SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
Anabilim Dalı
Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans Programları
Yüksek
Lisans
Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek Lisans ve Yüksek
Lisans Programları
Doktora
Puan Türü
Coğrafya
Alan İçi
Coğrafya Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü, Coğrafya
Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar,
12
Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği alanında yüksek lisans
yapmış olanlar,
6
Sözel
Tarih
Alan İçi
Tarih Bölümü lisans mezunu olanlar,
12
Tarih alanında yüksek lisans yapmış olanlar,
5
Sözel
Alan Dışı
Herhangi bir lisans programından mezunolanlar,
5
Herhangi bir alanda yüksek lisans yapmış olanlar.
2
Alan İçi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programından mezun
olanlar,
13
Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans yapmış olanlar,
4
Alan Dışı
Herhangi bir lisans programından mezunolanlar,
2
Alan İçi
3
Alan Dışı
Sosyoloji ve Psikoloji bölüm ve öğretmenlikleri, Sosyal Hizmetler,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümleri, Hukuk
Fakültesi mezunuolanlar,
Herhangi bir lisans programından mezunolanlar,
Alan İçi
Felsefe Bölümü mezunu olanlar,
2
Alan Dışı
Herhangi bir lisans programından mezunolanlar,
1
Türk Dili ve Edebiyatı
Kadın ve Aile
Araştırmaları
(Disiplinlerarası)
Felsefe
-
Sözel
-
Eşit Ağırlık
3
Kamu Yönetimi
Alan İçi
İşletme
Alan İçi
İşletme, İşletme Yönetimi, Turizm İşletmeciliği ve Finansman,
Uluslararası Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve
Denetim, Muhasebe-Finansman, Kooperatifçilik, Pazarlama,
Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Sayısal
Yöntemler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik, Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Sağlık Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği (YÖK tarafından
Onaylanmış) İktisat, Ekonometri, Maliye, İşletme Mühendisliği,
Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Sosyal ve Beşeri
Bilimler, İşletme Enformatiği, Muhasebe-Finansman Eğitimi,
İşletme Eğitimi Bölümlerinden lisans veya lisansüstü dercesine
sahip olmak,
5
Tezsiz
Fakültelerin veya yüksekokulların 4 yıllık bölümlerinden mezun
olanlar,
30
İşletme
Sözel
-
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
İlişkiler Alanında yüksek lisans mezunuolanlar,
Lisans veya yüksek lisans derecelerinden en az biri işletme
veya işletme Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci
kabulünde alan içi kabul edilen programların birinden yüksek
lisans programından mezun olanlar,
Doktoraya yalnızca yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul
edilir.
1
Eşit Ağırlık
2
Eşit Ağırlık
Muhasebe-Finansman
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
Felsefe ve Din Bilimleri
Alan İçi
İşletme, Finansman, Uluslararası Bankacılık ve Finans,
Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe-Finansman, Turizm
İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası
Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat,
Ekonometri, Maliye, İşletme Mühendisliği, İşletme Enformatiği,
Muhasebe-Finansman Eğitimi, İşletme Eğitimi Bölümlerinden
lisans veya lisansüstü derecesine sahip olanlar,
5
Tezsiz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat
Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı
Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi,
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Ziraat Fakültesi veya
yüksekokullarından mezun olanlar,
25
Alan İçi
İlahiyat ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Lisans Programından mezunolanlar,
Herhangi bir lisans programından mezunolanlar,
10
İlahiyat Fakültesi ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar,
Herhangi bir lisans programından mezunolanlar,
15
İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Lisans Programından mezun olanlar,
Herhangi bir lisans programından mezunolanlar,
8
Spor
Bilimleri
Fakültesi
ve
Beden
Eğitimi
Spor
Yüksekokullarının Spor Yöneticiliği Bölümü, Rekreasyon
Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,
Antrenörlük Eğitimi Bölümü veya sporla ilgili bölümlerinden
mezun olanlar,
5
Alan Dışı
Temel İslam Bilimleri
Alan İçi
Alan Dışı
İslam Tarihi ve Sanatları
Alan İçi
Alan Dışı
Spor Yöneticiliği
Alan İçi
4
2
2
-
Felsefe ve Din Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış
olanlar,
Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar,
6
Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış
olanlar,
Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar,
8
İslam Tarihi ve Sanatları Alanında tezli yüksek lisans yapmış
olanlar,
Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar,
3
2
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İşletme, İktisat
ve İletişim Fakülteleri veya en az dört yıllık eğitim veren
yükseköğretim kurumlarının Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji
bölümlerinden mezun olanlar,
Sözel
2
Sözel
1
2
Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor
Yüksekokullarının Spor Yöneticiliği Bölümü, Rekreasyon
Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,
Antrenörlük Eğitimi Bölümü veya ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
Sağlık veya Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği, Spor
Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi ve Hareket ve
Antrenman Bilimleri Anabilim dallarında yüksek lisans yapmış
olmak.
Alan Dışı
Sözel
2
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İşletme,
İktisat ve İletişim Fakülteleri veya en az dört yıllık eğitim
veren yükseköğretim kurumlarının Tarih, Sosyoloji, Felsefe,
Psikoloji bölümlerinden mezunolmak
Eşit Ağırlık
1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
Dini Danışmanlık ve Rehberlik
Tezsiz
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Tezsiz
Avrupa - Akdeniz Kültürler veTurizm
Özel Hukuk
Alan İçi
İktisat
Alan İçi
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,
Sosyoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe ile Psikoloji
lisans programından mezun olanlar,
Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyal Hizmet,
Sosyoloji, Tıp, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi alanlarından birinde
en az dört yıllık lisans programlarından mezunolanlar,
40
-
50
-
Herhangi bir lisans programından mezun olanlar,(ALES şartı
aranmamaktadır.)
15
-
Hukuk Fakültesi mezunuolmak
2
-
Alan Dışı
İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, İşletme, Maliye
alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları
Anabilim Dalı
Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans Programları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Herhangi bir lisans programından mezun olanlar
50
Yerel Yönetimler
Herhangi bir lisans programından mezun olanlar
50
Uluslararası Öğrenciler İçin Kontenjan Sınırlaması Yoktur.
Kontenjan
6
Download

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM