KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ
2014 YILI 6 AYLIK (NİSAN-EYLÜL) EĞİTİM PROGRAMI
TARİH VE
SAATİ
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM VERENLER
EĞİTİM GÖREVLİSİ
04.04.2014
08:00-09:00
Akut Miyokart Ġnfarktüsünün
Mekanik Komplikasyonları ve
Cerrahi YaklaĢım
Dr. Arda Aybars PALA
Op. Dr. Süleyman SÜRER
Doç. Dr. ġenol YAVUZ
11.04.2014
08:00-09:00
Ġnfektif Endokardit:
Kime? Ne Zaman?
Dr. Ahmet Kağan AS
Doç. Dr. Yusuf ATA
Doç. Dr. Tamer TÜRK
18.04.2014
08:00-09:00
Anevrizmalarda Endovasküler
GiriĢimler
Dr. Mesut ENGĠN
Op. Dr. Burak ERDOLU
Doç. Dr. Ahmet
ÖZYAZICIOĞLU
25.04.2014
08:00-09:00
Akut Periferik Arter Tıkanıklığı
Olan Hastalara YaklaĢım
Dr. Orhan GÜVENÇ
Op. Dr. Derih AY
Doç. Dr. Hakan VURAL
02.05.2014
08:00-09:00
Venöz Tromboembolizmde
Tedavi YaklaĢımı
Kronik Venöz Yetersizliklerde
Hangi Hastaya, Hangi Tedaviyi
Uygulayalım?
Dr. Ahmet Burak TATLI
Op. Dr. Arif GÜCÜ
Doç. Dr. Tuğrul GÖNCÜ
Dr. Ahmet Kağan AS
Op. Ufuk AYDIN
Doç. Dr. Tamer TÜRK
16.05.2014
08:00-09:00
Aort Diseksiyonları
Dr. Arda Aybars PALA
Op. Dr. Faruk TOKTAġ
Doç. Dr. ġenol YAVUZ
23.05.2014
08:00-09:00
Asendan Aort Anevrizmalarında
Cerrahi
Dr. Orhan GÜVENÇ
Op. Dr. Derih AY
Doç. Dr. Hakan VURAL
30.05.2014
08:00-09:00
Arkus Aorta Cerrahisi ve Beyin
Koruma Yöntemleri
Dr. Mesut ENGĠN
Op. Dr. Cüneyt ERĠġ
Doç. Dr. Ahmet
ÖZYAZICIOĞLU
06.06.2014
08:00-09:00
Abdominal Aort Cerrahisi
Dr. Ahmet Burak TATLI
Op. Dr. Arif GÜCÜ
Doç. Dr. Tuğrul GÖNCÜ
13.06.2014
08:00-09:00
Kapak Hastalıklarında Cerrahi
Endikasyonlar
Dr. Arda Aybars PALA
Op. Dr. Süleyman SÜRER
Doç. Dr. ġenol YAVUZ
20.06.2014
08:00-09:00
27.06.2014
08:00-09:00
Aort Yetmezliği ve Aort Kök
Onarımı
Aortik Kökü Dar Olan Hastalarda
Kök GeniĢletmeleri
Sol Ventrikül Çıkım Yolu
Obstrüksiyonu ve Tedavi
Stratejileri
Dr. Ahmet Kağan AS
Doç. Dr. Yusuf ATA
Dr. Mesut ENGĠN
Op. Dr. Cüneyt ERĠġ
09.05.2014
08:00-09:00
04.07.2014
08:00-09:00
Doç. Dr. Tamer TÜRK
Doç. Dr. Ahmet
ÖZYAZICIOĞLU
Dr. Orhan GÜVENÇ
Op. Dr. Derih AY
Doç. Dr. Hakan VURAL
11.07.2014
08:00-09:00
Karotis Cerrahisi
Dr. Ahmet Burak TATLI
Op. Dr. Arif GÜCÜ
Doç. Dr. Tuğrul GÖNCÜ
18.07.2014
08:00-09:00
Mitral Yetmezliğinde Tamir:
Hangi Hastaya Hangi Yöntem
Dr. Arda Aybars PALA
Op. Dr. Faruk TOKTAġ
Doç. Dr. ġenol YAVUZ
25.07.2014
08:00-09:00
Dr. Ahmet Kağan AS
Doç. Dr. Yusuf ATA
Doç. Dr. Tamer TÜRK
Dr. Mesut ENGĠN
Op. Dr. Burak ERDOLU
Doç. Dr. Ahmet
ÖZYAZICIOĞLU
08.08.2014
08:00-09:00
Triküspid Kapak Lezyonlarına
Cerrahi YaklaĢım
DüĢük Kalp Debi Sendromunda
ĠABP ve Geçici Mekanik DolaĢım
Desteği
Koroner Arter Hastalığında
Cerrahi Teknikler
Dr. Orhan GÜVENÇ
Op. Dr. Derih AY
Doç. Dr. Hakan VURAL
15.08.2014
08:00-09:00
Kritik Bacak Ġskemilerinde
Tedavi GiriĢimleri
Dr. Ahmet Burak TATLI
Op. Dr. Arif GÜCÜ
Doç. Dr. Tuğrul GÖNCÜ
01.08.2014
08:00-09:00
22.08.2014
08:00-09:00
29.08.2014
08:00-09:00
Akut Pulmoner Embolide Tedavi
Seçenekleri
Atriyal Fibrilasyonlu Hastalara
YaklaĢım
Dr. Arda Aybars PALA
Op. Dr. Faruk TOKTAġ
Dr. Ahmet Kağan AS
Doç. Dr. Yusuf ATA
Doç. Dr. ġenol YAVUZ
05.09.2014
08:00-09:00
Kalp Cerrahisi Sonrası Sık
Görülen Komplikasyonlar
Dr. Mesut ENGĠN
Op. Dr. Burak ERDOLU
Doç. Dr. Ahmet
ÖZYAZICIOĞLU
12.09.2014
08:00-09:00
Redo GiriĢimlerde Cerrahi
Stratejiler
Dr. Orhan GÜVENÇ
Op. Dr. Derih AY
Doç. Dr. Hakan VURAL
19.09.2014
Dr. Ahmet Burak TATLI
Miyokard Koruma Yöntemleri
08:00-09:00
Op. Dr. Arif GÜCÜ
26.09.2014
Dr. Arda Aybars PALA
Postoperatif Deliryum
08:00-09:00
Op. Dr. Süleyman SÜRER
NOT: EĞİTİMLER SEMİNER SALONUNDA YAPILACAKTIR
Doç. Dr. Tamer TÜRK
Doç. Dr. Tuğrul GÖNCÜ
Doç. Dr. ġenol YAVUZ
Doç. Dr. Şenol YAVUZ
Doç. Dr.Tuğrul GÖNCÜ
EĞİTİM SORUMLUSU
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download

kalp ve damar cerrahisi kliniği 2014 yılı 6 aylık (nisan