ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Ali AKPEK
2. Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
3. Öğrenim Durumu
: Doktora
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans Üstü Araştırma
Doktora
Alan
Biyomedikal Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyomühendislik
Mikro Mühendislik
Üniversite
Başkent Üniversitesi
Ege Üniversitesi
University of Tokyo
Tokyo Institute of Technology
Yıl
2006
2009
2011
2014
4.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Tez Başlığı: “Medikal Kumaşlarda İyon İmplantasyon ve Konvansiyonel Nanoteknolojilerinin
Antibakteriyel Etkilerinin Karşılaştırılması”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet ÖZTARHAN
4.2. Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Tez Başlığı: “Effet of Non-uniform Temperature Field in Viscosity Measuremnt”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Toshiharu KAGAWA
İkinci Danışman: Prof. Dr. Shinichi YOKOTA
5. Akademik Unvanlar
 Yardımcı Doçent Doktor : Eylül 2014 - Halen, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
 Mühendislik Doktoru (Doktor of Engineering) : Nisan 2014 - Eylül 2014
 Araştırma Görevlisi : Mart 2011 - Mart 2014, Tokyo Institute of Technology, Mikro
Mühendislik Bölümü
 Araştırma Görevlisi : Mart 2011 – Mart 2012, Tokyo Medical and Dental University,
Biyomühendislik bölümü
 Araştırma Görevlisi : Mart 2010 - Mart 2011, University of Tokyo, Biyomühendislik Bölümü
 Araştırma Görevlisi : Şubat 2008 - Kasım 2009, Ege Üniversitesi, Biyoteknoloji Anabilim Dalı
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
-
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. A. Akpek, A.G. Nikolaev, G.Yu. Yushkov, E.M. Oks, A. Oztarhan, E. Kocabas, E.S. Urkac I.G.
Brown, “Modification of anti-bacterial surface properties of textile polymers by vacuum arc ion
source implantation”, Applied Surface Science, Vol: 310, P: 51-55
2. Ali Akpek, Chongho Youn, Atsushi Maeda, Nobuyuki Fujisawa, Toshiharu Kagawa, “Effect of
Thermal Convection on Viscosity Measurement in Vibrational Viscometer”, Journal of Flow
Control, Measurement & Visualization Volume 2:1 (2014)
3. Ali Akpek, Chongho Youn, Toshiharu Kagawa, "A Study on Vibrational Viscometers Considering
Temperature Distribution Effect", Transactions of the Japan Fluid Power System Society Vol. 45
No. 3
7.2. Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
1. Ali Akpek, Chongho Youn, Toshiharu Kagawa, "Temperature Control Problem of Vibrational
Viscometers Considering Heat Generation and Heat Transfer Effect of Oscillators", Proceeding of
Asian Control Conference (ASCC) 2013, Istanbul, Turkey 23-26 June 2013
2. Ali Akpek, Chongho Youn, Toshiharu Kagawa, "Analysis of vibrational viscometer considering heat
generation and heat transfer problem" , The Proceedings on Autumn Conference of Japan Fluid
Power System Society 2012, p:154-156
3. A. Akpek, A.G. Nikolaev, K.P. Savkin, G.Yu. Yushkov, E.M. Oks, A. Oztarhan, E.H. Kocabas, E.S.
Urkac, and I. Cireli, “Modification of the Textile Materials by Vacuum Arc Ion Source Implantation”
Proceedings of 10th Int. Conf. On Material Modification with Particle Beams and Plasma
Flows, Page: 401:404
4. Ahmet Öztarhan, Ali Akpek, Efim Oks, Alexey Nikolaev. “Modifying textiles with antibacterial
effect, friction resistance, UV protection and electrostatic charge decay abilities by an alternative
nanotextile technology called MEVVA ion implantation technique “The Proceedings of VI.
