Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tanıtım Gösterisi
1
Hazırlayan: Arş. Gör. Hasan Hüseyin Sönmez
İçerik
1. Üniversitemiz
2. Elektronik Mühendisliği
3. Bölümümüz
4. Son Sözler
2
Üniversitemiz
1. Teknoloji Enstitüsü
2. Aynı Zamanda Bir Üniversite
3. Yabancı Dil
4. Çift Anadal ve Yandal
5. Bazı Eğitim Olanaklarımız
6. Sosyal İmkanlar
7. Bilimsel Yayınlar
8. Sanayi ile İşbirliği
3
9. Hedefimiz MIT kalitesinde bir üniversite
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
1992’de Kuruldu
 1994 yılından bu
yana 4
fakültesinde
çeşitli disiplinlerde
yüksek lisans ve
doktora
düzeyinde eğitim
vermektedir.

4
http://www.gyte.edu.tr
[ İçerik / Üniversitemiz ]
- Üniversitemiz
Teknoloji Enstitüsü
Türkiye’de üniversitelerin yanı sıra iki adet
“Yüksek Teknoloji Enstitüsü” vardır.
 Bunlar üç temel amaca sahiptir.

Araştırma
Geliştirme
5
Sanayiye Teknolojik
Destek Sağlamak
Öğretim Üyesi
Yetiştirmek
[ İçerik / Üniversitemiz ]
- Üniversitemiz
Aynı Zamanda Bir Üniversite
Bir ihtisas üniversitesi
 Diğer üniversitelerden eksiğimiz veya statü
farkımız yoktur.

6
- Üniversitemiz
Yabancı Dil
%30 Yabancı dil
eğitimi
 1 yıl hazırlık kursu
 Hazırlık yılında
geçilemezse,
eğitime devam ve
her yıl girilecek
seviye sınavıyla
geçme imkanı

7
- Üniversitemiz
Çift Anadal ve Yandal

Çift Anadal


Yandal


8
Temel bilimler okuyan birisi ÇAP yaparak
mühendislik unvanı alabilir.
Bu sayede bir öğrenci
başka bir bölüm için
sertifika alabilir.
Yatay Geçiş imkanları
- Üniversitemiz
Bazı Eğitim Olanaklarımız
41 Eğitim ve Araştırma Laboratuarı
 Deney tabanlı eğitim
 Öğrenci sayısının azlığı avantajıyla birebir
eğitim
 Kütüphanede, elektronik yayınlara geniş
ulaşım imkanı
 Lisansüstü eğitim avantajları

9
[ İçerik / Üniversitemiz ]
- Üniversitemiz
Sosyal İmkanlar
Spor salonu
 Tenis Kortları
 Basketbol Sahaları
 Futbol Halı Sahaları
 Masa Tenisi
 Sosyal Tesisler ve Havuz İmkanı
 Öğrenci kulüpleri

10
[ İçerik / Üniversitemiz ]
- Üniversitemiz
Yurt Dışında Eğitim
Çoğunluğu yurt dışında eğitim görmüş
öğretim üyesi kadrosu ile geniş bir “Yurt
Dışı Vizyonuna” sahibiz
 Pek çok lisansüstü öğrencimiz yurt dışına
gitmekte konferanslara ve eğitimlere
katılmaktadır.
 ERASMUS imkanıyla Avrupa
üniversitelerinde dönemlik eğitim fırsatı
sizi bekliyor.

11
[ İçerik / Üniversitemiz ]
- Üniversitemiz
Bilimsel Yayın
• Sürekli hedef büyüten GYTE, akademik faaliyetler ve
öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasındaki
başarısının yanı sıra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Türkiye’de ilk kez açıkladığı Üniversitelerarası
Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi'nde, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, 8. sırada yer almıştır.
• Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sıralamasında
2005’te 4., 2006’da 5’inciydik.
12
[ İçerik / Üniversitemiz ]
• Sabancı Üniversitesi’nin URAP verilerini kullanarak yaptığı
çalışmada 2000 yılından önce kurulan üniversiteler arasında
akademik yayın ve araştırma imkanları sıralamasında 2011
ve 2012 yıllarında Türkiye 1.si
13
- Üniversitemiz
Sanayi ile İşbirliği
Sanayiye Ar-Ge
mühendisi yetiştirmeyi
amaçlıyoruz.
 Staj çok ciddi bir iştir.
 Teknoloji Geliştirme
merkezi
 Üniversitemizde halen
pek çok bilimsel ve
teknolojik proje
yürütülmektedir.

