2014-2015 GÜZ YARIYILI VİZE SINAVLARI
GÜN
PAZARTESİ
10.11.2014
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
Zihin
Engellilere
Beceri ve
Kavram
Öğretimi
2. sınıf
12:00-13:00
13:00-14:00
Eğitim
Bilimine Giriş
1.sınıf
14:00-15:00
Bireyselleştirilmiş
Eğitim
Programları
2.sınıf
15:00-16:00
Bireyselleştirilmiş
Eğitim
Programları
2.sınıf
Zihin Engellilere
Günlük Yaşam ve
Sosyal Beceri
Öğretimi
3. sınıf Amfi 1
Zihin Engellilere
Günlük Yaşam ve
Sosyal Beceri
Öğretimi
3.sınıf Amfi 1
16:00-17:00
Eğitim
Bilimine Giriş
1.sınıf
17:00-18:00
Zihin
Engellilere
Oyun ve Şarkı
Öğretimi
3. sınıf
I. öğrt 17:00
II. öğrt 17:30
18:00-19:00
Zihin
Engellilere
Beceri ve
Kavram
Öğretimi
2.sınıf
Bilgisayar I
1.sınıf LAB C
SALI
11.11.2014
Özel Eğitimde
Drama
2.sınıf
Okuma-Yazma
Öğretimi
3.sınıf
Uygulamalı
Davranış Analizi
2.sınıf
Uygulamalı
Davranış Analizi
2.sınıf
Okuma-Yazma
Öğretimi
3.sınıf
Atatürk İlkeleri
ve İnkılap
Tarihi I 1.ve
2.öğretim
1.sınıf
Özel Eğitimde
Drama
2.sınıf
ÇARŞAMBA
12.11.2014
Sınıf Yönetimi
3.sınıf
Konuşma ve
Dil Gelişimi
4.sınıf
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
2.sınıf
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
2.sınıf
Konuşma ve
Dil Gelişimi
4.sınıf
Sınıf Yönetimi
3.sınıf
Engellilere
Yönelik
Tutumların
Değiştirilmesi
2.sınıf
Türkçe I:Yazılı
Anlatım
1.Sınıf
Yanlışsız Öğretim
Yöntemleri
3. sınıf
Türkçe I:Yazılı
Anlatım
1.Sınıf
Yanlışsız
Öğretim
Yöntemleri
3. sınıf
Yabancı Dil
1.ve 2.öğretim
ve 1.sınıf
Yasalar ve
Özel Eğitim
4.sınıf
1. ve 2.
öğretim
Engellilere
Yönelik
Tutumların
Değiştirilmesi
2.sınıf
Bilgisayar I
1.sınıf LAB C
Eğitsel
Davranışsal
Ölçme ve
Değerlendirme
2.sınıf
Rehberlik
4.sınıf
Rehberlik
4.sınıf
Psikolojiye
Giriş
1.sınıf
Eğitsel
Davranışsal
Ölçme ve
Değerlendirme
2.sınıf
PERŞEMBE
13.11.2014
CUMA
14.11.2014
Psikolojiye Giriş
1.sınıf
Özel Eğitim
1.sınıf
Özel Eğitim
1.sınıf
Kalın punto yazılılar 2.öğretim sınavlarıdır. Sınavlar 317 ve 327 nolu sınıflarda yapılacaktır.
Bireyselleştirilmiş Öğretim Programları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi dersinde sınav yapılmayacaktır, 10 Kasım 2014 günü Günlük
Yaşam Ve Sosyal Beceri sınav saatinde ödev toplanacaktır.
Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I dersinde sınav yapılmayacaktır.
Download

Bireyselleştirilmiş Öğretim Programları ve Öğretimin