İslam Dünyası ve Kriz Bölgeleri
IYFO AKADEMİ çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan “İslam Dünyası ve Kriz
Bölgeleri” başlıklı atölye çalışmasında katılımcıların İslam coğrafyasını yakından tanımaları; kriz
bölgeleri, sorunların kaynakları, tarihsel süreç ve günümüzdeki durum hakkında bilgi sahibi olarak
çözüm üretme noktasında katkı sağlamaları beklenmektedir. Atölyenin bu ilk ayağında konular
zamanla paralel olarak sınırlı tutulacak; gerekirse ilerleyen dönemlerde çalışmalara devam edilecektir.
Çalışmalarda, katılımcılarında kaynak kullanımı, araştırma yöntemleri, rapor ve sunum hazırlama
gibi kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bir yöntem izlenecektir. Atölye gün ve saatleri
katılımcılarla birlikte belirlenecektir. Katılımcıların en az bir yabancı dili kaynakları kullanabilecek
derecede biliyor olmaları tercih sebebidir.
Program
1. Giriş
-
İslam coğrafyasına genel bakış
Kriz bölgelerinin belirlenmesi
Matbu ve dijital kaynakların tanınması ve kullanımı
Rapor ve sunum hazırlama yöntemleri
2. Hind Alt Kıtası ve Keşmir Sorunu
-
Bölgede İslam’ın tarihi seyri
Yakın Tarih ve Pakistan
Keşmir Sorununun dünü, bugünü ve çözüm yolları
3. Afrika’da Kriz Bölgeleri ve İç Savaşlar
-
Ruanda örneği
Mali’de işgaller ve direniş hareketleri
Orta Afrika Cumhuriyeti
1
4. Arap Baharı Kimin Baharı?
-
Tunus ve başlangıç
Libya ve Kaddafi Örneği
Ortadoğu; Mısır, Suriye ve Irak tecrübeleri
5. Doğu Türkistan ve Uygur Diasporası
- Doğu Türkistan’da İslam ve Müslüman varlığı
- 20. Y.y. Türkistan Tarihi
- Çin İşgali ve asimilasyon politikaları
- Güncel durum ve diasporada Uygurlar
6. Tayland ve Patani
-
Güneydoğu Asya’da İslam ve Müslümanlar
Sultanlıklar dönemleri
Yakın tarih ve işgal
Güncel durum ve Çözüm Yolları
7. Bangladeş – Myanmar ve Arakan sorunu
-
Bölgede İslamın tarihi seyri ve Müslüman topluluklar
Bangladeş’te Güncel durum ve Cemaat-i İslami
Arakan; yakın tarih ve felaketler
Arakanlı mülteciler ve sorunları
Çözüm teklifleri
2
Download

İslam Dünyası ve Kriz Bölgeleri