Bizim Dünyamız
BEN
İM
GENC
İYİM
L
M
İ
NİM
E
K
EĞİT
T
ÜRE
IM
ŞIY
A
D
N
TA
YA VA
BEN
DÜN
ULEKİD
ULUSLARARASI EĞİTİM
KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERNEĞİ
Bizim Dünyamız
PROJE SAHİBİ
: ŞENOL KAYA
PROJENİN ADI
: BİZİM DÜNYAMIZ
UYGULAYICI KURUMLAR
: SENKA TURİZM VE YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.
ÇÖZÜM ORTAĞI
: SENECA POLYTECHNIC, TORONTO
ULUSLARARASI EĞİTİM KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERNEĞİ
UYGULAYICI KİŞİLER VE GÖREVLERİ
PROJEYİ HAZIRLAYAN VE GELİŞTİREN : ŞENOL KAYA
GENEL KOORDİNATÖR
: ESAT GÖK
GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI
: ZÜHAL KAYA
PROJE DANIŞMANI
: HAKAN HATANA
PROJE DANIŞMANI
: NURSEL GÜVENÇ SAĞLAM
İNGİLİZCE LİSAN KOORDİNATÖRÜ
: ARYAN ARYANPOUR Ph.D
EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
: BELKIS KARABUCAK CAMKIRAN
PROJE SÜRESİ
: 30 GÜN
PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ
: 03.08.2014
ULEKİD
ULUSLARARASI EĞİTİM
KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERNEĞİ
Hakkımızda
C
rown Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı (CIE), merkezi Kanada,
Toronto'da olup, yurtdışında ortaöğretim sonrası eğitimi takip eden
uluslararası öğrencilere destek sağlayan bir danışmanlık
merkezidir. Kuruluşundan bu yana (2007) Ortadoğu'da, özellikle
Türkiye'de, sağlam bir çevre geliştirmiş ve kısa bir zamanda öğrenci
kabulünde en çok tercih edilen kuruluşlardan biri olmuştur.
CIE, Kanada'nın kurumsal eğitim birimleri başta olmak üzere
birçok ülkenin sayılı eğitim kurumlarını temsil etmek için gayret
etmektedir.
CIE, Toronto Ofisi ile Kanada ve Amerika üniversiteleri ile ortak
projeler yürütmektedir. Öğrencilerine sadece yurtdışında okumanın
ayrıcalıklarını anlatmak ve dil okullarına yönlendirmekle kalmayan CIE,
akademik eğitimi ön planda tutarak dünyanın seçkin eğitim kurumlarına
yerleştirmeyi sürdürmektedir. Öğrencilerle bağlantı kurmayı deneyen
diğer rakipleri dünyanın farklı yerlerinde ikamet ederken CIE, Toronto,
kurulmuştur ki bu da gerçekçiliğini ve bu konuda tek oluşunu gösterir.
CIE, Orta Asya ve Türkiye'deki öğrencilere hizmet vermek için
2010 yılında Türkiye'de İstanbul merkez ofisini faaliyete geçirdi. Türkiye
ofisinden Kanada başta olmak üzere, Amerika, İngiltere, Avustralya,
Almanya ve birçok Avrupa ülkesindeki eğitim kurumları ile çalışarak
öğrencilerine daha fazla seçenek sunmaktadır.
3
Bizim Dünyamız
B
izim Dünyamız farklı ülkelerden ve kültürlerden
gelen çocukları bir araya getiren bir sosyal
sorumluluk projesidir. Senka Turizm ve Yurtdışı
Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından
yürütülen projeye Kanada Menşeli Seneca Polytechnic
Devlet üniversitesi destek vermektedir.
Sosyal çalışma görevlileri, sivil toplum
kuruluşları Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve özel
üniversiteleri ile diğer eğitim kurumları proje ile
ulaşılması öngörülen hedef gruplardır. Nihai
faydalanıcılar ise maddi imkânları olmayan Türk
çocukları ve yabancı çocuklardır.
