güçlendirilmesi Yoluyla Rekabet Edebilirliğinin Arttırılması” projesi için bir mal alımı ihalesi
sonuçlandırmayı planlamaktadır. Bu ihale kapsamında aşağıdaki makine-ekipmanlar alınacaktır.
LOT1 CNC Plazma
LOT2 Isıtma fırını
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Çaykenarı
Mevkii P.K.: 16 10440 Bigadiç / BALIKESİR adresinden temin edilebilir veya www.dosemenler.com ,
www.gmka.org.tr internet adreslerinden görülebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati:
LOT1 için 18/12/2014
LOT2 için 18/12/2014
Perşembe günü, saat 09.00
Perşembe günü, saat 09.00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar www.dosemenler.com ve www.gmka.org.tr internet adreslerinde
yayınlanacaktır.
Teklifler,
LOT1 için 18/12/2014 Perşembe günü, saat 09.30
LOT2 için 18/12/2014 Perşembe günü, saat 10.30
Erken bitmesi halinde bir sonraki lota hemen başlanacaktır.
’da ve Çaykenarı Mevkii P.K.: 16 10440 Bigadiç / BALIKESİR adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

İhale İlanı - Güney Marmara Kalkınma Ajansı