İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
01 Eylül 2013 – 28 Şubat 2014
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 34320 Avcılar / İstanbul
Tel. 0(212) 473 70 70
Faks. 0(212) 473 71 79 – 80
[email protected]
www.muh.istanbul.edu.tr
Sahibi ve sorumlusu, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi adına
Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ
Hazırlayan, Yard. Doç. Dr. Nihat AYAR
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Katılımcılar
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Yeri
Ümit Özer, Abdulkadir Karadoğan,
Ülkü Kalaycı, Meriç Can Özyurt
VII. Delme Patlatma Sempozyumu
Kasım 2013, Eskişehir
Gülsüm Yılmaz, İlda Vergili,Yasemin
Kaya, Z.Beril Özçelep
3. Ulusal Membran Teknolojileri ve
Uygulamaları Sempozyumu
Eylül 2013, Elazığ
Adem Çınarlı, Aysema Sayık, Ayşe
Yusufoğlu, Belma Hasdemir, Çiğdem
Sayıl, Demet Gürbüz, Fatma Serpil
Göksel, Funda Özkök, Gökşin Aydınlı,
Gülşah Deniz, Hasniye Yaşa, Hatice
Küçük, Hülya Onar, Sibel Ayla, Tülay
Yıldız, Zeliha Gökmen
1. Ulusal Organik Kimya Kongresi
Ekim 2013, Sakarya
Ahmet Tartar, Niyazi Kılıç, Aydın Akan
Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi
(TIPTEKNO 13)
31 Ekim-2 Kasım 2013,
Antalya
Cenk Alhan, Hatice Gazi, Seda Öncü
Davas
2. Türkiye Deprem Mühendisliği
ve Sismoloji Konferansı
Eylül 2013, Hatay
Rasim Temür
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit
Çalışması
Eylül 2013, Hatay
Mustafa Karaşahin, N. Özgür Bezgin
10. Ulaştırma Kongresi İzmir İMO
Şubesi
Eylül 2013, İzmir
N. Özgür Bezgin
11. Ulaştırma Denizcilik Ve
Haberleşme Şurası, T.C.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Eylül 2013, İstanbul
C. Melek Kazezyılmaz Alhan, N. Özgür
Taşkın ve Heyelan Sempozyumu
Bezgin, Uğur Boyraz
Ekim 2013, Trabzon
Rasim Temür
III.Yapı Denetimi Sempozyumu
Ekim 2013, Diyarbakır
N. Özgür Bezgin
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı 11.
Ulaştırma Şurası”
Ekim 2013, İstanbul
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
Fahriye Kılınçkale,Sinan Melih Nigdeli
3.Yapı Denetimi Sempozyumu
Ekim 2013, Diyarbakır
N. Özgür Bezgin
3. Uluslararası Ulaşımda Yer altı
Kazıları Sempozyumu
Kasım 2013, İstanbul
N. Özgür Bezgin
Writing and Presenting Research
Kasım 2013, İstanbul
Mustafa Karaşahin, N. Özgür Bezgin
6. Ulusal Asfalt Sempozyumu
Kasım 2013, Ankara
S. Feyza Çinicioğlu, İlknur Bozbey, M.
Kubilay Keleşoğlu, Cihan Öser, Zülal
Akbay Arama, Sinan Sarğın, N. Özgür
Bezgin
5. Geoteknik Sempozyumu
Aralık 2013, Adana
YURT İÇİ SEMİNERLER
Seminer Veren ve Bölümü
Seminer Adı
Seminer Tarihi ve Yeri
Özcan Özay, Bilgisayar
Mühendisliği
HUAWEI Türkiye Ar-Ger Merkezi
Kasım 2013, Bilgisayar Mühendisliği
Yapısı ve Çalışma Prensipler
Kuantum Devre Tasarımı ve WState Kuantum Haberleşme
Sinan Buğu, Bilgisayar Mühendisliği
Ağlarının Yüksek Verimle Elde
Edilmesi
Aralık 2013, Bilgisayar Mühendisliği
Sofiane Mounine Hemam,
Bilgisayar Mühendisliği
Managing Transaction in P2P
Database Environment
Ocak 2014, Bilgisayar Mühendisliği
Atakan Kurt, Bilgisayar Mühendisliği
Osmanlıca-Türkçe Harf Çeviri
Sistemi
Şubat 2014, Bilgisayar Mühendisliği
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
3 ULUSAL ARAŞTIRMA PROJELERİ
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı
Araştırmacıları
Proje Adı ve No:
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Ön Kesme Patlatmalarında Elektronik
Detonatör Kullanılarak En Uygun
Gecikme Aralığının Belirlenmesi, Proje
No: 37735
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Ümit Özer
Planning additional drilling campaign
using two-space genetic algorithm: A
game theoretical approach, Proje No:
30707
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Abdulkadir Karadoğan, Ümit
Özer, Ülkü Kalaycı, Meriç Can
Özyurt
Minesight Yazılımı ile Bilgisayar
Destekli Maden Ocağı Tasarımı ve
Modellenmesi, Proje No: 35526
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Orhan Özdemir, Şafak G.
Özkan, Kenan Çinku, Can
Güngören, Dilek Şenol Arslan
Tuzlu Sularda Tane-Hava Kabarcığı
Etkileşimlerinin Araştırılması
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Orhan Özdemir, Kenan Çinku,
Dilek Şenol Arslan
Doğal ve Modifiye Sepiyolit
Yüzeylerine Tekstil Boyalarının
Adsorpsiyonunun Moleküler Dinamik
Simülasyonu, Proje No: 36067
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Kenan Çinku, Şafak G. Özkan,
Orhan Özdemir, Can
Güngören, Dilek Şenol Arslan
Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF)
Tekniği ile Talk Minerallerin
Kollektörsüz Kazanımına Çözünmüş
İyonların Etkisinin Araştırılması,
YADOP Proje No: 40220
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Mehmet S. Çelik, Orhan
Özdemir, Fırat Karakaş, İ.
Ethem Karaağaçlıoğlu, Mehmet
Kütükçü, Ömer Özyıldırım,,
Murat Bilen, Ramazan Bütüner,
Rüstem Hodjiyev
Emet Kolemanit Cevherinden Isıl İşlem
ile As Uzaklaştırılması ve
Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
Zenginleştirilmiş Kalsine Toz Kolemanit
Eldesi, Proje No: 2014.C0426
Ümit Özer, Abdulkadir
Karadoğan, Ülkü Kalaycı,
Meriç Can Özyurt
4 01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
Yıldız Altınok
Küçükçekmece Gölü’nün Güney
Kesiminin Güncel Çökellerinde PaleoÇevresel Kirlilik İzleri, Proje No:
112y104
TÜBİTAK
Hayati Filik
Square-Wave Adsorptive Stripping
Voltammetric Determination of
Seratonin on a Glassy Carbon
Electrode Modified by
Electropolymerization of Safranine
Proje No: 35547
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Ayşem Arda, Erol Erçağ, Reşat
Apak Şener Sağlam, Yasemin
Tekdemir, Ziya Can
Enerjetik Maddelerin Tayininde Yeni
Bir Voltametrik Yöntemin Geliştirilmesi.
Proje No: 12110
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Esin Akyüz, Esma Tütem,
Kevser Sözgen Başkan,
Sercan Türkoğlu
Ticari Kudret Narı Ekstrelerinin
Antioksidan Kapasiteleri, Antioksidan
ve Antidiyabetik Bileşenleri Açısından
Karşılaştırılması, Proje No: 35887
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Ayşem Arda, Erol Erçağ, Reşat
Apak Şener Sağlam, Yasemin
Tekdemir, Ziya Can
Nitro-Aromatik ve Nitramin Sınıfı
Patlayıcı Maddelerin Tayini için
Voltametrik Sensör Geliştirilmesi,
Proje No: 14412
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Greyfurt Kabuklarından Antioksidan
Ş. İsmail Kırbaşlar, Selin Şahin,
Eldesi ve Bileşiminin Analizi,
Aslı Gök, Zeynep İlbay
Proje No: 38602
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Ercan Baştu, Günay Başar,
Uğur Parlatan
Atık Foliküler Sıvı ve Embriyo Kültür
Medyasında Metabolomiklerin ve
İmplantasyonda Etkili Olabilecek
Markerların Spektroskopik ve Elisa
Yöntemlerle Analizi ve IVF Başarı
Sonucuna Etkileri, Proje No: 22501
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
Siu Hong Savio Tse, Ramiz
Görkem Birdal
Server Load Balancing for Distributed
Online Algorithms for the Two Criteria
Proje No: 110E198
TÜBİTAK
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
5 Selçuk Sevgen, Rüya Şamlı
GPU Programlama ile Yüksek
Performanslı Görüntü İşleme
Uygulamaları, Proje No: 28701
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
ULUSLARARASI KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Katılımcılar
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Yeri
Alaettin Kılıç, Ümit Özer, Nuray Tokgöz,
İbrahim Ocak, Abdulkadir Karadoğan,
Zeynep Sertabipoğlu
3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı
Kazıları Sempozyumu
Kasım 2013, İstanbul
Orhan Özdemir
International Porous Powder
Materials (PPM)
Eylül 2013, İzmir
Hüseyin Selçuk, Atakan Öngen, Burak
Yüzer
International Conference on
Application of Nanotechnology in
Membranes for Water Treatment
Ekim 2013, İzmir
Nuket Sivri, Atakan Öngen, Sezar
Gülbaz
17 International Symposium on
Environmental Pollution and its
Impact on Life in the Mediterranean
Region
28 Eylül-1 Ekim 2013,
İstanbul
Hüseyin Selçuk, Atakan Öngen, Burak
Yüzer
European Conference on
Environmental Applications of
Advanced Oxidation Processes
Ekim 2013, İspanya
Yıldız Altınok, Nüket Sivri
40 CIESM Congress
Cem Kahruman, Derya Dışpınar, Ahmet
O. Kalpaklı, Sedat İlhan
TMS 2014 143 Annual Meeting &
Exhibition
Azade Yelten
19 International Biomedical
Science and Technologies
Symposium (BIOMED 2013)
Kasım 2013, Kuşadası
Oğuz Özel
Effects of Surface Geology
Eylül 2013,Tokyo, Japonya
Oğuz Özel
American Geophysical Union
Aralık 2013, San Francisco,
ABD
th
th
rd
28 Ekim-1 Kasım 2013,
Marsilya, Fransa
Şubat 2014, San Diego,
California, ABD
th
6 01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
th
Sefa Çelik, S. Kecel Gündüz, A.E. Özel
Turkish Physical Society 30
International Physics Congress
Eylül 2013, İstanbul
Muhammed Emin Başak, Ayten
Kuntman
ELECO 2013, International
Conference on Electrical and
Electronics
Kasım 2013, Bursa
Ayfer Ergin, Güler Alkan, İpek Eker
XI. International Logistics & Supply
Chain Congress
Kasım 2013, Kayseri
Güldem Elmas, Güler Alkan
Loder 2013 International Logistics &
Kasım 2013, Kayseri
Supply Chain Congress
Güldem Elmas
International Conference on
Education and Social Sciences
