Temmuz Grubu Öğrencilerinden Şartlı Muaf Olanların aşağıda belirtilen iki
belgeyi 13 Ocak Salı gününe kadar birimimize elden veya posta yoluyla
ulaştırması gerekmektedir.
1. MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında
sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak
Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar görev yapmaya başladığı
dönemden(Eylül veya Ekim) Aralık sonuna kadar çalıştığını gösteren
ıslak imzalı ve mühürlü SGK Hizmet Dökümü.
2. MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında
sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak
Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar görev yaptığı kurumdan Ocak
ayı itibariyle görev yapmaya devam ettiğini gösteren belge.
Download

Temmuz Grubu Öğrencilerinden Şartlı Muaf Olanların aşağıda