Nanoscience and Nanotechnology Conference”, Izmir, Turkey, June 15-18, 2010
5. Ali Akpek, Ahmet Öztarhan, Efim Oks, Alexey Nikolaev,“Modifying medical textiles with
antibacterial and friction resistance abilities by an alternative nanotextile technology called ion
implantation technique”, “The Proceedings of XV. National Biomedical Engineering Congress”,
Antalya, Turkey, April 21-24, 2010
6. Ali Akpek, E. E. Hameş-Kocabaş, Ö.Gübe, E.Oks, G. Yushkov, A. Nikolaev, A. Oztarhan "Medikal
kumaslarda iyon implantasyon ve konvansiyonel nanoteknolojilerinin antibakteriyel etkilerinin
karsilastirilmasi” Proceedings of XVI. National Biotechnology Congress, Antalya, Turkey
December 13-16, 2009
7. Ali Akpek, E. E. Hameş-Kocabaş, Ö.Gübe, E.Oks, G. Yushkov, A. Nikolaev, A. Oztarhan,
"Comparison of antibacterial properties of ion implanted and conventional nano particle treated
medical textiles”, Proceedings of 16th International Conference on Surface Modification of
Materials by Ion Beams (SMMIB),Odaiba, Tokyo, Japan, September 13-18 2009
8. Projeler
1) Non-uniform Temperature Field Problem In Viscosity Measurement

Bu çalışma A&D Company, Showa-Shell Company, Tokyo Institute of Technology ve Japon
hükümeti tarafından finanse edilmiştir.
2) Manyetik Levitasyon ilkesi ile çalışan bir yapay kalbin titreşimli viskometre olarak kullanılması
 Bu araştırma Tokyo Institute of Technology, Tokyo Medical Dental University, MedTech Heart
Company ve Japon Hühümeti tarafından finanse edilmiştir.
3) Hücre Füzyonu için Nanofabrikasyon metotları
 Bu araştırma University of Tokyo ve Japon hükümeti tarafından finanse edilmiştir
4) Medikal Tekstillerde İyon İmplantasyon ve Konvansiyonel Nanoteknolojilerinin Antibakteriyel
Etkilerinin Karşılaştırılması
 Bu araştırma TÜBiTAK ve Rusya Temel Araştırmaları Desteklerme Fonu (Russian Foundation
for Basic Research -RFBR-) tarafından finanse edilmiştir.
9. Deneyim sahibi olduğu laboratuvarlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Biyomedikal Elektronik Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Yüzey mühendisliği Laboratuvarı
Mikro/Nano Fabrikasyon Laboratuvarı
Hassas Makine Tasarım Laboratuvarı (Precision Machine Design Laboratory)
Ölçme ve Kontrol laboratuvarı
10. İdari Görevler
1. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği ve
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Erasmus koordinatörü, 14.10.2014-…
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
1. Japan Fluid Power System Society
2. Ulusal Biyoteknoloji Derneği
3. Biyomedikal Mühendisleri Derneği
11. Sertifikalar ve Ödüller
1. 2010-2014 Monbukagakusho (MEXT) Japonya Devlet Bursu
2. Tokyo Institute of Technology Mikro Mühendislik Bölümü Bölüm Birinciliği (03.2014)
 GNO (2.84/3.00)
3. Ege üniversitesi Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Bölüm Birinciliği (09.2009)
 GNO (87.1/100)
4. Tokyo Institute of Technology Japonca Sertifika Programı Orta Seviye (2011-2012)
5. University of Tokyo Japonca Sertifika Programı Başlangıç Seviyesi (2010-2011)
12. Stajlar
1. Hipokrat Biyomedikal A.Ş. (2003)
2. Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (2004)
13. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Haftalık Saati
Akademik
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik
Uygulama
Biyomekanik
3
Mikroelektromekanik Sistemler
3
Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyon
3
Güz
Mesleki İngilizce
3
2014-2015
Mesleki İngilizce I
3
Bitirme projesi I
3
-
Öğrenci
Sayısı
İlkbahar
2014-2015
Güz
İlkbahar
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
14. Davetli konuşmalar
•
Manyetik levitasyon ilkesi ile çalışan bir yapay kalbin titreşimli viskometre olarak tasarlanması,
Fatih Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Kasım 2014
•
Designing a Magnetic Levitated Artificial Blood Pump as a Vibrational Viscometer, Bogazici
University Institute of Biomedical Engineering, Mayıs 2014
•
Effect of Non-Uniform Temperature Field in Viscosity Measurement , Japan Fluid Power
Society, Fukuoka, Japan, 2012
•
İyon İmplantasyon Teknolojisinin Tekstil Yüzeylerinde Kullanılması, Ulusal Biyoteknoloji
Konferansı, Antalya, Türkiye, 2009
15. Yabancı Dil
1. Türkçe : Ana Dil
2. İngilizce : Ana Dil Yeterliliği
3.Japanese : Konuşma ve dinleme akıcı, okuma ve yazma zayıf
16. Eğitimi esnasında tamamladığı dersler
Mikro Mühendislik doktora eğitimi esnasında tamamladığı dersler: Control Engineering, Process
Control and Measurement, Heat and Mass Transfer, Fluid Mechanics, Computational Fluid Dynamics,
Mechanics of Materials, Advanced Electric-Electronic Engineering, Engineering Vibration.