Şubat 2014, İstanbul
Burcu Bekdeşer, Kubilay Güçlü Mustafa
Özyürek, Reşat Apak, Saliha Esin Çelik
2013 European Food Science and
Technology (EFFOST) Annual
Meeting
Kasım 2013, Bologna, İtalya
Hayati Filik
IMA 2013 Instrumental Methods of
Analysis-Modern Trends and
Applications
Eylül 2013, Selanik,
Yunanistan
Ayşe Yusufoğlu, Ayşe Karatuğ, Ayşe
Can, Bahri Ülküseven, Bertan Boran
Bayrak, İsmet Burcu Türkyılmaz, Engin
Kaptan, Hasniye Yaşa, Özgür Mutlu ,
Nuriye Akev, Neslihan Türk, Özlem
Saçan, Refiye Yanardağ, Sevim Tunalı,
Şehnaz Bolkent, Sema Bolkent, Tülay
Bal-Demirci
World Diabetes Congress
Aralık 2013, Melbourne,
Avustralya
Fatma Serpil Göksel
IX. International Scientific
Conference da Rostim 2013
Ekim 2013, Lviv, Ukrayna
Ş. İsmail Kırbaşlar, Aslı Gök
44 International Symposium on
Essential Oils
Eylül 2013, Macaristan
Mehmet Bilgin, Süheyla Çehreli, Dilek
Özmen, Selim Aşçı
Thermodynamics Conference 2013
Eylül 2013, İngiltere
Kadir İsa
ASHRAE Winter Conference Expo
Ocak 2014, New York, ABD
Mehmet Ali Aktürk
Algerian Turkish International Days
on Mathematics (ATIM 2013)
Eylül 2013, İstanbul
th
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
7 Siu Hong Savio Tse
The Second International
Conference on Informatics and
Applications (ICIA2013)
Eylül 2013, Lodz, Polonya
Siu Hong Savio Tse
IADIS Applied Computing 2013
Ekim 2013 Fort
Worth,Texas, ABD
Ö. Fatih Yalçın
Third International Conference on
Material Modeling
Eylül 2013, Varşova,
Polonya
Gebrail Bekdaş
11 International Conference of
Numerical Analysis and Applied
Mathematics
Gebrail Bekdaş
11 Biennial International
Conference on Vibration Problems
(ICOVP-2013)
Eylül 2013, Lizbon, Portekiz
Niyazi Özgür Bezgin
93. Transportation Research Board
Conference
Ocak 2014, ABD
Mustafa Karaşahin
Norveç Kaza İnceleme Kurulu
Şubat 2014, Norveç
C. Melek Kazezyılmaz Alhan
Avrupa Birliği Projesi Koordinasyon
Toplantısı
Şubat 2014, Brüksel, Belçika
th
Eylül 2013, Rodos,
Yunanistan
th
ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı
Araştırmacıları
Proje Adı
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Oğuz Özel
MARSITE
Avrupa Birliği
Anthony Calokerinos, Brynn D.
Hibbert, İlhami Gülçin, Kubilay
Güçlü, Marcela Segundo, Mustafa
Özyürek, Reşat Apak, Saliha Esin
Çelik, Sema Demirci Çekiç, Shela
Gorinstein
Methods to evaluate the
scavenging activity of antioxidants
toward reactive oxygen and
nitrogen species (ROS/RNS),
Proje No: 2013-015-1-500
8 International Union of Pure and
Applied Chemistry (IUPAC)
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
Metanın Oksi-CO2 Reformlaması
için Ni ve Ni-Cu Esaslı
katalizörlerin farklı Yöntemler ile
Hazırlanması Karakterizasyonu ve
reaksiyon Performanslarının
İncelenmesi, Proje No: 213M318
Tuba Altınçekiç, M. A. Faruk
Öksüzömer
Alexey Lukashov, Mehmet Ali
Aktürk, Cevdet Akal, Hülya Acar
TÜBİTAK
Rusya Temel Araştırma Vakfı
(RFBR) ile İkili İşbirliği Programı
TÜBİTAK
ÖDÜLLER, BURSLAR, BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Öğretim Üyesi / Elemanı
Burs ve Bilimsel
Çalışma Yeri / Sponsoru
Tarih
Orhan Özdemir, Tolga Depci,
Yunus Önal, Mehmet Deniz Turan
“Hakkari Oksitli Çinko Cevherinin
Zenginleştirme Olanakları ve Yüksek
Yüzey Alanlı Aktif Karbon Üretimi ile Ağır
Metallerin Giderimi” isimli projesi Mehmet
Kemal DEDEMAN Araştırma Geliştirme
Proje Yarışması 2013 İkincilik ödülünü
almıştır.
