T.C.
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 BİRİM EĞİTİM PLANI
BİRİM ADI:KALP DAMAR CERRAHİ ANABİLİM DALI
NO
KONU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Derin ven trombozu
İABP kullanımı
Kardiak monitorizasyon
İHSS
Kardiyomiyopatiler
Kronik venöz yetmezlik
Mitral kapak replasman cerrahisi
EVAR
TEVAR
ECMO
Aort yetmezliğinde cerrahi
Aort darlığında cerrahi
Asendan aort anevrizmaları
Abdominal aort anevrizmaları
ASD
VSD
TOF
Patent Ductus Arterozus
Postop kanama
Asit baz dengesi
Koroner bypass
Arteryel emboli
Koroner anjiyografi
Mitral onarım
Triküspid cerrahi
İnfektif endokardit
Kardiak tamponat
PDA
Büyük arter transpozisyon
EVLA
İntraabdominal damar
yaralanmaları
İatrojenik damar yaralanmaları
Karotis arter stenozu
Ventrikül destek cihazları
Kalp transplantasyonu
Arteriovenöz fistül
Kardiyopulmoner resusitasyon
Kardiyopulmoner bypass
Aort diseksiyonları
Ventilatör modları
32
33
34
35
36
37
38
39
40
EĞİTİMCİ
YER
TARİH/SAAT
Ast.Dr.Tuna TÜRKKOLU
Yrd.Doç..Bekir İNAN
Doç.Dr.Yasin AY
Yrd.Doç.Dr.Cemalettin AYDIN
Yrd.Doç.Dr.Bekir İNAN
Yrd.Doç.Dr.Cemalettin AYDIN
Doç..Dr.Yasin AY
Yrd.Doç.Dr.Bekir İNAN
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Doç.Dr.Hayrettin TEKÜMİT
Doç.Dr.Yasin AY
Yrd.Doç.Dr.Cemalettin AYDIN
Doç.Dr.Yasin AY
Ast.Dr.Tuna TÜRKKOLU
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Doç.Dr.Yasin AY
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Ast.Dr.Tuna TÜRKKOLU
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Doç.Dr.Yasin AY
Doç.Dr.Hayrettin TEKÜMİT
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Yrd.Doç.Dr.Cemalettin AYDIN
Doç.Dr.Yasin AY
Doç..Dr.Hayrettin TEKÜMİT
Doç.Dr.Yasin AY
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Doç.Dr.Yasin AY
Ast.Dr.Tuna TÜRKKOLU
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Yrd.Doç.Dr.Bekir İNAN
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
07.11.2014/09:00
14.11.2014/09:00
21.11.2014/09:00
28.11.2014/09:00
05.12.2014/09:00
12.12.2014/09:00
19.12.2014/09:00
26.12.2014/09:00
02.01.2015/09:00
09.01.2015/09:00
16.01.2015/09:00
23.01.2015/09:00
30.01.2015/09:00
20.02.2015/09:00
27.02.2015/09:00
06.03.2015/09:00
27.03.2015/09:00
03.04.2015/09:00
17.04.2015/09:00
08.05.2015/09:00
22.05.2015/09:00
05.06.2015/09:00
19.06.2015/09:00
26.06.2015/09:00
03.07.2015/09:00
24.07.2015/09:00
07.08.2015/09:00
14.08.2015/09:00
21.08.2015/09:00
04.09.2015/09:00
11.09.2015/09:00
Doç.Dr.Yasin AY
Yrd.Doç.Dr.Bekir İNAN
Ast.Dr.Tuna TÜRKKOLU
Doç.Dr.Yasin AY
Ast.Dr.Tuna TÜRKKOLU
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Doç.Dr.Hayrettin TEKÜMİT
Doç.Dr.Yasin AY
Ast.Dr.Raed ZALLOUM
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
Anjio dinlenme yeri
18.09.2015/09:00
02.10.2015/09:00
09.10.2015/09:00
16.10.2015/09:00
06.11.2015/09:00
13.11.2015/09:00
20.11.2015/09:00
27.11.2015/09:00
04.11.2015/09:00
Download

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı