HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programının Amacı
Ülkemizde henüz “Yabancılara Türkçenin Öğretimi” alanında lisans programı yoktur. Bu
alandaki lisansüstü programlar da kısıtlı sayıdadır. Buna karşın her geçen gün Türkçe
öğrenmek isteyen yabancıların sayısı artmakta ve alanda bu ihtiyacı karşılayacak uzman
sıkıntısı yaşanmaktadır. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programının amacı,
uygulamalı çalışmalarla katılımcılara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında
yetkinlik sağlayacak birikim sunmak ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında belge
sahibi uzman kişiler olarak yetiştirmektir. Katılımcılar, program sonunda edinecekleri belge
ile hem yurt içi hem de yurt dışı Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezlerinde okutman olarak
görev alabileceklerdir.
Kimler Katılabilir?
1. Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programlarının son sınıf
öğrencileri, mezunları ve bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapanlar
2. Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi lisans programı son
sınıf öğrencileri, mezunları ve bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora
yapanlar
3. Üniversitelerin dilbilim, batı ve doğu dil ve edebiyatları ve öğretmenlikleri
bölümlerinin son sınıf öğrencileri ve mezunları
4. Mezuniyeti farklı alanlarda olup ilgili programlardan birinde yüksek lisans veya
doktora yapanlar programa katılabilir.
Programın Süresi
40 saat teori + 40 saat uygulama olmak üzere Toplam 80 saat / 6 hafta
Başlama ve Bitiş Tarihi
21 Ekim – 29 Kasım 2014
Katılım Ücreti
*80 saatlik eğitim programının ücreti 800 TL KDV dahildir.(Taksit imkanı mevcuttur.)
*Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine % 25 indirim uygulanır.
Eğitim Yeri
Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Beytepe ve Sıhhıye derslikleri
Belge
Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara Üniversitenin resmi onaylı Sertifikası (Türkçe ve
ingilizce) verilecektir.
Programın İçeriği
*YTÖ 101 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihi
*YTÖ 102 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin İncelikleri
*YTÖ 103 Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Dil Öğretimi
*YTÖ 104 Dil Öğretiminde Temel Yaklaşım ve Yöntemler
*YTÖ 105 Dil Öğretiminde Materyal Üretimi ve Kullanımı
*YTÖ 106 Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
*YTÖ 107 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Anlama Teknikleri: Okuma ve Dinleme
*YTÖ 108 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Anlatma Teknikleri: Konuşma ve Yazma
*YTÖ 109 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
*YTÖ 110 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Unsurların Yeri ve Stratejiler
* YTÖ 111 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitici Oyun ve Etkinlikler
*YTÖ 112 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beden Dili
*YTÖ 113 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
*Değerlendirme ve Sertifika Töreni
Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin
Beytepe Kampüsü
Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe, 06800, Ankara
[email protected]
Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
+90 312 297 83 50 - 51
Program Koordinatörü
Doç. Dr. Mahir KALFA (Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin GÖÇMENLER (Hacettepe Üniversitesi)
[email protected]
Tel: 0312 297 65 70 (71)
*Programa ilişkin bilgilendirmeler Hacettepe TÖMER üzerinden yapılacaktır.
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
1.Hafta
21 Ekim Salı (18:30-20:00)
YTÖ 101
22 Ekim Perşembe (18:30- 24 Ekim- Cumartesi
20:00)
YTÖ 102
Staj
2.Hafta
28 Ekim Salı (18:30-20:00)
YTÖ 103
30 Ekim Perşembe (18:30- 1 Kasım- Cumartesi
20:00)
YTÖ 4
Staj
3.Hafta
4 Kasım Salı (18:30-20:00)
YTÖ 105
6 Kasım Perşembe (18:30- 8 Kasım- Cumartesi
20:00)
YTÖ 106
Staj
4.Hafta
11 Kasım Salı (18:30-20:00)
YTÖ 107
13 Kasım Perşembe (18:30- 15 Kasım- Cumartesi
20:00)
YTÖ 108
Staj
5.Hafta
18 Kasım Salı (18:30-20:00)
YTÖ 109
20 Kasım Perşembe (18:30- 22 Kasım- Cumartesi
20:00)
YTÖ 110
Staj
6.Hafta
25 Kasım Salı (18:30-20:00)
YTÖ 111
27 Kasım Perşembe (18:30- 29 Kasım- Cumartesi
20:00)
YTÖ 112
YTÖ 113 ve değerlendirme
* Staj dersleri öğrencinin isteği üzerine hafta içi günlerde düzenlenebilir.
** Derslere ve staja devam zorunluluğu % 70’ tir.
*** Hacettepe TÖMER derslerde ve programda gerekli gördüğü taktirde değişiklik yapabilir.
Download

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı