SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ
YDİ 201 A2.1
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi
özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri karşılayabilmesi,
belirli konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilmesi
hedeflenmektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level
A2) yabancı dil bilgisine sahip olur
2. Kısa net iletileri kavrayabilir
3. Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4. Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5. Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı ve sözlü sınavlar, kısa süreli sınavlar.
YDİ 202 A2.2
Ön Koşul Dersleri
YDİ 201 A2.1 Dersini almış olmak
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak
kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve
cümleleri anlayabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level
A2) yabancı dil bilgisine sahip olur.
2. Kısa net iletileri kavrayabilir.
3. Kısa, günlük metinleri kavrayabilir.
4. Basit, günlük sohbetlere katılabilir.
5. Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir.
6. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı ve sözlü sınavlar, kısa süreli sınavlar.
YDİ 301 B1.1
Dersin Amacı Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda doğal ve akıcı
bir dil kullanarak soyut ve somut kavramlardan bahsedebilmeleri, geçmiş ve gelecekle ilgili
planlarını nedenleriyle birlikte ortaya koyabilmeleri, seyahatlerde dilin konuşulduğu yerlerde
karşılaşılabilecek çoğu durumun üstesinden gelmeleri ve günlük yaşamda, işte ya da okulda
sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla
anlayabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level
B1) yabancı dil bilgisine sahip olur
2. Bilindik konularla ilgili konuşmaları ana hatlarıyla anlayabilir.
3. Günlük ve alanıyla ilgili sözcükleri içeren metinleri ve kişisel mektupları anlayabilir.
4. Günlük sohbetlere hazırlanmadan katılabilir, basit sözcük gruplarını kullanarak amaç,
hedef ve planlarını ve geçmişte yaşanmış bir olayı aktarabilir.
5. Kişisel ilgi alanına giren ve bilindik konularla ilgili basit cümleler ve kendi deneyim ve
düşüncelerini aktaran kişisel mektuplar yazabilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı ve sözlü sınavlar, kısa süreli sınavlar.
YDİ 302 B1.2
Dersin Amacı Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda doğal ve akıcı
bir dil kullanarak soyut ve somut kavramlardan bahsedebilmeleri, geçmiş ve gelecekle ilgili
planlarını nedenleriyle birlikte ortaya koyabilmeleri, seyahatlerde dilin konuşulduğu yerlerde
karşılaşılabilecek çoğu durumun üstesinden gelmeleri ve günlük yaşamda, işte ya da okulda
sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla
anlayabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
yabancı dil bilgisine sahip olur
Bilindik konularla ilgili konuşmaları ana hatlarıyla anlayabilir.
Günlük ve alanıyla ilgili sözcükleri içeren metinleri ve kişisel mektupları anlayabilir.
Günlük sohbetlere hazırlanmadan katılabilir, basit sözcük gruplarını kullanarak amaç, hedef
ve planlarını ve geçmişte yaşanmış bir olayı aktarabilir.
Kişisel ilgi alanına giren ve bilindik konularla ilgili basit cümleler ve kendi deneyim ve
düşüncelerini aktaran kişisel mektuplar yazabilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı ve sözlü sınavlar, kısa süreli sınavlar.
YDİ 401 Mesleki İngilizce (303)
(Sosyal)
Ön Koşul Dersleri
Avrupa Dil Çerçeve Programına göre en az A2 düzeyinde yabancı dil
dersini tamamlamak veya muaf olmak.
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye, mesleğinin gerektirdiği mesleki terminolojiyi kullanarak yabancı dilde
dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma yeterliklerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı B 1 seviyesi çerçevesinde
alanı ile ilgili anlaşılır bir şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak, anadilde konuşan
birisiyle alanı ile ilgili konularda çok zorlanmadan iletişim kurmalarını sağlamak, ve kendi
uzmanlık alanı ile illi metinlerini rahatlıkla anlayabilir seviyeye ulaşmalarına yardımcı
olmaktır.
Dersin Kısa İçeriği
Alan terminolojisi edinimi, uzmanlık alanı ile ilgili yabancı dilde okuma, konuşma, dinleme
ve yazma becerilerini geliştirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak alanıyla ilgili anadilde
konuşan birisiyle B 1 seviyesinde iletişim kurabilir.
2. Farklı konularda ve alanıyla ilgili , ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir
3. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını
yansıtabilir.
4. Uzmanlık alanı ile ilgili, soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana
fikrini anlayabilir.
5. Kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
6. Alanıyla ilgili ileri düzey metinleri anlayabilir ve özetleyebilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar.
YDİ 402 Mesleki İngilizce (303)
(Sosyal)
Ön Koşul Dersleri
Avrupa Dil Çerçeve Programına göre en az A2 düzeyinde yabancı dil
dersini tamamlamak veya muaf olmak.
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye, mesleğinin gerektirdiği mesleki terminolojiyi kullanarak
yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma yeterliklerinin
kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı B 1
seviyesi çerçevesinde alanı ile ilgili anlaşılır bir şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak,
anadilde konuşan birisiyle alanı ile ilgili konularda çok zorlanmadan iletişim kurmalarını
sağlamak, ve kendi uzmanlık alanı ile illi metinlerini rahatlıkla anlayabilir seviyeye
ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Kısa İçeriği Alan terminolojisi edinimi, uzmanlık alanı ile ilgili yabancı dilde okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak alanıyla ilgili anadilde
konuşan birisiyle B 1 seviyesinde iletişim kurabilir.
