ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTELERĐ EKONOMĐ BÖLÜMLERĐ
HERKES ĐÇĐN EKONOMĐ TOPLANTILARI
Prof. Dr. Yaşar UYSAL
Dokuz Eylül Üniversitesi ĐĐBF Đktisat Bölümü
Türkiye Tarımına Ekonomi-Politik Bakış
12 Aralık 2014 17:00–19:00 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük–Bordo Salon Alsancak/ĐZMĐR
Download

đzmđr ünđversđtelerđ ekonomđ bölümlerđ herkes đçđn ekonomđ