T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK
BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM 2014–2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
I. SINIF
I. SINIF
II. SINIF
II. SINIF
III. SINIF
III. SINIF
IV. SINIF
IV. SINIF
A Grubu
B Grubu
A Grubu
B Grubu
A Grubu
B Grubu
A Grubu
B Grubu
P
09.00–09.45
1
Lineer Cebir I
113
Dif. Denk. I
101
G.Top. Giriş I
112
Komp.Fonk Teo.I 102
İleri Analiz
103
A
09.55–10.40
2
Lineer Cebir I
113
Dif. Denk. I
101
G.Top. Giriş I
112
Komp.Fonk Teo.I 102
İleri Analiz
103
Z
10.50–11.35
3
Soyut Mat.I 310
Türk Dili II -
309
Ana. Geo. I
113
Topoloji I
112
Komp.Fonk Teo.I 102
K.Dif. Denk. I 101
A
11.45–12.30
4
Soyut Mat.I 310
Türk Dili II -
309
Ana. Geo. I
113
Topoloji I
112
Komp.Fonk Teo.I 102
K.Dif. Denk. I 101
T
13.30–14.15
5
Türk Dili I
Fizik I
E
14.25–15.10
6
Türk Dili I
S
15.20–16.05
7
Fizik I
İ
16.15–17.00
8
Fizik I
09.00–09.45
1
Tem.Bil.Tekn.K. 208
Analiz III
S
09.55–10.40
2
Tem.Bil.Tekn.K. 208
Analiz III
A
10.50–11.35
3
Lineer Cebir I
113
Tem.Bil.Tekn.K. 208
Cebire Giriş I
11.45–12.30
4
Lineer Cebir I
113
Tem.Bil.Tekn.K. 208
Cebire Giriş I
Beden E./
112
112
Fizik I
310
G.Top. Giriş I 102
Dönüş.ve Geo. 101
Öklidyen Olm.Geo. 113
310
G.Top. Giriş I 102
Dönüş.ve Geo. 101
Öklidyen Olm.Geo. 113
Nüm. Analiz I 112
K. Dif. Denk. I
113
Nüm. Analiz I 112
K.Dif. Denk. I
113
Cebire Giriş I 112
Fonk. Analiz I 102
Uygulamalı Mat. 113
Cebire Giriş I 112
Fonk. Analiz I 102
Uygulamalı Mat. 113
102
Dif.Denk.I
112
Dual Vek.ve Kua. 101
Bil. Hes. I
207
102
Dif.Denk.I
112
Dual Vek.ve Kua. 101
Bil. Hes. I
207
102
Dif. Geo. I
101
102
Dif. Geo. I
101
101
13.30–14.15
5
L
14.25–15.10
6
Analiz I
I
15.20–16.05
7
Beden E./
16.15–17.00
8
Halk O
Ç
09.00–09.45
1
İngilizce
102
Lineer Cebir I
101
Ana. Geo. I
112
Nüm. Analiz I
113
A
09.55–10.40
2
İngilizce
102
Lineer Cebir I
101
Ana. Geo. I
112
Nüm. Analiz I
113
R
10.50–11.35
3
Ş
11.45–12.30
4
Analiz I
A
13.30–14.15
5
Soyut Mat. I 101
M
14.25–15.10
6
B
15.20–16.05
7
Dif. Denk. I
A
16.15–17.00
8
Dif. Denk. I
P
09.00–09.45
1
E
09.55–10.40
2
R
10.50–11.35
3
Lineer Cebir I
101
Dif. Denk. I
308
Cebire Giriş I 112
İleri Analiz I
Ş
11.45–12.30
4
Lineer Cebir I
101
Dif. Denk. I
308
Cebire Giriş I 112
İleri Analiz I
Analiz I
Analiz I
112
102
102
Soyut Mat. I