KOSGEB
14
- Üniversitemiz
Hedefimiz MIT
Çoğunluğu doktorasını yurtdışında
tamamlamış bir öğretim üyesi kadrosu
 Geniş laboratuar imkanları
 Küçük sınıflarda birebir ve deneysel bir
eğitim
 Her geçen gün artan bilimsel ve teknolojik
başarı

15
Elektronik Mühendisliği
1. Neden Elektronik Mühendisliği
2. Elektronik Mühendisliği/Tanım
3. İş Olanakları
3. Elektronik Mühendisliği/Alanlar
4. İş Olanakları
16
[ İçerik / Elektronik Mühendisliği ]
- Elektronik Mühendisliği
Neden Elektronik Mühendisliği

17
Elektronik teknolojisi,
çağımızda, hem
endüstrinin hem de
sosyal yaşamımızın
hemen her adımında
karşımıza çıkmaktadır.
[ İçerik / Elektronik Mühendisliği ]
- Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği/Tanım

18
Elektronik Mühendisliği Bölümü; elektrik
enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri
ile her türlü elektronik alet ve iletişim
sistemlerinin projelerinin yapılması,
geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi
konularında çalışan kişilerin yetiştirildiği
bölümdür.
[ İçerik / Elektronik Mühendisliği ]
- Elektronik Mühendisliği
İş Olanakları
• Haberleşme Mühendisi
Akademisyenlik
(Üniversiteler)
• Mikrodalga Mühendisliği
• Kontrol Mühendisliği
Ar-ge
Teknoloji
Sektörü
Ar-ge Mühendisi
(Araştırma Laboratuarları)
•Elektronik Kart/Sistem
• Tasarımcısı
• Yazılım Mühendisi
•Donanım Mühendisi
•Elektrik Mühendisi
• ...
19
[ İçerik / Elektronik Mühendisliği ]
Bölümümüz
1. Amacımız
2. Bir Mühendisin Çalışma Şekli
3. Yeni Binamız ve Laboratuarlar
4. Kadromuz
5. Eğitim ve Öğretim
6. 4 yıl ve Sonrası
7. Araştırma Alanlarımız
8. ERASMUS
20
[ İçerik / Bölümümüz ]
- Bölümümüz
Amacımız
Bulunduğumuz bilgi çağını
şekillendirebilecek
potansiyele sahip,
 Temel elektronik ve bilişim
konularında çok iyi
donatılmış,
 Bilgili ve üretken Elektronik
mühendisleri yetiştirmektir.

21
- Bölümümüz
Bir Mühendisin Çalışma Şekli

Hedefimiz, öğrencilerimize, onları iyi birer
mühendis yapacak olan özellikleri
kazandırmaktır.
Analiz
(Yeterli)
Tanımlanmış
Problem
Problem
Çözüm
Uygulama
Test
Tanımlama
Ürün
(Yetersiz)
Kontrol
22
[ İçerik / Bölümümüz ]
- Bölümümüz
Öğretim Binamız

23
2007 yılının Ekim ayından bu yana 5000 m’2 kapalı alan
sahip olan modern binamızdayız. Yakında, 8000 m2
kapalı alana sahip yeni binamıza taşınacağız. Mevcut
laboratuvar sayımız, katlanarak artacak. Yeni
binamızdaki laboratuvarlardan bazıları:
- Bölümümüz
Laboratuarlarımız