Biyoteknoloji yüksek lisans eğitimi esnasında tamamladığı dersler: Mikrobiyal Biyoteknoloji,
Moleküler Biyoloji, Elektrokimyasal DNA Biyosensörleri, Elektrokimyasal Biyosensörler ve
Dizaynları, Nanosensörler, iyon implantasyon teknolojisi, Tıpta ve Biyomühendislikte İyon
implantasyon Teknolojisinin Uygulanması, Nanobiyoteknoloji, Biokimya Mühendisliği, Biyoteknolojik
Süreçlerin Temel Prensipleri, Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim, Rekombinant DNA Teknolojisi,
Hücre Biyolojisine Giriş
Biyomedikal Mühendisliği Lisans eğitimi esnasında tamamlanan dersler: Sayısal Mantık Tasarımı
(Laboratuvar uygulaması dahil), Devre Tasarımı (Laboratuvar uygulaması dahil), Tıbbi Biyoloji,
Biyokimya, Biyomalzeme, Elektromanyetik Teori, Sinyal ve Sistyemler (Laboratuvar uygulaması
dahil), Elektronik (Laboratuvar uygulaması dahil), Numerik Analiz (Laboratuvar uygulaması dahil),
Biyomekanik, Medikal Elektronik (Laboratuvar uygulaması dahil), Microişlemciler (Laboratuvar
uygulaması dahil), Biyoteknoloji, Biyomedikal Enstrumantasyon I-II, Radyasyon Fiziği, Biyomedikal
İşaret işleme I-II (Laboratuvar uygulaması dahil), Biyoistatistik, Medikal Görüntüleme Sistemleri, İnsan
Anatomisi ve Fizyolojisi, Matematiksel Fizyoloji I-II, Nanoteknoloji, Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
tıbbi teknoloji Yönetimi, Mesleki İngilizce I-II ve Temel Mühendislik Dersleri (Calculus I,II and III,
Physics I and II, Chemistry I-II etc…)
Fen lisesi eğitimi esnasında tamamlanan dersler: Matematik, Geometri, Analitik Geometri, Kimya,
Uygulamalı Kimya, Biyoloji, Uygulamalı Biyoloji, Fizik, Uygulamalı Fizik, Tarih, Beden Eğitimi,
İngilizce
*Alınan eğitimin detaylıca yazılmasının nedeni; disiplinler arası çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan
kavram kargaşasını engellemektir.
*Özetle lisans eğitimim Elektronik–Elektronik Mühendisliği temeli üzerine, yüksek lisans
eğitimim Biyokimya Mühendisliği temeli üzerine, doktora eğitimim ise Makine Mühendisliği
temeli üzerinedir.
REFERANSLAR
1. Prof. Dr. Toshiharu KAGAWA (Doktora Danışmanı)
Tokyo Institute of Technology
Mikro Mühendislik Bölümü
Adres: P&I Laboratory, Tokyo Institute of Technology R2-45 4259 Nagatsuta, Midoriku, Yokohama, 226-8503, Japan
E-Posta 1: [email protected]
E-Posta 2: [email protected]
Web : http://www.k-k.pi.titech.ac.jp/
Telefon : +81 (045) 924 54 85 Cep Telefonu: +81 (090) 1402 83 20
Fax
2.
: +81 (045) 924 54 86
Prof. Dr. Mustafa Ahmet ÖZTARHAN (Yüksek Lisans Danışmanı)
Ege Universitesi, Biyomühendislik Bölümü
Adres: Bioengineering Bölümü, Yüzey Mühendisliği Laboratuvarı, Ege Üniversitesi,
35100 Bornova, İzmir, Türkiye
E-Posta 1: [email protected]
Telefon : +90 (232) 323 30 34
Fax
: +90 (232) 364 59 10
Ayrıntılı Bilgi ve İletişim
E-posta: [email protected]
Telefon: 0212 4445001 Dahili: 1301
E-Posta 2: [email protected]
Cep Telefonu: +90 (532) 342 37 65
Download

Kaynak dumanı ürün belirleme formu - Er-CE