Dünya çocuklarıyla buluşan Türk çocuklarına
kültür miraslarını paylaşacakları bir ortam yaratmak ve
diğer kültürel birikimlerden yararlanmalarını sağlamak
projenin başlıca amacıdır. 'Bizim Dünyamız' projesi,
Türkiye'den ve çeşitli dünya ülkelerden katılacak toplam
350 öğrenciyle gerçekleştirilecek geniş kapsamlı bir
sosyal sorumluluk projesidir. Uluslararası bir platforma
gerçekleşecek olan 'Bizim Dünyamız', bugüne kadar
6
yapılmış çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin başında
gelip, Türkiye'yi ve Türk üniversitelerini dünyaya
tanıtmayı hedeflemiştir. Ayrıca ülkemizde durumu
olmayan ailelerin çocuklarına sağlayacağı güvenli ve
eğlenceli bir ortamda, İngilizce eğitimlerine katkıda
bulunulurken, çocukların bilişsel, fiziksel, duygusal ve
sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlamıştır.
21. yüzyılın içinde bulunduğumuz bu günlerde,
demokrasi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını
küresel düzeyde teşvik etmek önemli bir adımdır.
Yüzyılımızın en büyük sorunları içerisinde kültürel
kutuplaşma, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün kültürler
arası ayrışmaları derinleştirdiğini vurgulamak; refah ve
barışın korunması için bu sorunlarla beraber mücadele
edilmesinin elzem olduğunu; kültürel çeşitliliğin bir tehdit
değil zenginlik olarak görülmesi gerektiğini; bu mesajı
küresel düzeyde yaymak adına Türkiye'nin proje alanı
seçilmiş olması anlamlı olacaktır. Zira Türkiye, tarihten
bugüne, birçok medeniyetin buluşma noktası olmuş ve
iki önemli kıtayı bir araya getiren bir köprü görevi
üstlenmiştir.
Bizim Dünyamız
BİZİM DÜNYAMIZ PROJESİ'NİN AMAÇLARI
G
elecekte, açık fikirli, çeşitliliğe değer veren saygılı ve huzurlu, adil ve sürdürülebilir bir gelecek için aktif
olacak, değişim için harekete geçmeye istekli cinsiyet eşitliğine inanan, sosyal sorumluluklarını bilen,
başarılı, özgüven sahibi, başkalarına yardımcı olmaya hevesli, bilinçli küresel vatandaşlar yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
Global eğitimin kilit noktasında, genç bireyleri geleceği şekillendirebilecek, katılımcı daha iyi bireyler
yapma fikri yatar. Daha iyi bir gelecek için farklı zamanlarda ve yerlerde sürdürülebilir barış ve geleceği
şekillendirme gibi konular önem kazanmalıdır. Bunun yanında; pozitif ve yapıcı düşünme, kültürel çeşitliliği takdir,
etik davranış, kişisel ve sosyal yeterlik, kültürlerarası iletişim konularında öğrencilerin ufkunu açmayı
hedeflenmiştir. Maddelerle ifade etmek gerekirse;
1. Küresel bağımlılık- Küresel bağlamda karmaşık sosyal, ekonomik ve siyasi bağlantıların anlaşılması,
2. Kimlik ve kültürel çeşitlilik - kendi kendini ve kendi kültürünü anlama ve başkalarının kültürüne açık olma,
3. Sosyal adalet ve insan hakları - eşitsizlik ve ayrımcılığın negatif etkilerini anlama, başkalarının haklarına
saygı göstermeyi, kendi hak ve sorumluluk için mücadele etmenin önemini anlama,
4. Barış inşa etme ve çatışmaların çözümü - olumlu ve güven dolu ilişkiler bina etmenin yollarını anlama ve
kalıcı barışı sürdürmenin önemini anlama.
7
Bizim Dünyamız
ELDE EDİLECEK SONUÇLAR
D
ünyanın çeşitli bölgelerinden gençler bir araya getirerek tüm dünyayı daha iyi ve güvenli yer haline getirebilir, her düzeyde
uluslararası işbirliği teşvik edilebilir, “onlara karşı biz” zihniyeti değişerek çeşitliliğin getirdiği sorunların yerini hoşgörü alabilir. Bu
tahayyülle 'Bizim Dünyamız' projesi geliştirildi.
