Teknik Bilgi Föyü
2004-02
SikaWrap®- 200C
SikaWrap -200C
®
Yapısal Güçlendirme İşleri için Karbon Lifleri
Ürün
Construction
Tanım
Kullanım
Alanları
n Kuru uygulama için tek doğrultulu, örülü karbon lifli dokuma,
n Dokumanın stabil olmasını sağlayan tali lifler içermektedir (ısıl proses)
Betonarme, yığma veya ahşap yapıların eğilme ve kayma dayanımını arttırmak için
aşağıdaki durumlarda kullanılır:
n
n
n
n
n
Avantajları
Yükleme kapasitesinin arttırılmak istendiği,
Yapının kullanım amacının değiştiği,
Yapı hasarlarının giderilmesi,
Deprem hasarlarının önlenmesi veya giderilmesi,
Uygulanan standart, şartname değişiklikleri
n Eğilme veya kayma donatısı olarak çok amaçlı kullanım,
n Değişik yüzey geometrisine uygulanabilme (kirişlerde, kolonlarda, bacalarda,
kazıklarda, duvarlarda)
n Kimyasal ve çevresel etkilere karşı yüksek dayanım (korozyon riski yoktur)
n Değişik kullanım amaçlarına hizmet edebilmek için 2 farklı ende rulo boyutları,
n Lif doğrultusu projesine göre yerleştirilir
Teknik Bilgi
Lif tipi
Lif doğrultusu
Yapısı
Alan ağırlığı
Lif yoğunluğu
Liflerin tasarım
kalınlığı
Liflerin çekme
dayanımı
Liflerin elâstisite
modülü
Kopmadaki uzama
Rulo uzunluğu
En
Raf ömrü
Ambalâj
Uygulama
Reçine sarfiyatı
Yüzey dayanımlı karbon lifler
0o (tek doğrultulu)
Ana doğrultu: karbon lif (toplam yüzey alanının %98’i)
Tali doğrultu: termoplastik ısıl işlem görmüş lifler (toplam yüzey alanının %2’si)
200 g/m2 ± %5
1,80 g/cm 3
0,11mm (toplam karbon içeriğine göre)
3.900 N/mm2 (nominal)
230.000 N/mm2 (nominal)
%1,5 (nominal)
≥ 50m
300/ 600mm
Üretim tarihinden itibaren 2 yıl.
Karton kutuda 1 rulo.
Çekme testinde elde edilen laminat özellikleri kullanılan empregnasyon reçinesine
ve laminatı test etme yöntemine bağlıdır. Teorik değerlerle karşılaştırıldığında
ölçülen gerçek değerlerde %30’a kayıp olması mümkündür. Tasarım için
standartlarda belirtilen malzeme güvenlik katsayılarını kullanınız.
SikaWrap-200C genellikle kuru uygulama şeklinde ve Sikadur 330 empregnasyon reçinesi
ile birlikte kullanılır. Sikadur 330, hazırlanmış yüzeye ön astar uygulanması gerektirmeyen,
yüksek kaliteli, orta viskoziteye sahip bir reçinedir.
Detaylı reçine özellikleri ve uygulama detayları için ürün bilgi föyüne başvurunuz.
Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak;
n İlk kat: yaklaşık 0,7 .. 1,2 kg/m2 (Sikadur-330)
2
n Takip eden katlar: yaklaşık 0,5 kg/m (Sikadur-330).
®
SikaWrap - 200C
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
1/2
n Dokuma özel makasla veya çok keskin bıçakla kesilebilir, ama asla katlanmamalıdır.
n Lif doğrultusunda bindirme en az 100mm veya projede belirtildiği şekilde yapılmalıdır.
İlave katlarda yapılacak bindirmeler de kolon yüzeyinde şaşırtmalı olacak şekilde
yapılmalıdır.
Güvenlik
Talimatları
SikaWrap-200C reaktif değildir. Yine de yüzeyde ince bir karbon tozu tabakası
olabileceğinden uygulamada önlem alınmalıdır. Cilt tahrişlerini önlemek amacıyla eldiven
kullanılmalıdır.
Dokumanın kesilmesi işlemi sırasında havaya dağılabilecek ince karbon tozuyla ilgili tedbir
alınmalıdır, uygun nefes alma koruyucusu kullanılmalıdır.
Construction
Önemli bilgiler
Teknik föy ve etiket bilgileri daima önceliklidir.
Föydeki açıklamalar, bilgilerimiz dahilinde doğru ve güvenilir olup mevcut dokümantasyonumuzla ilgilidir.
Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesine yöneliktir.
Firmamızın yeni Ar-Ge çalışmaları ışığında ürün formüllerini değiştirme hakkı saklıdır.
Bu teknik föy yenisi basılıncaya dek geçerlidir ve eski basımları geçersiz kılar.
Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
Çamçeşme Mah. Sanayi Cad.
Kaynarca
34899 Pendik / İstanbul
Tel.
+90 216 494 19 90
Faks
+90 216 494 19 84
www.sika.com.tr
Adana
Ankara
Antalya
Bursa
İzmir
Trabzon
Telefon
Faks
0322 458 84 27
0312 482 65 57
0242 247 60 07
0224 225 63 80
0232 469 91 14
0462 326 14 73
0322 458 04 05
0312 482 65 59
0242 241 95 97
0224 225 63 52
0232 459 34 66
0462 326 14 03
2
SikaWrap®
2/2
-200C
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Download

Türkçe - tekkon