Soyut Mat. I 101
Halk O/Resim(AB) 211
Analiz I
Analiz I
Dif. Geo. I
101
Bil. Hes. I
207
Nüm. Analiz I
Analiz III 112
Dif. Geo. I
101
Bil. Hes. I
207
/ Resim 101
Soyut Mat. I
112
Analiz III 112
112
112
113
Nüm. Analiz I
113
Dif. Geo. I
113
Fonk. Analiz I
112
Dif. Geo. I
113
Fonk. Analiz I
112
310
G.Top. Giriş I
102
G.Top. Giriş I
101
Öklidyen Olm.Geo. 113
310
G.Top. Giriş I
102
G.Top. Giriş I
101
Öklidyen Olm.Geo. 113
Ana. Geo. I
Ana. Geo. I
113
Topoloji I
102
Nüm. Analiz I
309
113
Topoloji I
102
Nüm. Analiz I
309
101
İleri Analiz
113
Uygulamalı Mat. 112
101
İleri Analiz
113
Uygulamalı Mat. 112
Analiz III
204
Ana. Geo. I
113
Komp.Fonk Teo.I
102 Soyut Cebir. I
310
K. Dif. Denk. I 101
Fonk. Analiz I
112
Analiz III
204
Ana. Geo. I
113
Komp.Fonk Teo.I
102 Soyut Cebir. I
310
K.Dif. Denk. I
Fonk. Analiz I
112
101
113
Komp.Fonk Teo.I 102
Araştırma Projesi
113
Komp.Fonk Teo.I 102
Araştırma Projesi
E
13.30–14.15
5
Analiz I
101
M
14.25–15.10
6
Analiz I
101
B
15.20–16.05
7
Cebire Giriş I
102
Soyut Cebir. I
113
İleri Analiz
E
16.15–17.00
8
Cebire Giriş I
102
Soyut Cebir. I
113
İleri Analiz
Analiz III
112
Dif. Geo. I
102
Dönüş.ve Geo. 113
K. Dif. Denk. I
308
Analiz III
112
Dif. Geo. I
102
Dönüş.ve Geo. 113
K.Dif. Denk. I
308
101
Fonk. Analiz I 112
Araştırma Projesi
101
Fonk. Analiz I 112
Araştırma Projesi
09.00–09.45
1
C
09.55–10.40
2
U
10.50–11.35
3
İnkılap
102
İngilizce
101
Soyut Cebir. I
112
11.45–12.30
4
İnkılap
102
İngilizce
101
Soyut Cebir. I
112
13.30–14.15
5
İnkılap
112
M
14.25–15.10
6
İnkılap
112
A
15.20–16.05
7
16.15–17.00
8
Müzik
112
Müzik
113
Soyut Mat.I
101
Soyut Cebir. I
112
Dual Vek.ve Kua. 113
Soyut Mat.I
101
Soyut Cebir. I
112
Dual Vek.ve Kua. 113
Not: Dersler yanlarında belirtilen numaralardaki dersliklerde yapılacaktır.
T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK
BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM 2014–2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
I. SINIF
II. SINIF
III. SINIF
IV. SINIF
IV. SINIF
A Grubu
B Grubu
112
Dif. Denk. I
101
Komp.Fonk Teo.I 102
Nüm.Analiz I
113
K. Dif. Denk. I
204
112
Dif. Denk. I
101
Komp.Fonk Teo.I 102
Nüm.Analiz I
113
K.Dif. Denk. I
204
Topoloji I
102
K. Dif. Denk. I
101
Öklidyen Olm.Geo.
113
Topoloji I
102
K.Dif. Denk. I
101
Öklidyen Olm.Geo.
