14-16 Ocak 2015
EÜ EBİLTEM-TTO
“HORIZON 2020 Proje Yazım ve Ortaklık Kurma Eğitimi”
KATILIM KOŞULLARI
Eğitim TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında EÜ
EBİLTEM-TTO tarafından gerçekleştirilmektedir. Etkinliğe katılacakların sağlaması gereken
koşullar TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Kural ve İlkeleri’nde
açıkça belirtilmiştir. Bu doğrultuda etkinliğe başvuracak katılımcıların aşağıdaki şartları
sağlamaları gerekmektedir.
Katılımcı Profili
 Ege Üniversitesi’nde çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki doktora
öğrencisi olmak,
 Etkinliğe bir proje önerisi veya en azından bir proje fikri ile katılıyor olmak,
 Tercihen, sunduğu TÜBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi önerisi olumsuz
sonuçlanmış olmak,
 Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış
olmak,
 İntihalden ceza almamış olmak.
Gerçekleştirilecek olan eğitim 50 kişiyle sınırlı olup (Ögretim Üyesi:40, Ögrenci - Genç
Araştırmacı:10) katılımcılar; gelecek olan başvurular arasından, moderatörler tarafından grup,
çalışma konuları ve dinamiği dikkate alınarak belirlenecektir.
Etkinlik Takvimi
Faaliyet
Katılımcı Çağrılarının Duyurulması
Başvuruların Kapanması
Katılımcıların Duyurulması
Tarih
19.12.2014
07.01.2015
09.01.2015
Eğitime Katılmaya Hak Kazanan Katılımcılar
 Eğitime seçilen katılımcıların etkinliğin her aşamasına tam katılımları zorunludur.
Herhangi bir mazeretle etkinliğe katılamayacak kişilerin bu durumu
[email protected] adresine mail atmaları gerekmektedir.
 Eğitime seçilen katılımcıların, kayıt sırasında Ege Üniversitesi kimliklerini kayıt
masasına göstermeleri gerekmektedir.
 Eğitime seçilen katılımcılar, yerlerine başkalarını gönderemez veya dahil edemezler.
 Eğitime katılacaklar, eğitim öncesinde verilebilecek olan eğitim hazırlıklarını
gerçekleştireceklerini vaat ederler.
Eğitime başvuracak katılımcılar yukarıda geçen koşulları sağmayı kabul etmiş sayılır.
Download

14-16 Ocak 2015 EÜ EBİLTEM-TTO “HORIZON 2020