1. Dünya gençleriyle buluşan Türk öğrencilerine, Türk millî kültürünü ve kültür varlıklarını yaşatma ve tanıtma fırsatı yakalayacakları bir
ortam sağlanacaktır,
2. Maddi imkânları kısıtlı olan başarılı Türk öğrencilerin proje kapsamında Kanadalı öğretmenler tarafından İngilizce eğitimi alarak
kişisel, bilişsel davranışsal, duygusal, sözel, empati becerileri ve temel liderlik özellikleri gibi konularda gelişimlerine katkı sağlanacaktır,
3. Türkiye ve Türk üniversiteleri Ortadoğu ve Asya ülkelerine tanıtılacaktır,
4. Türkçemiz yabancı öğrencilere öğretilecektir,
5. Başarılı Avrupalı öğrencilere İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtmak, Türk öğrencilerle kültürel alışverişte bulunmaları sağlanacaktır,
6. Öğrencilere, yapıcı ve yaratıcı düşünme, etik davranış, kişisel ve sosyal yeterlik, kültürlerarası kişilik gelişimi gibi kavramları
kazandıracaktır,
7. Bu proje, Türkiye'nin; Ortadoğu başta olmak üzere diğer birçok ülkenin eğitim merkezi haline gelmesi için büyük bir adım olacaktır.
8
Bizim Dünyamız
9
Bizim Dünyamız
ORGANİZASYON
B
izim Dünyamız projesi, 03 Ağustos 2014 tarihinde başlayacak olup 30 gün sürecektir. Projemiz için
Kanada'dan alanında ihtisas yapmış İngilizce öğretmenleri, yaz okulumuz için Türkiye'ye getirilecektir.
Yabancı aktivite sorumluları yaz okulumuz kapsamında aktivite liderleri olarak projemizde
görevlendirilecektir. Branş öğretmenlerimizle dans, müzik, tiyatro gibi aktiviteler sunularak yaz okulumuz
daha eğlenceli hale getirilecektir.
Proje kapsamında toplam 350 öğrenci eğitim görecektir. Bu rakam 250 Türk öğrenci, 100
yabancı öğrenci olarak planlanmaktadır. Bu öğrencilerin yaş aralığı; 14 ila 17 yaş aralığında olacaktır.
Bizim Dünyamız projesinde personeller; 1 baş öğretmen, 1 proje müdürü, 1 yatakhane
koordinatörü, 1 yemekhane müdürü, 20 branş öğretmeni (dans, spor, tiyatro) projede yer alacaktır.
Özel güvenlik, sağlık görevlileri ve program boyunca refakat edecek 1 adet ambulanstan oluşacaktır.
Proje eğitimleri çerçevesinde, çeşitli seviyelerde, İngilizce sınıfları kurulacak ve ilk gün
yapılan seviye tespit sınavına göre öğrencilerimiz sınıflara yerleştirilecek. Kanadalı öğretmenlerimiz
tarafından düzenlenen programımızda, maksimum düzeyde İngilizce eğitiminin yanı sıra günlük
aktivitelerle 7/24 İngilizce pratik yapma imkânı bulacaklardır.
Programa katılacak olan yabancı öğrencilere Türkçe öğretilecektir. Günde 4 saat, haftada 20 saat
olarak planlanan eğitimi Yunus Emre Türkçe Eğitim ve Öğretim Merkezi (YETEM)koordine edecektir.
Öğrencilerimiz branş öğretmenlerimizin eşliğinde tercihlerine göre, müzik, dans, resim, spor gibi ekstra
çalışmalara da katılabilecekler. Bu branşların desteğiyle öğrencilerimizin fiziksel ve psikolojik gelişimlerine de destek
olunacaktır.
10
Bizim Dünyamız
Aktivite liderleri öğrencilerimizin genel kültürlerini geliştirmesine yardımcı olmak amacı ile sportif aktiviteler,
geziler, bilgi yarışmaları ve benzeri eğlenceli aktiviteler düzenleyeceklerdir. İngilizcenin günlük hayatta kullanımını
bu aktivitelerle daha eğlenceli hale getirecek olan aktivite liderlerimiz öğrencilerimizle daha yakın ve yoğun
iletişim kurabileceklerdir.