24

LCD ekranları, gelişmiş donanımları ve ihtiyaç duyulan
tüm yazılımlarıyla 30 bilgisayarlı Bilgisayar
laboratuarı.
Özel çalışma Elektronik Laboratuarı.
Sayısal Sistemler ve Mikroişlemci Laboratuarı
Kontrol/Robotik/Otomasyon Laboratuarı
Antenler ve Mikrodalga Laboratuarı
Haberleşme Laboratuarı
İşaret İşleme Laboratuarı
Tümleşik Devre Tasarımı Laboratuvarı
Güç Elektroniği Laboratuvarı
Elektronik Laboratuarı
[ İçerik / Bölümümüz ]
Araştırma Laboratuarlarımız











25
Açık Saha Elektromanyetik Laboratuarı (ASEMLAB)
Devre Teorisi Laboratuarı
Haberleşme Laboratuarı
Hesaplamalı Us Laboratuvarı
Kriptoloji ve Bilgisayar Güvenliği Laboratuvarı
Sayısal Elektromanyetik Laboratuvarı
Elektromekanik Laboratuvarı
Güç Sistemleri Laboratuvarı
Telsiz Haberleşme Laboratuvarı
Ses İşleme Laboratuvarı
Bilgisayarla Görme Laboratuarı
- Bölümümüz
Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Rektör Yardımcısı, TÜBİTAK

BİLGEM Başkanı
University of Illinois at Urbana-Champaign, 2000, ABD
Prof. Dr. Serkan Aksoy

Yrd. Doç. Dr. Serdar Süer Erdem
 GYTE, 2003, Türkiye
 Oregon State University
Prof. Dr. Ali Alkumru

Yrd. Doç. Dr. Köksal Hocaoğlu
 İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , Türkiye
 University of Missouri, ABD
Prof. Dr. Oğuz Kucur

Yrd. Doç. Dr. Koray Kayabol
 Illinois Institute of Technology, ABD
 İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Oleg A. Tretyakov

Yrd. Doç. Dr. Önder Şuvak
 Kharkov National Uni., 1964
 Koç Üniversitesi, 2013, Türkiye
Prof. Dr. Yuri Tuchkin

Öğr. Gör. Dr. Fatih Dikmen
Doç. Dr. Abdulkadir Balıkçı
 GYTE, 2004, Türkiye
 Polytechnic University, 2003

Öğr. Gör. Dr. Selçuk Kavut
Doç. Dr. Gökhan Çınar
 ODTÜ, 2008, Türkiye










26
GYTE, Türkiye
Doç. Dr. Hakan Hocaoğlu
 University of Wales, 1999, Cardiff

Öğr. Gör. Dr. Pınar Oğuz Ekim

Instituto Superior T\'ecnico, 2013, Portekiz

Öğr. Gör. Dr. Olga Suvorova
[ İçerik / Bölümümüz ]
- Bölümümüz
Personelimiz

Tam zamanlı,
13 öğretim üyesi ve
 4 öğretim görevlisi,

17 araştırma görevlisi
 1 idari personel
 2 temizlik görevlisi

27
[ İçerik / Bölümümüz ]
- Bölümümüz
Eğitim ve Öğretim

2008
Mevcut


2004
Doktora
Başlangıcı


2001
Lisans
Başlangıcı
Mezun



1995
28
Yüksek Lisans
Başlangıcı
350 Lisans
105Yüksek Lisans
45 Doktora
150 Lisans
122 Yüksek Lisans
12 Doktora
- Bölümümüz
4 Yıl ve Sonrası
Hazırlık
1. Yıl
Bilimsel Hazırlık ve Elektroniğe giriş.
2.Yıl
Elektronik Mühendisliği temel dersleri
3. Yıl
İleri düzey Elektronik Mühendisliği dersleri.
4. Yıl
Uzmanlık alanının seçimi ve mezuniyet projesi..
Lisansüstü
Eğitim
29
İş Hayatı
[ İçerik / Bölümümüz ]
- Bölümümüz
Araştırma Alanlarımız (1/2)








30
Güç Elektroniği
Güç Sistemleri
Kontrol Sistemleri
Görüntü İşleme
İşaret İşleme
Haberleşme
Mikrodalga ve Antenler
Kriptoloji
Teşekkürler..
31
[ İçerik / Bölümümüz ]
Download

Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Sunumu (pdf)