Şubat 2014
ATAMALAR ve ÜNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ
Öğretim Üyesi
Atanılan Görev
Atanma Tarihi
Araş.Gör. Zeynep BEKTAŞ
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Şubat 2014
Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı
Ekim 2013
Prof. Dr. İsmail İNCİ
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkan
Yardımcısı
Ekim 2013
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
9 Profesörlük Atamaları
Mustafa Ali ELMAS
Jeoloji Mühendisliği
Kasım 2013
Kimya Mühendisliği
Aralık 2013
Ufuk Gökhan AKKAYA
Maden Mühendisliği
Şubat 2014
Sedat İLHAN
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Ocak 2014
Gülsüm KORALTÜRK
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Ekim 2013
Saliha Esin ÇELİK
Kimya Bölümü
Şubat 2014
Demet GÜRBÜZ
Kimya Bölümü
Şubat 2014
Doçentlik Atamaları
M. A. Faruk ÖKSÜZÖMER
Yardımcı Doçentlik Atamaları
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÇALIŞMALARI
Öğretim Elemanı
Program Adı
Tez Adı
Tamamlanma Tarihi
Murat Taha
BİLİŞİK Doktora
İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,
Endüstri Mühendisliği Anabilim
Dalı
Perakendecilikte
Mevsimsel Talebe
Sahip Ürünlerin Gelir
Yönetimi İçin Dinamik
Fiyatlandırma
24/12/2013
İsmet Burcu
TÜRKYILMAZ
Doktora
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya
Programı
Sıçanlarda Amiodaron
ile Oluşturulan
Karaciğer Hasarına U
Vitamini’nin Etkileri
21/01/2014
Hasan EKER
Yüksek Lisans
İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,
Maden Mühendisliği Anabilim
Dalı
Marmaray Sirkeci
Projesinde 3D Risk
Değerlendirmesi
22/11/2013
10 01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
SOSYAL OLAYLAR
Evlilik
Öğretim Üyesi/Elemanı ve Bölümü
Tarih
Ufuk Gökhan AKKAYA / Maden Mühendisliği
Aralık 2013
Berat Yüksel PRICE / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Ocak 2014
Sedat İLHAN / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Aralık 2013
Uğur PARLATAN / Mühendislik Bilimleri
Ekim 2013
Doğum
Murat AKAD’ın Şubat 2014’de bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
Abdullah YEŞİL’in Şubat 2014’de Duru isimli bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
Bertan Boran BAYRAK’ın Eylül 2013’de bir oğlu olmuştur.
Zeynep CANSU’nun Eylül 2013’de bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
Fatma ŞİŞMAN TÜKEL’in Eylül 2013’de bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
Elif APAYDIN POŞLUK’un Şubat 2014’de bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
Emeklilik / Görevden Ayrılma
Öğretim Üyesi/Elemanı ve Bölümü
Ayrılış Nedeni
Ayrılış Tarihi
Yard.Doç.Dr. Numan ÇELEBİ / Endüstri Mühendisliği
Naklen Atama
Ekim 2013
Prof.Dr. Simav BARGU / Jeoloji Mühendisliği
Emeklilik
Ekim 2013
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
11 KULÜP FAALİYETLERİ
Kulüp Adı
Etkinlik Adı ve Türü
Etkinlik Tarihi ve Yeri
Sponsor Firma
İ.Ü. Metalurji Kulübü
Teknik Gezi
Aralık 2013, Tuzla
Arçelik Çamaşır
Fabrikası
İ.Ü. Metalurji Kulübü
Teknik Gezi
Aralık 2013, Gebze
Assan Alüminyum
İ.Ü. İnşaat Kulübü
İ.Ü. İnşaat Kulübü
Dönem boyunca
bölümümüze Teknik
Kütüphane kurmak için
çalışmalar yapıldı ve
kütüphanemiz açılmıştır.
Betonarmenin tanınmış
ismi Prof.Dr.Uğur Ersoy
bölümümüzde”Betonarme
Yapılar” konulu bir
seminer vermiştir.
Aralık 2013 ,
İ.Ü.Müh.Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü
-
Aralık 2013,
İ.Ü. Müh. Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
-
İ.Ü. İnşaat Kulübü
Teknik Gezi
Aralık 2013,
Türk Ytong Sanayi A.Ş.
Pendik Fabrikası
İ.Ü. İnşaat Kulübü
Mak-Yol A.Ş.
Firmasından M.Süheyp
Bekiroğlu
“Ulaştırma/Tünel
Mühendisliği” semineri
verdi
Aralik 2013,
İ.Ü.Müh. Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
İ.Ü. İnşaat Kulübü
Teknik Gezi
Aralık 2013,
3.Boğaz Köprüsü
Şantiyesi
12 01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
Türk Ytong Sanayi A.Ş.
