Çağdaş İslam Düşüncesi ve Düşünürleri
IYFO Akademi kapsamında gerçekleştirilecek “Çağdaş İslam Düşüncesi ve
Düşünürleri” seminer programı kapsamında 20.yy. sonrası İslam dünyasındaki
gelişmelere daha yakından bakıp bugünü de daha iyi anlamak için çalışmalar
yapılacak; Asya’dan, Amerika’ya, Avrupa’dan, Ortadoğu’ya eserleriyle, davranışlarıyla,
insanlara öncülük etmiş düşünürler ve onların etkisiyle oluşan hareketler alanın
uzmanları tarafından incelenecek. Seminer derslerine hazırlık amacı ile
katılımcılarından bazı okumaları yaparak hazır gelmeleri istenecek. Programlar
cumartesi günleri sabah – öğle arası Ankara’da genel merkezimizde icra edilecektir,
katılım ücretsizdir.
Program
1. Seminer Programına Giriş
-
Tanışma
Seminerlerin tanıtılması
Görüş ve önerilerin alınması
2. Çağdaş İslam Düşüncesine Giriş
- İslam Düşüncesinin Oluşumu ve Tarihi ve Seyri
- 20. yy.’da dünyada ortaya çıkan fikri akımlar
- Son dönem İslam düşüncesinin gelişimi
- Önde gelen düşünürler ve hareketler
Okumalar: Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi – Giriş bölümü (İsmail KARA)
3. Müslüman Kardeşler Hareketi ve Hasan El-Benna
- Hasan El Benna’nın hayatı
- Fikirleri ve Eserleri
- Dönemde İslam dünyasında tartışılan fikirler
- Müslüman Kardeşlerin kurulduğu dönemde dünya ve bölge
- Müslüman Kardeşler teşkilatı
Okumalar:
Hatıratım (Hasan El BENNA)
50. Yılında Müslüman Kardeşler (Said HAVVA)
1
4. Müslüman Kardeşler ve Seyyid KUTUB
- Hasan Elbenna sonrasında Müslüman Kardeşler
- Seyyid Kutub’un hayatı
- Fikirleri ve eserleri
Okumalar:
Yoldaki İşaretler - Seyyid Kutub
Seyyid Kutup – Fatmanur Altun – İlke Yayınları
5. Cemaati İslami ve Seyyid Ebu’l A’lâ Mevdûdi
- Ebu Ala El Mevdudi’nin Hayatı
- Fikirleri ve Eserleri
- Cemaati İslami’nin kuruluşu
- Cemaati İslami teşkilatı
Okumalar:
İslam’a Göre Dört Terim (Mevdûdî)
Vefâtının 34. Yıldönümünde Seyyid Ebu’l A’lâ Mevdûdi
Cemaat-i İslami ve Ebu’l A’al El-Mevdudi (1903-1979) Pakistan’ın Dünü ve Bugünü
Mevdudi, Turan Kışlakçı, İlke Yayınları.
Mevdudi – Hayatı – Eserleri – Görüşleri, Kolektif, İnsan Yayınları.
Mevdudi ve İslami İhyanın Teşekkülü – S. Veli Rıza Nasr – Yöneliş Yayınları
6. İran, Yakın Tarih, Devrim ve Şeriati
- İran yakın tarihi
- Devrim öncesi ve sonrası
- Son dönemde İran’da fikri akımlar
- Ali Şeriati hayatı, fikirleri, eserleri
Okumalar:
Aşk ve Sevgi : http://www.aliseriati.com/kitaplar.php?Makale_id=266&Kat_id=11
Hangi Kur’an: http://www.aliseriati.com/kitaplar.php?Kat_id=11
İSLAM BİLİM; DERS-12 *Bölüm 2+ / MARX’IN HAYATININ ÜÇ DÖNEMİ:
http://www.aliseriati.com/kitaplar.php?Kat_id=37
İslamcı Sosyolog Ali Şeriati ve Sosyolojik Düşüncesi / Dr.Mustafa YILMAZ:
http://www.aliseriati.com/kitaplar.php?Makale_id=435&Kat_id=24
Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ :
http://www.aliseriati.com/kitaplar.php?Makale_id=449&Kat_id=24
Müslüman Ütopyacı – Ali Rahnema – Hece Yayınları
2
7. Afrika’da İslam Düşüncesi
- Afrika’da İslam’ın yayılması
- Afrika’da İslam düşüncesi
- Afrikalı İslam alimleri
Okumalar:
Afrika’da İslam, Vincent Monteil, Pınar Yayınları
Osmanlı Afrika İlişkileri, Ahmet Kavas, Kitabevi Yayınları
Afrikalılar, Ali Mazrui, İnsan Yayınları
8. Batı’da İslam, Malcom X, Roger Garaudy ve Avrupa Müslümanları
-
Batı’da İslam anlayışı ve İslamafobia
Batı’da Müslümanlar
Malcom X ve Roger Garaudy – Modern İslam Düşüncesi İçinde Konumları
Okumalar:
Hatıralarım, Roger GARAUDY, TEV Yayınları
Yaşayanlara Çağrı, Roger GARAUDY, Pınar Yayınları
Malcolm X, Alex Halley, İnsan Yayınları.
