SAYI: 11/B
ULUSLARARASI AÇIK DESTEK ÇAĞRILARI
Mayıs 2014 | Proje Birimi
V.1
1-Son Başvuru Tarihlerine Göre ULUSLARARASI Destekler
Not: Desteklere ilişkin açıklamalar 2. Bölümde yer almaktadır.
2014-2015 süresince

Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı 2014-2015 Yılı Çağrıları
23 Mayıs 2014

Kadın Dostu Kentler II Hibe Programı
30 Mayıs 2014

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu 2014 Yılı Çağrısı
09 Haziran 2014

British Council - Researcher Links workshops – open call
17 Haziran 2014

ERA-MIN Projesi 2014 Yılı Çağrısı
20 Haziran 2014

Ulusal Demokrasi Fonu Hibe Çağrısı
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
1
2-ULUSALARARASI Açık Destek Çağrılarının Detayları
Kadın Dostu Kentler II Hibe Programı
İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)
ortaklığı ile yürütülen Ortak Program olan Kadın Dostu Kentler 2, 2014 Yılı Hibe Programı
başvuruları başlamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2014
Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu 2014 Yılı Çağrısı
Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), “bireylerin ve toplumların kalkınması ve
uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha fazla önem” verilmesi
amacıyla kurulmuştur. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu; bilgi, anlam, değer ve kimlik
kaynağı olarak kültürü, kültürün kalkınmadaki rolünü, kültürlerarası işbirliğini ve ifade
özgürlüğüne saygı gösteren sanatı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2014
British Council - Researcher Links Workshops – open call
The British Council has re-opened the call for workshop proposals under the Researcher
Links initiative. We are inviting Leading Researchers to propose themes for bilateral
workshops to be held in one of the 18 partner countries (see below), which will bring together
early-career researchers to discuss their research and start to build international
relationships. Successful workshops will receive funding, and the applicants (Leading
Researchers) will, with the exception of certain countries, be responsible for organising the
workshop. Some countries have priority areas, and only themes within these will be
considered. Please read the guidelines document for details.Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 09 Haziran 2014
ERA-MIN Projesi 2014 Yılı Çağrısı
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da katıldığı bir proje
olan ERA-MIN projesi, madencilik ve mineral hammadde kaynaklarının sağlanması ve
minerallerin geri dönüşüm alanının geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için
tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 17 Haziran 2014
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
2
Ulusal Demokrasi Fonu Hibe Çağrısı
Sivil Örgütler için doğrudan hibe sağlayan NED (National Endowment For Democracy) 2014
programının başvurularını açtı. Sivil Toplum Kuruluşlarına, bağımsız medya aktörlerine
destek verirken demokratikleşme sürecinde olan ülkelerden başvurulara öncelik tanıyan
uluslararası bir örgüt olan NED 2012 yılında 1000’den fazla projeye ortalama 50,000 $ destek
sağlamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 20 Haziran 2014
Küresel Kadın Fonu Destekleri
Küresel Kadın Fonu, kadın gruplarının kapasitesinin arttırılması ve kadının insan haklarının
güçlendirilmesine yönelik çeşitli hibe programları için başvuruları kabul etmektedir. Genel
Destek Hibesi ve Seyahat ve Etkinlik Hibesi olarak iki kategoride verilen hibelerin miktarı
500$-30.000$ aralığındadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Çağrıya göre değişmektedir.
Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı 2014-2015 Yılı Çağrıları
AB 7.Çerçeve Programın’ın devamı olarak 71 Milyar Euro bütçeli, 2014- 2020 yılları
arasında yürürlükte olacak yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020
(H2020)” 2014-2015 Yılı Çağrıları Yayınlandı!
Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecek olan “Horizon 2020” Araştırma Fonu Programı ile
araştırmanın güçlendirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve bilim insanları ile Sanayi ve
KOBİ’lerin AB destekli projeler için fon almasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Horizon 2020 Programı 2014-2015 yılı çağrılarına ait bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
http://ebiltem.ege.edu.tr
Bilgi İçin:
[email protected]
E-posta: [email protected]
twitter.com/ebiltemtto
Telefon: 0 232 343 44 00 – 170 / 169 / 173 / 114
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
3
Download

ULUSLARARASI Açık Destek Çağrıları