-
IC İçtaş A.Ş.
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
GİDEN ÖĞRENCİ
Adı Soyadı
Bölümü
Dönemi/Derecesi
Ahmet Cem Kaya
Bilgisayar Mühendisliği
2013-2014 Güz/Lisans
Recep May
Bilgisayar Mühendisliği
2013-2014 Güz/Lisans
Önder Şahin
Bilgisayar Mühendisliği
2013-2014 Güz/Lisans
Şeyda Öpöztürk
Bilgisayar Mühendisliği
2013-2014 Güz/Lisans
Ümit Murat Akkaya
Bilgisayar Mühendisliği
2013-2014 Güz /
Yüksek Lisans
Bertuğ Berkay Yemen
Mahmut Nadi Ertuğrul
Cansev Yüksel
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
2013-2014 Güz/Lisans
2013-2014 Güz/Lisans
2013-2014 Güz/Lisans
Perran Tamay
Hanlıoğlu
Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği
2013-2014 Güz/Lisans
Dariush Nikjo
Kimya Bölümü
2013-2014 Güz
Doktora
Üniversite/Ülke
Halmstad
University/İSVEÇ
Halmstad
University/İSVEÇ
Lodz University of
Technology /Polonya
Angel Kanchev
University of
Ruse/Bulgaristan
THM Technische
Hochschule Mittelhessen
University of Applied
Sciences/Almanya
Halmstad
University/İsveç
Halmstad
University/İsveç
Halmstad
University/İsveç
University of
Split/HIRVATİSTAN
Umea University/İSVEÇ
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
GELEN ÖĞRENCİ
Adı Soyadı
Muhammet Karakütük
Jakub Lukasz
Serafinowski
Bölümü
Dönemi/Derecesi
Üniversite/Ülke
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
2013-214 Güz /Yüksek
Lisans
Freie Universität
Berlin/Almanya
Warsaw University of
Technology/Polonya
2013-2014 Güz /Lisans
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
13 FARABİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
GİDEN ÖĞRENCİ
Adı Soyadı
Bölümü
Dönemi/Derecesi
Üniversite
Ahmet Datumani
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
2013-2014 Güz/Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ahmet Şeras
Endüstri Mühendisliği
2013-2014 Güz/Lisans
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Üniversite
FARABİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
GELEN ÖĞRENCİ
Adı Soyadı
Bölümü
Dönemi/Derecesi
Elvan Arslanoğlu
Çevre Mühendisliği
2013-2014/ Güz
Recep Karabay
Çevre Mühendisliği
2013-2014/Güz
Ensari Vural
Aşkın Vatansever
Hakan Tekeş
Özge Akdemir
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği ve
Bilgisayar Mühendisliği
(Çift Anadal)
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi
2013-2014/Güz
İnönü Üniversitesi
2013-2014/Güz
Süleyman Demirel
Üniversitesi
2013-2014/Güz
Harran Üniversitesi
2013-2014/Güz
Dumlupınar Üniversitesi
Ebubekir Çadırcı
Endüstri Mühendisliği
2013-2014/Güz
Erciyes Üniversitesi
Feyza Ayyıldız
Endüstri Mühendisliği
2013-2014/Güz
Yalova Üniversitesi
İlknur Seyrek
Jeofizik Mühendisliği
2013-2014/Güz
Cumhuriyet Üniversitesi
Rıfat Akpancar
Jeoloji Mühendisliği
2013-2014/Güz
Süleyman Demirel
Üniversitesi
Ömer Yazıcı
Jeoloji Mühendisliği
2013-2014/Güz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Şirmırat Atayev
Jeoloji Mühendisliği
2013-2014/Güz
Süleyman Demirel
Üniversitesi
14 01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
Sercan Özdemir
Maden Mühendisliği
2013-2014/Güz
01 Eylül 2013‐28 Şubat 2014 / İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bülteni
Süleyman Demirel
Üniversitesi
15 
Download

Eylül 2013 - Şubat 2014 - Mühendislik Fakültesi