113
P
17.00-17.45
1
Soyut Mat. I
A
17.50-18.35
2
Soyut Mat. I
Z
18.40-19.25
3
Analiz I
112
A
19.30-20.15
4
Analiz I
112
T
20.20-21.05
5
İngilizce
102
Ana. Geo. I
101
İleri Analiz I
112
E
21.10-21.55
6
İngilizce
102
Ana. Geo. I
101
İleri Analiz I
112
S
22.00-22.45
7
İ
22.50-23.35
8
17.00-17.45
1
Lineer Cebir I
101
Cebire Giriş I 112
Topoloji I
102
Nüm.Analiz I
204
Nüm.Analiz I
113
S
17.50-18.35
2
Lineer Cebir I
101
Cebire Giriş I 112
Topoloji I
102
Nüm.Analiz I
204
Nüm.Analiz I
113
A
18.40-19.25
3
Soyut Mat. I
102
Analiz III
112
Dif. Geo. I
101
Dönüş.ve Geo.
204
Öklidyen Olm.Geo.
113
19.30-20.15
4
Soyut Mat. I
102
Analiz III
112
Dif. Geo. I
101
Dönüş.ve Geo.
204
Öklidyen Olm.Geo.
113
20.20-21.05
5
Tem.Bil.Tekn.K.
208
Ana. Geo. I 101
L
21.10-21.55
6
Tem.Bil.Tekn.K.
208
Ana. Geo. I 101
I
22.00-22.45
7
22.50-23.35
8
Ç
17.00-17.45
1
Analiz I
112
G.Top. Giriş I 102
Soyut Cebir. I
113
Fonk. Analiz I
101
Nüm.Analiz I
204
A
17.50-18.35
2
Analiz I
112
G.Top. Giriş I 102
Soyut Cebir. I
113
Fonk. Analiz I
101
Nüm.Analiz I
204
R
18.40-19.25
3
Fizik I
112
G.Top. Giriş I 102
İleri Analiz I
113
Bil. Hes. I
206
Fonk. Analiz I
101
Ş
19.30-20.15
4
Fizik I
112
G.Top. Giriş I 102
İleri Analiz I
113
Bil. Hes. I
206
Fonk. Analiz I
101
A
20.20-21.05
5
Türk Dili – 101
Bil. Hes. I
206
M
21.10-21.55
6
Türk Dili – 101
Bil. Hes. I
206
B
22.00-22.45
7
A
22.50-23.35
8
Dual Vek.ve
Kuaterniyonlar
Dual Vek.ve
Kuaterniyonlar
112
112
P
17.00-17.45
1
Lineer Cebir I
204
Dif. Denk. I
101
Dif.Geo. I
102
Fonk.Analiz I
112
K. Dif. Denk. I
113
E
17.50-18.35
2
Lineer Cebir I
204
Dif. Denk. I
101
Dif.Geo. I
102
Fonk.Analiz I
112
K.Dif. Denk. I
113
R
18.40-19.25
3
HalkO.
Ş
19.30-20.15
4
Beden Eğt./
E
20.20-21.05
5
Cebire Giriş I 101
M
21.10-21.55
6
Cebire Giriş I 101
B
22.00-22.45
7
Araştırma Projesi I
Araştırma Projesi I
E
22.50-23.35
8
Araştırma Projesi I
Araştırma Projesi I
/ Resim 204
Analiz III
101
Komp.Fonk Teo.I 102
K. Dif. Denk. I
113
Fonk. Analiz I
112
Analiz III
101
Komp.Fonk Teo.I 102
K.Dif. Denk. I
113
Fonk. Analiz I
112
17.00-17.45
1
Soyut Cebir. I
112
Dönüş.ve Geo.
101
Uygulamalı Mat.
113
C
17.50-18.35
2
Soyut Cebir. I
112
Dönüş.ve Geo.
101
Uygulamalı Mat.
113
U
18.40-19.25
3
Dual Vek.ve
Kuaterniyonlar
Dual Vek.ve
Kuaterniyonlar
Uygulamalı Mat.
113
Uygulamalı Mat.
113
19.30-20.15
4
20.20-21.05
5
M
21.10-21.55
6
A
22.00-22.45
7
22.50-23.35
8
İnkılap –
112
İnkılap –
112
Müzik
101
101
101
Not: Dersler yanlarında belirtilen numaralardaki dersliklerde yapılacaktır.
Download

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Celal Bayar Üniversitesi