Hafta sonları kültürel geziler ve sinema günleri gibi yapılacak etkinlikler tamamen yabancı dilin günlük
hayatımızda kullanılması yönünde planlanmaktadır. Kültürel geziler dahilinde, tarihi yarımadanın önemli
yapıtları ziyaret edilecektir.
Projedeki bu hedeflerin hayata geçirilebilmesi için ülke genelinde ve belirlenecek illerde proje
sürecine danışmanların katkısıyla başarılı ve maddi imkânları kısıtlı çocukları gerçekleştirilecek olan
kompozisyon yarışması dâhilinde tespit edilerek 'Bizim Dünyamız' projesine davet edilecek.
Proje ihtiyaçlar dahilinde aktivite koordinatörü, branş öğretmenleri gibi konularda çeşitli üniversitelerin
danışmanlığına başvurulacaktır. Başöğretmen; Kanada devlet üniversitesi Seneca Polytecnic tarafından
tespit edilecek bir profesör olacaktır.
30 gün sürecek olan projenin sonunda İstanbul'un hemen dışında gerçekleştirilecek 1 günlük
festivalin açılış konuşmasını; Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Sayın Milli
Eğitim Bakanımız Nabi Avcı gerçekleştirecek, hemen ardından Kanada Büyükelçisi John Holmes ve Seneca
Polytecnic Üniversitesi direktörü Phyllis Gates'in konuşmaları izleyecektir.
Katılımcı partnerlere plaket verilirken yabancı öğrencilerin yöresel giysileri eşliğinde dans ve şarkı gösterileri
sergilenecektir. Bizim Dünyamız projesine katılan her öğrenciye katılım sertifikası verilecektir.
11
BİZİM DÜNYAMIZ Şenliği,
30 Ağustos'da gerçekleşecektir.
Şenlik alanında bize destek veren
sponsorlarımızın birer standı
bulunacak.Kendileri ile ilgili özel
stand giydirmesi olacak.
Tüm reklam tanıtımlarında kurum ve
kuruluşların ismi yer alacak.
Şenlik esnasında çeşitli etkinlikler
ve gösteriler olacak.
Sahne, ışık ve
ses sistemleri profesyonel
bir ekip tarafından
kurulacak.
Şenlik alanında, uçurtma
gösterisi gerçekleştirilecek, projeye
katılan ülkelerin bayraklarının ve
folklorik öğelerin yer aldığı uçurtma
tasarımları, şenlik alanında renkli ve
çok kültürlü bir dostluğun nişanesi
olarak gökyüzünü süsleyecek.
Sponsorlar da kendi uçurtmalarını
tasarlayarak etkinliğe katılabilecek.
Şenlik alanında öğrencilerimiz uçurtma festivali ile keyifli saatler geçirecek.
Bizim Dünyamız
15
İHTİYAÇLARI
Bizim Dünyamız
Gider Türleri
Kanadalı Öğretmen
Yabancı Aktivite Sorumlusu
Kanadalı Öğretmen Uçak Bileti
Yabancı Aktivite Sorumlusu Uçak Bileti
Proje Koordinatörü
Branş Öğretmenleri
Organizasyon Çalışanları
Sağlık Personeli-Ambulans
Güvenlik Görevlisi
Sigorta
Yatakhane
Yemek (Üç Öğün)
Kampüs, Derslik, Spor Salonları
Aktivite, Gezi, Ulaşım
Eğitim Materyalleri
Reklam, Afiş, Tanıtım,Tv,Bilboard vs. Gid.
Kapanış Prog.(Şenlik Alanı)
Sahne Kurulumu, Işık-Ses,Protokol Plaket vb.
Müze Girişleri
Beklenmedik Giderler
Hizmet Bedeli
17
Bizim Dünyamız
ULEKİD
ULUSLARARASI EĞİTİM
KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERNEĞİ
Toronto Office: #1606, 757 Victoria Park Avenue
Toronto ON M4C 5N8 CANADA
İstanbul Office: Barbaros Bulvarı No:25-4
Beşiktaş İstanbul TÜRKİYE
Phone: +1 416 526 97 35
E-mail:[email protected]
Phone: 0212 327 44 55/77 Fax: 0212 327 44 78
E-mail:[email protected]
www.crowneducation.ca
Download

İndir - Neden Bizim Dünyamız?