EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ
:
:
:
:
:
ISG - Avcılar - GR 4
Kurum
Sic. No
1 4103-815
2 41047-357
3 41047-268
4
5 4103-929
6 4103-609
7 41047-360
8 4103-778
9 4103-224
10 4103-147
11 4103-960
12 4103-250
13 4103-695
14 4103-148
15 4103-624
16 4103-264
17 4103-507
18 4103-374
19 4103-707
20 4103-898
21 4103-925
22 41047-254
23 4103-512
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Özlen ERKALSÖNMEZ
Araş.Gör.
Pelin GÖRGEL
Araş.Gör.Dr.
Pınar KIRCI
Araş.Gör.Dr.
Pınar ÖZEL
Araş.Gör.
Ramiz Görkem BİRDAL
Araş.Gör.
Rana ORTAÇ KABAOĞLU Araş.Gör.Dr.
Rasim TEMÜR
Araş.Gör.Dr.
Recep BURKAN
Prof.Dr.
Refiye YANARDAĞ
Prof.Dr.
Reşat APAK
Prof.Dr.
Rumeysa TUTAR
Araş.Gör.
Rüstem PEHLİVAN
Yard.Doç.Dr.
Rüya ŞAMLI
Öğr.Gör.
Saadet Kevser PABUÇCUOĞLU
Prof.Dr.
Sabah YILMAZ ŞAHİN
Prof.Dr.
Sabri ARIK
Prof.Dr.
Sadık ÖZTOPRAK
Doç.Dr.
Safiye Feyza ÇİNİCİOĞLU Prof.Dr.
Saliha Esin ÇELİK
Yard.Doç.Dr.
Sami Cankat TANRIVERDİ Araş.Gör.
Savaş ERDEM
Öğr.Gör.Dr.
Savaş KARABULUT
Yard.Doç.Dr.
Sebahattin KIRTAY
Yard.Doç.Dr.
Görev Yeri
A.B.D./Çalıştığı Büro
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Müh.
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Müh.
Yapı
Makine Teorisi ve Dinamiği
Biyokimya
Analitik Kimya
Fizikokimya
Maden Yatakları-Jeokimya
Bilgisayar Mühendisliği
Kimyasal Teknolojiler
Maden Yatakları-Jeokimya
Bilgisayar Mühendisliği
Geoteknik
Geoteknik
Analitik Kimya
Ulaştırma
Yapı
Sismoloji
Metalurji ve Malzeme Müh.
İmza
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ
:
:
:
:
:
ISG - Avcılar - GR 4
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Kurum
Sic. No
4103-890
4103-916
4103-692
4103-932
4103-772
4103-746
4103-812
4103-994
4103-672
4103-723
4103-590
4103-539
4103-682
4103-946
4103-592
4103-679
4103-991
4103-788
4103-582
4103-811
41047-402
4103-656
4103-773
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Görev Yeri
A.B.D./Çalıştığı Büro
Seda ÖNCÜ DAVAS
Seda TEMEL
Sedat İLHAN
Sedat KILINÇ
Sefa ÇELİK
Selcan KARAKUŞ
Selçuk SEVGEN
Selda YİĞİT HUNCE
Selim YILDIRIM
Selin ŞAHİN SEVGİLİ
Selva ÇAVUŞ
Sema DEMİRCİ ÇEKİÇ
Semih NEMLİOĞLU
Serdar AKGÜNDÜZ
Serdar AYDIN
Serdar BARIŞ
Serdar Gökşin AYDINLI
Serkan EMİK
Serkan Naci KOÇ
Serkan TÜYLÜ
Serpil ÜSTEBAY
Sevim TUNALI
Sezar GÜLBAZ
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Yard.Doç.Dr.
Araş.Gör.
Öğr.Gör.
Araş.Gör.Dr.
Yard.Doç.Dr.
Araş.Gör.
Yard.Doç.Dr.
Yard.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Araş.Gör.
Yard.Doç.Dr.
Prof.Dr.
Yard.Doç.Dr.
Yard.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Yard.Doç.Dr.
Araş.Gör.
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Yapı
Metalurji ve Malzeme Müh.
Elektrik-Elektronik Müh.
Elektrik-Elektronik Müh.
Fizikokimya
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Müh.
Temel İşlemler ve Termodinamik
Proses ve Reaktör Tasarımı
Analitik Kimya
Çevre Mühendisliği
Genel Jeoloji
Çevre Mühendisliği
Enerji
Organik Kimya
Kimyasal Teknolojiler
Proses ve Reaktör Tasarımı
Maden İşletme
Bilgisayar Müh.
Biyokimya
Ulaştırma
İmza
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ
:
:
:
:
:
ISG - Avcılar - GR 4
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Kurum
Sic. No
4103-300
4103-810
4103-827
4103-837
4103-831
4103-476
4103-855
4103-771
4103-749
4103-638
4103-739
4103-667
41047-394
4103-906
4103-377
4103-313
4103-230
4103-99
4103-235
4103-710
4103-605
4103-730
4103-337
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Sıddık Binboğa YARMAN Prof.Dr.
Sibel BAYAR ÇAĞLAK
Yard.Doç.Dr.
Sibel SENAN KUCUR
Yard.Doç.Dr.
Sibel ŞAHİNLER AYLA
Araş.Gör.Dr.
Sinan Melih NİGDELİ
Araş.Gör.Dr.
Sinan ÖNGEN
Prof.Dr.
Sinan SARĞIN
Araş.Gör.
Sinem BÜYÜKSAATÇI
Araş.Gör.
Sinem ORTABOY
Araş.Gör.Dr.
Solmaz AKMAZ
Yard.Doç.Dr.
Songül DUMAN
Araş.Gör.
Suat YILMAZ
Prof.Dr.
Sude KART
Araş.Gör.
Suzan Cansel DOĞRU
Araş.Gör.
Süheyla ÇEHRELİ
Doç.Dr.
Süheyla PURA
Doç.Dr.
Süleyman DALĞIÇ
Prof.Dr.
Süleyman TANYOLAÇ
Prof.Dr.
Ş.İsmail KIRBAŞLAR
Prof.Dr.
Şafak DURUKAN ODABAŞIAraş.Gör.Dr.
Şafak Gökhan ÖZKAN
Prof.Dr.
Şakir ESNAF
Prof.Dr.
Şamil ŞEN
Yard.Doç.Dr.
Görev Yeri
A.B.D./Çalıştığı Büro
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Müh.
Deniz Ulaştırma İşletme Müh.
Bilgisayar Mühendisliği
Organik Kimya
Yapı
Mineraloji-Petrografi
Geoteknik
Endüstri Mühendisliği
Fizikokimya
Proses ve Reaktör Tasarımı
Anorganik Kimya
Metalurji ve Malzeme Müh.
Elektrik-Elektronik Müh.
Konstrüksiyon
Temel İşlemler ve Termodinamik
Fizikokimya
Uygulamalı Jeoloji
Organik Kimya
Temel İşlemler ve Termodinamik
Bilgisayar Mühendisliği
Cevher Hazırlama
Endüstri Mühendisliği
Genel Jeoloji
İmza
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ
:
:
:
:
:
ISG - Avcılar - GR 4
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Kurum
Sic. No
4103-959
4103-180
4103-885
4103-726
4103-509
4103-714
4103-759
4103-793
4103-404
4103-819
4103-662
4103-669
41047-417
4103-922
4103-232
4103-357
4103-532
4103-443
4103-850
4103-254
41047-74
4103-783
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Şener SAĞLAM
Araş.Gör.
Şener ÜŞÜMEZSOY
Prof.Dr.
Şenol ÇETİNKAYA
Yard.Doç.Dr.
Şerafettin EROĞLU
Prof.Dr.
Şule KAPKIN
Araş.Gör.
Şükriye GÜVELİ
Araş.Gör.Dr.
Şükrü Alp BARAY
Doç.Dr.
Tarık KÜÇÜKDENİZ
Yard.Doç.Dr.
Timur USTAÖMER
Prof.Dr.
Tolga ENSARİ
Yard.Doç.Dr.
Tuba GÜRKAYNAK
Yard.Doç.Dr.
Tuba ŞİŞMANOĞLU
Doç.Dr.
Tuğba DENİZ TOMBAL (35.Araş.Gör.
madde)
Tuğba DEVECİ
Araş.Gör.
Tuncay ÖZCAN
Yard.Doç.Dr.
Tuncer YALÇINYUVA
Doç.Dr.
Turgay ÇOŞGUN
Yard.Doç.Dr.
Tülay BAL DEMİRCİ
Doç.Dr.
Tülay KÖKSOY
Yard.Doç.Dr.
Tülay YILDIZ
Araş.Gör.Dr.
Tülin Banu İYİM
Prof.Dr.
Ufuk Gökhan AKKAYA
Yard.Doç.Dr.
Uğur BOYRAZ
Araş.Gör.
Görev Yeri
A.B.D./Çalıştığı Büro
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Analitik Kimya
Mineroloji-Petrografi
Metalurji ve Malzeme Müh.
Metalurji ve Malzeme Müh.
Enerji
Anorganik Kimya
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mineroloji-Petrografi
Bilgisayar Mühendisliği
Proses ve Reaktör Tasarımı
Fizikokimya
Elektrik-Elektronik Müh.
Endüstri Mühendisliği
Kimyasal Teknolojiler
Yapı
Anorganik Kimya
Genel Jeoloji
Organik Kimya
Kimyasal Teknolojiler
Maden İşletme
Yapı
İmza
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ
:
:
:
:
:
ISG - Avcılar - GR 4
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Kurum
Sic. No
4103-965
4103-899
4103-828
4103-728
4103-813
4103-921
4103-687
4103-951
4103-285
4103-581
4103-765
4103-748
4103-535
4103-796
4103-736
4103-962
4103-583
41047-351
4103-408
4103-423
41047-766
4103-832
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Uğur ODABAŞI
Araş.Gör.
Uğur PARLATAN
Araş.Gör.
Ülkü KALAYCI
Araş.Gör.
Ülkü ŞAHİN
Yard.Doç.Dr.(Doç.ünv)
Ümit KURŞUN
Yard.Doç.Dr.
Ümit Murat AKKAYA (35. madde)
Araş.Gör.
Ümit ÖZER
Doç.Dr.
Vedat SARIBOĞA
Araş.Gör.
Yakup ÇELİK
Yard.Doç.Dr.
Yalçın Aşkın ÖKTEM
Yard.Doç.Dr.(Doç.ünv)
Yasemin KAYA
Yard.Doç.Dr.
Yasemin KİŞMİR
Araş.Gör.Dr.
Yasemin KURT
Doç.Dr.
Yasin ÖZÇELEP
Yard.Doç.Dr.
Yavuz Selim AŞÇI
Yard.Doç.Dr.
Yeliz KAYA
Araş.Gör.
Yener TAŞKIN
Yard.Doç.Dr.
Yeşim HEKİM TANÇ
Araş.Gör.
Yıldırım GÜNGÖR
Yard.Doç.Dr.
Yıldız ALTINOK
Prof.Dr.
Yunus BABACAN
Araş.Gör.
Yunus Ziya ARSLAN
Yard.Doç.Dr.
Yusuf KARACA
Araş.Gör.
Görev Yeri
A.B.D./Çalıştığı Büro
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Bilimleri
Maden İşletme
Çevre Mühendisliği
Enerji
Bilgisayar Müh.
Maden İşletme
Proses ve Reaktör Tasarımı
Genel Jeoloji
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Fizikokimya
Anorganik Kimya
Elektrik-Elektronik Müh.
Temel İşlemler ve Termodinamik
Anorganik Kimya
Makine Teorisi ve Dinamiği
Elektrik-Elektronik Müh.
Maden Yatakları-Jeokimya
Sismoloji
Elektrik-Elektronik Müh.
Konstrüksiyon
Elektrik-Elektronik Müh.
İmza
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ
:
:
:
:
:
ISG - Avcılar - GR 4
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Kurum
Sic. No
4103-870
4103-820
4103-774
4103-915
4103-467
4103-841
4103-952
4103-798
41047-405
4103-694
4103-920
4103-753
4103-258
4103-897
4103-196
4103-823
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Yusuf Sait TÜRKAN
Yard.Doç.Dr.
Yüksel HACIOĞLU
Yard.Doç.Dr.
Zakir Emre GÜVEN
Öğr.Gör.
Zekeriya DOĞRUYOL
Yard.Doç.Dr.
Zeliha GÖKMEN
Doç.Dr.
Zeren Beril GÖNDER ÖZÇELEP
Yard.Doç.Dr.
Zeynep BEKTAŞ
Araş.Gör.
Zeynep CANSU
Araş.Gör.
Zeynep İLBAY
Araş.Gör.
Zeynep ORMAN
Yard.Doç.Dr.
Zeynep ÖZBEY
Yard.Doç.Dr.
Zeynep SERTABİPOĞLU Araş.Gör.
Zihni MÜMTAZ HİSARLI Prof.Dr.
Ziya Can
Araş.Gör.
Zuhal DÜZGİT
Prof.Dr.
Zülal AKBAY ARAMA
Araş.Gör.
Züleyha YİNER
Araş.Gör.
Görev Yeri
A.B.D./Çalıştığı Büro
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Makine Teorisi ve Dinamiği
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Bilimleri
Organik Kimya
Çevre Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Maden Yatakları-Jeokimya
Bilgisayar Mühendisliği
Mineroloji-Petrografi
Maden İşletme
Yerfiziği
Analitik Kimya
Yerfiziği
Geoteknik
Bilgisayar Müh.
İmza
Download

ISG Avcılar Grup 4 Mühendislik