2. Farklı konularda ve alanıyla ilgili, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir
3. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını
yansıtabilir.
4. Uzmanlık alanı ile ilgili, soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana
fikrini anlayabilir.
5. Kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
6. Alanıyla ilgili ileri düzey metinleri anlayabilir ve özetleyebilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar.
YDİ 401 Mesleki İngilizce (303)
(Fen)
Ön Koşul Dersleri
Avrupa Dil Çerçeve Programına göre en az A2 düzeyinde yabancı dil
dersini tamamlamak veya muaf olmak.
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı B 1 seviyesi çerçevesinde alanı ile ilgili
anlaşılır bir şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak, anadilde konuşan birisiyle alanı ile
ilgili konularda çok zorlanmadan iletişim kurmalarını sağlamak, ve kendi uzmanlık alanı ile illi
metinlerini rahatlıkla anlayabilir seviyeye ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Kısa İçeriği Alan terminolojisi edinimi, uzmanlık alanı ile ilgili yabancı dilde okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak alanıyla ilgili anadilde
konuşan birisiyle B 1 seviyesinde iletişim kurabilir.
2. Farklı konularda ve alanıyla ilgili , ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir
3. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını
yansıtabilir.
4. Uzmanlık alanı ile ilgili, soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana
fikrini anlayabilir.
5. Kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
6. Alanıyla ilgili ileri düzey metinleri anlayabilir ve özetleyebilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar.
YDİ 402 Mesleki İngilizce (303)
(Fen)
Ön Koşul Dersleri
Avrupa Dil Çerçeve Programına göre en az A2 düzeyinde yabancı dil
dersini tamamlamak veya muaf olmak.
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı B 1 seviyesi çerçevesinde alanı ile ilgili
anlaşılır bir şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak, anadilde konuşan birisiyle alanı ile
ilgili konularda çok zorlanmadan iletişim kurmalarını sağlamak, ve kendi uzmanlık alanı ile illi
metinlerini rahatlıkla anlayabilir seviyeye ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Kısa İçeriği Alan terminolojisi edinimi, uzmanlık alanı ile ilgili yabancı dilde okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak alanıyla ilgili anadilde
konuşan birisiyle B 1 seviyesinde iletişim kurabilir.
2. Farklı konularda ve alanıyla ilgili , ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir
3. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını
yansıtabilir.
4. Uzmanlık alanı ile ilgili, soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana
fikrini anlayabilir.
5. Kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
6. Alanıyla ilgili ileri düzey metinleri anlayabilir ve özetleyebilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar.
YDİ 401 Mesleki İngilizce (303)
(Sağlık)
Ön Koşul Dersleri
Avrupa Dil Çerçeve Programına göre en az A2 düzeyinde yabancı dil
dersini tamamlamak veya muaf olmak.
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı B 1 seviyesi çerçevesinde alanı ile ilgili
anlaşılır bir şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak, anadilde konuşan birisiyle alanı ile
ilgili konularda çok zorlanmadan iletişim kurmalarını sağlamak, ve kendi uzmanlık alanı ile illi
metinlerini rahatlıkla anlayabilir seviyeye ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Kısa İçeriği Alan terminolojisi edinimi, uzmanlık alanı ile ilgili yabancı dilde okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak alanıyla ilgili anadilde
konuşan birisiyle B 1 seviyesinde iletişim kurabilir.
2. Farklı konularda ve alanıyla ilgili , ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir
3. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını
yansıtabilir.
4. Uzmanlık alanı ile ilgili, soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana
fikrini anlayabilir.
5. Kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
6. Alanıyla ilgili ileri düzey metinleri anlayabilir ve özetleyebilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar.
YDİ 402 Mesleki İngilizce (303)
(Sağlık)
Ön Koşul Dersleri
Avrupa Dil Çerçeve Programına göre en az A2 düzeyinde yabancı dil
dersini tamamlamak veya muaf olmak.
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı B 1seviyesi çerçevesinde alanı ile ilgili
anlaşılır bir şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak, anadilde konuşan birisiyle alanı ile
ilgili konularda çok zorlanmadan iletişim kurmalarını sağlamak, ve kendi uzmanlık alanı ile illi
metinlerini rahatlıkla anlayabilir seviyeye ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Kısa İçeriği Alan terminolojisi edinimi, uzmanlık alanı ile ilgili yabancı dilde okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak alanıyla ilgili anadilde
konuşan birisiyle B 1 seviyesinde iletişim kurabilir.
2. Farklı konularda ve alanıyla ilgili , ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir
3. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını
yansıtabilir.
4. Uzmanlık alanı ile ilgili, soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana
fikrini anlayabilir.
5. Kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
6. Alanıyla ilgili ileri düzey metinleri anlayabilir ve özetleyebilir.
Öğretim Yöntemleri İletişimsel yaklaşım, çoğul beceri kazandırma yöntemleri.
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar.
Download

seçmeli yabancı dil dersleri