Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
BAYÜ TÖMER HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜNLER
SAATLER
A1
SINIFI
DERSLİK
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
DERSLER
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-13:00
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-13:00
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-13:00
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-13:00
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-13:00
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
TOPLAM
Yazma/M.Bulut
Yazma/M.Bulut
Dil.Bil./K.Kara
Dil.Bil./K.Kara
Anlama/ A.Aytaç
Anlama/ A.Aytaç
B1
SINIFI
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
101 Nolu Derslik
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
101 Nolu Derslik
Konuşma/B.Bayram
Konuşma/B.Bayram
Yazma/M.Bulut
Yazma/M.Bulut
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
101 Nolu Derslik
Yazma/M.Bulut
Yazma/M.Bulut
Dil.Bil./K.Kara
Dil.Bil./K.Kara
Anlama/ A.Akpınar
Anlama A.Akpınar
Konuşma/B.Bayram
Konuşma/B.Bayram
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
101 Nolu Derslik
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
101 Nolu Derslik
Konuşma/A.Aytaç
Konuşma/A.Aytaç
Yazma/B.Bayram
Yazma/B.Bayram
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
102 Nolu Derslik
Anlama/K.Kara
Anlama/K.Kara
Dil.Bil./A.Akpınar
Dil.Bil./A.Akpınar
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
102 Nolu Derslik
Dil.Bil./A.Akpınar
Dil.Bil./A.Akpınar
Konuşma/ B.Bayram
Konuşma/ B.Bayram
18 SAAT
DERSLİK
DERSLER
12 SAAT
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
102 Nolu Derslik
Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi
Đktisat Bölümü
102 Nolu Derslik
Download

a1 sınıfı b1 sınıfı - Bayburt Üniversitesi