2014-2015 Yılı Umre Sezonunda Din Görevlisi Olarak
Görevlendirileceklerde Aranan Şartlar ve Müracaat Şekli
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarında
fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dahil);
1) Başkanlığımızca2012ve2013 yılında yapılan MBSTS’nin hac ve umre
ağırlıklı bölümüne veya2014 yılında yapılanMBSTS’yekatılmış ve en az 50
puan almış olmak,
2) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev
yapmış olmak,
3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
4) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak,
(Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)
5) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurtdışında
görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)
6) Başkanlığımızca açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim
kurslarına devam ediyor olmamak,
7) Müracaatını 6/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr
internet adresinde “Duyurular” kısmındaki “Umre Görevli Müracaatı”
linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı 17/11/2014 Pazartesi günü mesai
bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
8) Başkanlıkça ihtiyaç nispetince her il için belirlenen sayıda görevlinin
katılacağı ve görevlendirmelerde % 30 Tecrübeli ve % 70 tecrübesiz görevli
oranının dikkate alınacağı mülakat sınavında başarılı olmak,
Şartları aranmaktadır.
Hac ve umre organizasyonlarında daha önce görev almamış İl Müftü
Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Şube
Müdürü, Murakıp ve Uzman kadrolarında 01/12/2014 tarihi itibariyle 2 yıldır
çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması durumunda ve ihtiyaç halinde
Din Görevlisi olarak görevlendirilebilecektir.
Ayrıca 2014 yılında hac veya umre organizasyonu için yapılan mülakatta
başarılı olmuş ve eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün
olamamış personel de istemeleri halinde Din Görevlisi olarak
görevlendirilecektir.
Download

Din Görevlileri