Eğitimde Yeni Bir Model
Hacettepe Teknokent Okulları Türkiye’de ilk kez uygulanan “Bireyselleştirilmiş Eğitim” modeli ile
çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyellerini en üst düzeye çıkaracak nitelikte eğitim
sunuyor. Üstün yetenekli çocukları toplumdan soyutlamamak adına, bireyselleştirilmiş eğitimle tüm
çocuklara ilgi ve yeteneklerine göre eğitim veriliyor. Hacettepe Teknokent Okulları’nda çift dilli
eğitim gören çocuklar yaşıtlarına göre 3-6 ay önde ilerliyor.
Hacettepe Teknokent Okulları’nın uyguladığı “Bireyselleştirilmiş Eğitim” modeli, sekiz öğrenciye
bir öğretmen imkanıyla, çocukların gelişim düzeyleri, özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre tüm
gelişim alanlarını destekliyor.
Download

Eğitimde Yeni Bir Model