Malcolm X Son Konuşmalar, Bruce Perry, Pınar Yayınları
Avrupa’da İslam, Cemil Şahinöz
İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa, Nilüfer Göle, Metis Yayınları
Keşif Yolculuğu - Türkiye, İslam ve Avrupa, Nilüfer Göle, Metis Yayınları
9. Balkanlar ve Aliya İzzetbegoviç
-
Balkanlar’da İslam’ın yayılması
Balkanlarda İslam düşüncesi
Aliya İzzetbegoviç hayatı, fikirleri, eserleri..
Okumalar:
Doğu ve Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç
İslam Deklarasyonu, Aliya İzzetbegoviç
Özgürlüğe Kaçışım, Aliya İzzetbegoviç
Tarihe Tanıklığım, Aliya İzzetbegoviç
Konuşmalar, Aliya İzzetbegoviç
Bir Düşünce Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç, Faruk Karaarslan, (Gelenek ve Modern Arasında Bilgi ve
Toplum - Yedirenk Yayınları- Kitabının içinde)
Aliya İzzetbegoviç'in Ahlak ve Siyaset Anlayışı, Faruk Karaarslan, (TYB Akademi Dergisi, Çağdaş İslam
Düşünürleri Sayısı)
3
10. Bediuzzaman Said Nursi ve Nurculuk
-
Bediuzzaman Said Nursi’nin hayatı
Fikirleri ve eserleri
Nurcu hareketler
Okumalar:
Tarihçe-i Hayat, Said Nursi
Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu
Bediüzzamanın Fikri Programı, İbrahim Canan
Bediüzzaman, Necmettin Şahiner
Bediüzzaman Said Nursi Olayı, Şerif Mardin
Risale-i Nur Külliyatı
Yolların Ayrılış Noktasın İslam, Kolektif, Gelenek Yayınları
Bediüzzaman & Tecdit, Kolektif, Gelenek Yayınları,
Bediüzzaman ve Tasavvuf, Kolektif, Gelenek Yayınları
Bediüzzaman’da Marifet ve Tefekkür, Kolektif, Gelenek Yayınları
11. Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu
-
Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı
Fikirleri
Eserleri
Büyük Doğu hareketi
Okumalar:
O ve Ben, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları
İdeolocya Örgüsü, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları
Reis Bey, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları
Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları
Büyük Doğu Irmağı – Necip Fazıl, Ali Haydar Haksal, İnsan Yayınları
Hece Dergisi Necip Fazıl Özel Sayısı (97. Sayı)
4
12. Sezai Karakoç ve Diriliş
-
Sezai Karakoç hayatı
Fikirleri
Eserleri
Diriliş
Okumalar:
Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları
Yitik Cennet, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları
Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, Turan Karataş, Kaynak Kitaplığı
İslam, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları
İslamın Dirilişi, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları
Diriliş Muştusu, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları
Samanyolunda Ziyafet, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları
Bir Uygarlık Tasarımı Olarak Diriliş, Hece Dergisi Özel Sayısı (73. Sayı)
13. Nurettin Topçu ve Hareket
-
Nurettin Topçu hayatı
Fikirleri
Eserleri
Hareket
Okumalar:
İsyan Ahlakı, Nurettin Topçu, Dergah Yayınları
Varolmak, Nurettin Topçu, Dergah Yayınları
Yarınki Türkiye, Nurettin Topçu, Dergah Yayınları
İslam ve İnsan, Nurettin Topçu, Dergah Yayınları
Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı (109. Sayı)
İrade Hareket İsyan - Nurettin Topçu'nun Entelektüel Biyografisi 1, Mehmet Birgül, Dergah Yayınları
5
14. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan ve Milli Görüş
-
Necmeddin Erbakan hayatı
Fikirleri
Eserleri
Milli Görüş ve teşkilatı
Okumalar:
Davam, Necmettin Erbakan, MGV Yayınları
Milli Görüş (1969- 1980), Serkan Yorgancılar, Pınar Yayınları
Necmettin Erbakan Külliyatı, MGV Yayınları
Erbakan’ı Nasıl Yargıladılar, şevket Kazan
6
Download

Çağdaş İslam Düşüncesi ve Düşünürleri