AKAJDEMİK DÜZEYDE ARAŞTIRMA PR O JESİ HAZIRLAM A EĞ İTİM İ
ETK İN LİĞ İ BİLG İLERİ
14 -1 6 Kasını 2014, RTEÜ Sosyal Tesisleri, R İZE
KÖNUSli: Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi
AMACI: Üniversitelerimizde görev yapan araştırmacıların ve doktora öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Proje
önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır,
KAPSAMI; Katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar, bilimsel araştırma
konusunun seçimi, Hipotez kurma, Araştırmanın planlanması. Araştırma sonuçlarının analizi ve
dokümantasyonun konulan etkileşimli seminerlerle anlatılacaktır. Verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara
proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır, Proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele
alınacaktır. Katılımcılara kabul ve ret edilmiş proje örnekleri sunularak, kazandıkları bilgilerin pekiştirilmesi için
panel provasını yaşamaları sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların proje önerilerini hazır hale getirmeleri j
temin edilecektir.
1
j
j
j
j
I
ı
; Katılımcı seçimine ilişkin kriterler
•
Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak,
«
Eğitim etkinliğine bir fikri proje Önerisi ile katılıyor olmak,
«
Tercihen, sunduğu TÜBİTAK İ 001 Programı Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak.,
♦
Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
#
İntihalden ceza almamış olmak.
KATİLİM ; Programa katılmadan önce başvurmak gerekmekledir. Katılımcılara, program sonunda katılım j
sertifikası verilecektir. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir, j
Katılımcıların yol ve konaklama harcamaları proje bütçesinden desteklenecektir.
TOPLANTI YERİ V E TARİHÎ; Proje eğitimi etkinliği 14-16 Kasım 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir. Katılımcıların konaklamaları ve proje eğitimi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal
T esislerinde yapılacaktır.
KATILIMCI SAYISI: Programa katılacak araştırıcılar ve öğrenciler üniversitelerimizin farklı bilim
alanlarından seçilecek, olup, toplam katılımcı sayısının 21 olması planlanmıştır.
BAŞVURU:
Doç, Dr. Serdar MAKBUL (Proje koordinatörü)
Adres : Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 53100 Rize
i
Tel: 0464 223 40 93
Fax: 0464 223 40 19
e-postaî [email protected]
NOT: Başvurulur, Internet aracılığıyla yukarıdaki belirtileli mal! adresine sadece Başvuru Formu
gönderilerek yapıl ii bil i r , __________________________________ _________
7OBİTAK-2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLlKLERİNl DESTEKLEME PROG^fiMİ
Download

Bilgi Formu - Bayburt Üniversitesi