İstanbul Büyükşehir Belediyesi
katkılarıyla düzenlenen
“Mehmet Âkif, Asım ve Gençlik Bilgi Şöleni”
26 - 27 - 28 Aralık 2014
1. Gün: 26 Aralık 2014 Cuma
10.00 - 12:00 Açılış Programı
10.00 Mehmet Âkif Kitapları Sergisi Açılışı
10:30 Açılış: İstiklâl Marşı ve Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (TYB Genel Başkanı)
D. Mehmet Doğan (Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Saatcı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mehmet Bulut (Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü)
Abdurrahman Şen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı)
12:00 - 13:30 ara
13:30 - 15:30 1. Oturum
Oturum Başkanı: Turan Koç (Prof. Dr.)
Yasemin Mumcu (Doç. Dr.): İki Mütefekkir Şair Mehmet Âkif Ersoy ve Muhammed İkbal’in
Gözünden İslâm Âlemi
Sabahattin Çağın (Yrd. Doç. Dr.): Ferid Vecdi’nin “İnsan” Makalesi ve Mehmet Akif’in “İnsan”
Şiiri
Harika Durgun (Yrd. Doç. Dr.): Mehmet Âkif’in ve Süleyman Nazif’in Umudu/ Umutsuzluğu
Dursun Şahin (Yrd. Doç. Dr.): Asım’a vücut veren mütefekkir Nurettin Topçu
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 18:00 2. Oturum
Oturum Başkanı: Fazıl Gökçek (Prof. Dr.)
Nesrin Karaca (Prof. Dr.) “Asım” ya da Mehmet Akif Ersoy’un Manzum Kurgusunda Gençlik ve
Gelecek Tasarımı
D. Mehmet Doğan: 90 yaşındaki delikanlı: Âsım.
Cengiz Karataş (Yrd. Doç. Dr.): Mehmet Âkif’te Aidiyet Duygusuna Dair
Kadir Can Dilber (Yrd. Doç. Dr.) Mitsel Bir Figür Olarak Asım Prototipi
2. Gün: 27 Aralık 2014 Cumartesi;
10.00 Mehmet Akif Ersoy’un Kabrini Ziyaret
13:00-14:30 1.Oturum
Oturum Başkanı: Nesrin Karaca (Prof. Dr.)
Fazıl Gökçek (Prof. Dr.) Asım’ı Etkili Kılan Edebî-Estetik Unsurlar
Fatih Özkafa (Doç. Dr.) Hat Sanatında Mehmed Âkif Ersoy ve Şiirleri
Özlem Nemutlu (Yrd. Doç. Dr.) Mehmet Âkif Ersoy’un Atıfları
Semiha Özelyaman (Dr.): Hikâyeci Yönüyle Mehmet Akif ve Asım
15:00- 16:30 2. Oturum
Oturum Başkanı: Kadir Canatan (Prof. Dr.)
Abide Doğan (Prof. Dr.): Mehmet Akif’în şiirlerinde çocuk ve gençlik
Yakup Çelik (Prof. Dr.): Âkif'te Özlenen Nesil
Şerife Çağın (Doç. Dr.): Şair Eşref’ten Mehmet Akif’e
Selim Somuncu (Yrd. Doç. Dr.): Safahat’ın Asım bölümünde Tahkiye ve Unsurları
16:45- 18:15 3. Oturum
Oturum Başkanı: Abide Doğan (Prof. Dr.)
Mehmet Azimli (Prof. Dr.): Bosnalı Ali Şevki Hoca ya da Namı diğer Köse İmam
Necmettin Türinay (Yrd. Doç. Dr.): Necip Fazıl üzerinde Mehmet Akif Tesirleri
Melih Erzen (Yrd. Doç. Dr.): Safahat’ta Aydın Eleştirisi
İbrahim Tüzer (Doç. Dr.) Hocazade’nin Bilinciyle Aydınlanan Nesil: ‘Asım’ın Nesli ve “Yeniden
Doğuş” İmkânı olarak Varoluş Alanı
20.00 Münib Utandı konseri: Mehmet Âkif’in bestelenmiş şiirleriyle
28 Aralık 2014 Pazar:
10:00 -11:30 1.Oturum
Oturum Başkanı: Beşir Ayvazoğlu
Nimetullah Hafız(Kosova) (Prof. Dr.)
Süleyman Baki(Makedonya) (Doç. Dr.)
Amina Šiljak-Jesenković (Saraybosna) (Dr.)
11:45-13.00 Değerlendirme Ve Kapanış Oturumu
Oturum Başkanı: D. Mehmet Doğan
Beşir Ayvazoğlu
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Prof. Dr. Abide Doğan
Prof. Dr. Nesrin Karaca
Prof. Dr. Fazıl Gökçek
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç
DÜZENLEME HEYETİ
D. Mehmet Doğan
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç
İbrahim Ulvi Yavuz
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Karataş
Ferhat Koç
…
İLİM HEYETİ
Prof. Dr. Fazıl Gökçek
Prof. Dr. Turan Koç
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç
Prof. Dr. Yakup Çelik
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Prof. Dr. Abide Doğan
Prof. Dr. Nesrin Karaca
Prof. Dr. Mehmet Azimli
Doç. Dr. İbrahim Tüzer
Dr. Necmettin Türinay
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Karataş
…
Faaliyet Asistanları
Dilara Coşkun
Sebahi Kılıç
Download

Mehmet Âkif, Asım ve Gençlik Bilgi Şöleni