DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz
“Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet
hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibari ile 15 (onbeş) gündür (24.10.2014-07.11.2014). Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik
belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent
adayları yabancı dil sınavına alınacaktır. Yardımcı Doçent adayların yabancı dil sınavı 18.11.2014 Salı günü saat 13.00’de, Merkez
Yerleşkede bulunan Merkezi Dersliklerde yapılacaktır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
3) Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun
olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
UNVANI
DERECE
ADET
AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Genel Sosyoloji ve
Metodoloji
Yrd.Doç.
1
1
Göç politikaları konusunda çalışmış olmak.
Orman Fakültesi
Orman Entomolojisi ve
Koruma
Yrd.Doç.
4
1
Havza Yönetimi
Yrd.Doç.
5
1
Orman yangınlarının amenajman planlarına entegrasyonu
konusunda çalışmış olmak.
Kayın ormanlarında aralamanın su verimi ve kalitesi
üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.
Peyzaj Planlama
Doçent
1
1
Peyzaj planlama konusunda çalışmış olmak.
EVAR, TEVAR ve ECMO konularında deneyimli olmak
ve kalp nakli yapılan ve yapay kalp destek cihazları
implante edilen bir merkezde çalışmış olmak.
Orman Mühendisliği
Peyzaj
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi
Profesör
1
1
Acil tıp
Yrd.Doç.
1
1
Doçent
1
1
Pediatrik ve radiodiognastik üzerine çalışmış olmak.
Kantitatif EEG ve p300 olaya ilişkin potansiyeller
konusunda çalışmış olmak.
Aile Hekimliği
Yrd.Doç.
1
1
İş yeri hekimliği ve sigara bıraktırma sertifakalarına sahip
olmak.
Farmakoloji
Profesör
1
1
Karaciğerde siyonebakteri hepatotoksinlerinin enzimatik
yolla belirlenmesi alanında çalışmış olmak.
Nöroloji
Dahili Tıp Bilimleri
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Yrd.Doç.
5
1
Ağaç malzemede yoğunlaştırma modifikasyonu üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Doçent
2
1
Yapay zeka uygulamaları ve görüntü işleme konularında
yayınları olmak.
Yrd.Doç.
5
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Rüzgar santrallerinin dinamik modellenmesi konusunda
çalışmış olmak.
İnşaaat sektörüne yönelik sürdürülebilirlik konusunda
çalışmış olmak.
Kam tasarımı, yatak titreşimleri, stirling motorları ve
alternatif yakıt konularında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd.Doç.
3
1
Biyoloji bilimleri ve biyomühendislik alanında
doktora yapmış olmak.
Yrd.Doç.
4
1
Üçüncü nesil kablosuz ağlar ile araç kontrolü üzerine
çalışmış olmak.
İşletme Fakültesi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Uluslararası Ticaret
Profesör
1
1
Avrupa Bilirliği sosyal politikası alanında çalışmış olmak.
Yrd.Doç.
4
1
Yrd.Doç.
5
1
Yrd.Doç.
2
1
İşletme ortakları ve iş etiği konularında çalışmış olmak.
Stratejik birleşmeler ve insan kaynakları yönetimi
konularında çalışmış olmak.
Entelektüel sermaye ve mali tablolar konusunda çalışmış
olmak.
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
İlköğretim Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Eğitim Yönetim Teftiş
ve Planlaması
Sınıf öğretmenliği
Yrd.Doç.
3
1
Doçent
2
1
Eğitimde psikolojik hizmetler alanında doktora yapmış
olmak.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doçent ünvanı
almış olmak.
1
Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında doktora yapmış olmak
ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri üzerine çalışmış
olmak.
Yrd.Doç.
3
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Resim
Mimarlık
Profesör
1
1
Plastik sanatlar alanında çalışmış olmak.
Doçent
2
1
Resim alanında çalışmış olmak.
Yrd.Doç.
3
1
Plastik sanatlar alanında doktora yapmış olmak.
Doçent
1
1
Mimarı tasarım ve mekansal dizim konularında çalışmış
olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Yrd.Doç.
5
1
Sporda insan hakları konusunda çalışmış olmak
Düzce Meslek Yüksekokulu
Malzeme veMalzeme İşleme
Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Yrd.Doç.
4
1
Ahşap malzemede yüksek sıcaklık ve yaşlandırma
uygulaması konusunda çalışmış olmak.
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
Malzeme ve Mal.İşl.Tek.
Lastik ve Plastik
Teknolojisi
Doçent
1
1
Lastik ve Plastik
Teknolojisi
Yrd.Doç.
1
1
Harmonik analiz ve dinamik elektrokimyasal
empedans spektorskopisi yöntemleri ile ilgili
çalışmış olmak.
Triol sentezinde, hidroperoksit ve zeolit kimyasında
çalışmış olmak.
AÇIKLAMALAR
1. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim
belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire
Başkanlığına 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.
2. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine
ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım
olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.
3. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3) adet referans mektubu, özgeçmiş ile
bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı
dil belgesi-en az 50 puan) kapsayan dört (4) takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte
başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.
- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.
- Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları
birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir.
- Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formu doldurularak dosyalarla birlikte teslim edilecektir.
Download

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız