Sayı: 2
Güz 2014
Baret
İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Forumu
Merhaba;
Bölüm olarak artan etkinliklerimizi ve başarılarımızı tek sayfaya sığdıramadığımız bu yeni
sayımızda, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte tüm bölümümüzü selamlıyoruz...
2014 Mezunlarımızın, Uluslararası
Değerlendirmeye ve Ulusal Kaynaklarca
Desteklenmeye Hak Kazanan Bitirme Projeleri

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından düzenlenen
Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda
Bölümümüz 4. sınıf öğrencilerinden Tuğba
bölümümü,z Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN, Yrd. Doç.
KAĞNICI'nın, Dr. Savaş ERDEM'in akademik
Dr. Erdem DAMCI, Dr. Rasim TEMUR ve Öğr. Gör. Dr.
danışmanlığında yaptığı "Investigation of Bond Between
Savaş ERDEM hocalarımız danışmanlıklarıda Üç-Gen,
Fibre Reinforced Polymer (FRP) Composites Rebar and
Termit ve Hacıyatmaz olmak üzere üç grupla temsil
Aramid Fibres Reinforced Concrete" adlı bitirme
edildi.
çalışması 2014 yılı Eylül ayında İngiltere de yapılacak
olan 34. Uluslararası Beton Konferansında yayınlanmak
üzere kabul edildi.

Bölümümüz 4. sınıf öğrencileri Enise ÖZCAN ve Beril
KAYA'nın, Dr. Savaş ERDEM'in akademik
danışmanlığında yaptıkları "Earthquake Analysis of
Masonry-Infilled Reinforced Concrete Frames" adlı
bitirme çalışmaları 2014 yılı Eylül ayında İtalya da
yapılacak olan 12. Uluslarası Yapı Mühendisliği
Konferansında yayınlanmak üzere kabul edildi.

Bölümümüz 4. sınıf öğrencisi Hayal ERGÜN ’ün, Dr.
Savaş ERDEM’in danışmanlığında tamamladığı
"Betonarme Çerçevelerinin Deprem Davranışına Dolgu
Duvarlarının Etkisinin Deneysel ve Nümerik Analizi"
başlıklı bitirme projesi TÜBİTAK Bilim Kurulu

Diğer projelere göre çok daha az malzemeyle ve düşük
ağırlıkta imal edilen modeller, güvenlik ve ekonomi
kriterlerini sağlamalarının yanı sıra sarsma tablasında
yüksek performans sergilediler.
tarafından, TÜBİTAK-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme
Tezi Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye
değer bulundu.

Bölümümüz 4. sınıf öğrencileri Anıl KARAGÖZ, Metin
DOĞAN, Erkan UYGUN, Simge Yaprak DEMİR ve Elif
Nur SELVİ ‘den oluşan ve Dr. Savaş ERDEM
danışmanlığındaki proje ekibinin "Aerogelin Beton
Dayanım ve Dayanıklığı Üzerine Etkileri" başlıklı
bitirme projesi TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından,
TÜBİTAK-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi
Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer
bulundu.

Mezunlarımıza ve Öğr.Gör. Dr. Savaş ERDEM’e bu
başarıları için teşekkür ediyoruz.
1
Sayı: 2
Güz 2014
Baret
İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Forumu
Donatılı Model Duvar Yarışması

Geosentetikler Derneği tarafından bu yıl ilk kez
Bursa Timsah Arena Teknik Gezisi

İnşaat Kulübü tarafından düzenlenen teknik gezide
düzenlenen Donatılı Model Duvar Yarışması'a
bölümümüz 3. Sınıf öğrencileriyle birlikte 26 Nisan 2014
Yrd.Doç.Dr. M.Kubilay KELEŞOĞLU danışmanlığında ve
tarihinde Bursa’da yer alanTimsah Arena inşaatı ziyaret
Doç.Dr. İlknur BOZBEY’in her aşamada yoğun desteği
edildi.
ve katkılarıyla bölümümüzü temsilen katılan ve Cansu
YILDIZ, Elif Büşra ÇIKILI, Mustafa ARSLAN ve Fatih
AKSU’ dan oluşan ekip, İTÜ, ODTÜ ve YTÜ'yü açık ara
geride bırakarak BİRİNCİLİK ödülünü kazandı.
Spaghetti Köprü Yarışması


En az malzeme ile en etkin tasarım ilkesinin ön planda
Öğr. Gör. Dr. Savaş ERDEM danışmanlığında genç
mühendis adaylarını mesleklerine ısındıran, adayların
olduğu yarışmada,
iştahlarını açan ve de adaylara tasarımı zevkli kılan
ekibimizin inşa ettiği
spagetti köprü yarışması yapıldı.
duvar,
rakiplerine
oranla çok daha az
malzeme ile en iyi
davranışı sağlayacak
şekilde tasarlanarak
inşa edildi
ve ekibimiz
yarışmayı açık ara
önde tamamladı.

Ulusal düzeyde gerçekleşen bu iki önemli etkinlikte
bölümümüze kazandırdıkları başarı ve birincilik ödülü
ve göstermiş oldukları performansları ile bizi en iyi
şekilde temsil eden öğrencilerimize ve danışman
hocalarımıza teşekkür ediyoruz..
•
Öğrenci klübümüze ve danışmanımıza, inisiyatif alarak
gerçekleştirdikleri etkinlikler için teşekkür ediyoruz...
yeni etkinliklerimizi bekliyoruz...:)
2
Sayı: 2
Güz 2014
Baret
İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Forumu
Bölüm Üyelerimizin Ulusal ve Uluslararası Destek
Kazanan Bilimsel Projeleri

İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. C. Melek
Bölüm Üyelerimizin Mart – Eylül 2014 Tarihleri
Arasında Katıldıkları Bilimsel Toplantılar

Multiple Seismically Isolated Buildings Under Near-
Kazezyılmaz ALHAN’ın H2020 altında WATER-4-2014
Fault Earthquakes", 2nd Annual Conference on
kodlu çağrıya yönelik olarak dahil olduğu konsorsiyum
Architecture and Civil Engineering, Singapur, 24-25
tarafından hazırlanan ‘Blueprints for Smart Cities:
Developing the methodology for a coordinated
approach to the integration of the water and waste
Mart 2014

yüzeylerinde Oluşan Yatay Dinamik Basınç Değerleri
(BlueSCities) isimli projesi Avrupa Birliği Komisyonu
Üzerine Etkilerinin Anlaşılmasına Dair Gerçekleştirilen
tarafından desteklenmeye değer bulundu. İstanbul
Rakamsal Bir İrdeleme” 24-25 Nisan 2014 Teori ve
Üniversitesi’ni temsilen içerisinde yer aldığı 12 farklı
Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, Antalya
ülkeden oluşan konsorsiyum tarafından başvurusu

Bezgin N., “Konsol İstinat Duvarlarının Sekil
Değiştirmezlik Değerlerinin Zemin-Duvar Ara
sectors within the EIP Smart Cities and Communities’
tamamlanmış olan BlueSCities adlı Avrupa Birliği
Gazi H., Alhan C., Selek M., "Behavior Of Common-Base

Kazezyilmaz Alhan C.M., "Influence Of Surface
projesi, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.
Water/Groundwater Interactions On Stream And
Yrd.Doç.Dr. Ö.Fatih YALÇIN'ın Tübitak'a önerilen
Coupled Contaminant Transport Equations", EGU
Wetland Water Quality: Analytical Solutions For
General Assembly 2014, Viyana, Avusturya.
'114M006' numaralı “ Verevli Integral Köprülerde
Üstyapı-Uçayak Sürekliliğinin Ve Verev Açısının

Öztoprak, S., Sarğın, S. ve Özkan, M. (2014): “Mutual
Hareketli Yüklerin Dağılımına Etkisi“ başlıklı projesi
interaction between cyclic swelling-shrinkage and
kabul edildi.
structure of clays”. GeoShanghai International
Conference 26-28 Mayıs 2014 Şangay, Çin
Bölümümüz Tarafından Üretilen ‘’Sarsma Tablası’’


Koruma Sağlamak Amacıyla Kullanılan Kullanılan
Yrd.Doç.Dr. Erdem DAMCI’ nın girişimi ve liderliğinde
Betorname Bariyerlerin Çarpma Etkileri Altında
DASK için hazırlanan modelleri test etmek amacıyla
Davranışları” 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre
kişisel çabalar sonucu yaratılan imkanlarla hazırlanan
ve Sergisi, 26-28 Mayıs 2014, İstanbul
sarsma tablası, öğrencimiz Erhan KENAR’ ın malzeme
ve Araştırma Görevlimiz Dr. Rasim TEMUR’un yazılım
Bezgin N.,” Karayolu Çalışma Bölgelerinde Geçici

Bekdas G., Nigdeli SM., Optimum Design of Uniaxial RC
konularındaki katkılarıyla bölümümüz Yapı
Columns” 04-06 Haziran 2014 International Conference
Laboratuvarına kazandırılarak öğrencilerin kullanımına
on Engineering and applied Sciences Optimization Kos
sunuldu.
Adası, Yunanistan

Nigdeli SM., Bekdas G., “Optimization of TMDs for
different objectives” 04-06 Haziran 2014 International
Conference on Engineering and Applied Sciences
Optimization Kos Adası, Yunanistan

Sayın B.,Sola O, “Utilization of Blast Furnace Slag in
Briquette Produciton”07-08 Haziran 2014 International
Conference on Advance in Civil, Structural and
Construction Engineering, Roma, İtalya.

Arama, Z., Çinicioğlu, F. “Analysis of the Influence of
Embankment Widening on Layered Foundation Soils “,
15. Danube European Conference on Geotechnical
Engineering, 9-11 Eylül 2014, Viyana, Avusturya.
3
Baret
Sayı: 2
Güz 2014
İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Forumu
Science Citation Index Kapsamına Giren Bilimsel
Dergilerde Yayınlanan Çalışmalar
Bölüm İçi Seminerler


Civil EN joy 2014 5 Mayıs Pazartesi Günü İstanbul
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Konferans
Gülbaz S., Kazezyilmaz Alhan C.M., "Investigating
Salonunda gerçekleşti
Effects Of Low Impact Development On Surface
Runoff And Tss With A Calibrated Hydrodynamic
Model ", HOUILLE BLANCHE-REVUE
INTERNATIONALE DE L EAU, no.3, pp.77-84, 2014

Çoşgun T., Sayın, B., "Geometric And Material
Nonlinear Analysis Of Three-Dimensional Steel

Frames", International Journal of Steel Structures,
Makyol İş geliştirme ve Teklif Hazırlama Departman
Müdürü M.Süheyp Bekiroğlu ile söyleşi yapıldı.
vol.14, pp.59-71, 2014

Çoşgun T., Sayın, B. "A Method For The Non-Linear
And Failure Load Analysis Of Reinforced Concrete
Frames", Computers and Concrete , vol.14, pp.41-57,
2014

Dicleli M., Yalçin Ö.F., "Critical Truck Loading Pattern
To Maximize Live Load Effects In Skewed Integral
Bridges", STRUCTURAL ENGINEERING
INTERNATIONAL, vol.24, pp.265-274, 2014

Bölüm Dışı Seminerler


Deprem Mühendisliği ve Depreme Dayanıklı Yapı
Tasarımının ülkemizdeki ve uluslararası arenada ki
Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN, 21 Nisan 2014’de
efsanevi ismi, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 1. Raylı Sistemler
Dr. Semih TEZCAN 20 Mart 2014 tarihinde "Depreme
Sempozyumuna panelist olarak katılarak "Çağdaş Raylı
Dayanıklı Yapı Tasarımında 12 Altın Kural" isimli bir
Sistemler" temalı bir sunum gerçekleştirdi.
seminer verdi.
Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGİN, Ulusal Trafik Haftası
Sosyal Etkinlikler
etkinlikleri kapsamında, 9 Mayıs 2014’te Prof. Dr. Ali

Rıza Berkem konferans salonunda "Trafikte Dikkatli
Yaşam" temalı bir seminer verdi.
21 Temmuz akşamı, Florya’ da yer alan Uludağ Et
Lokantası’nda gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir
araya gelindi...
Bir sonraki sayıda
görüşmek üzere...
İstek ve öneriler için...
İletişim:
İnşaat Klübü, Arş. Gör. Ezgi Öztorun (Yayın sorumluları)
Yrd. Doç. Dr. N. Özgür Bezgin (Yayın yöneticisi ve Editör)
4
Download

Baret - Sayı:2 - İstanbul Üniversitesi