ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
2014-2015
program rehberi
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
BAŞVURULAR İÇİN
www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
www.ytb.gov.tr
17-30 KASIM
TARİHLERİ ARASI
1. Uluslararası Öğrenciler Akademisi Nedir?
2. Uöa Uygun Faaliyetler
3. Uöa’ne Kimler Katılabilir?
4. Uöa’nin Uygulandığı İller
5. Uöa’ne Nasıl Başvuru Yapılır?
6. ProgramlaR
6.1 Hazırlık Seviyesi
6.2 Birinci Kademe Eğitim Programı
Birinci Kademe Eğitim Programına Başvuru Şartları
6.3 İkinci Kademe Eğitim Programı
İkinci Kademe Programına Başvuru Şartları
6.4 İhtisas Programları
İhtisas Grupları Programına Başvuru Şartları
6.5 Özel İhtisas Programları
Medya ve İletişim Programı
Sanat, Mimari ve Tasarım Programı
Klasik Türk Sanatları Programı
6.6 Okuma Grupları
Okuma Gruplarına Başvuru Şartları
6.7 Eğitim Programları
A. İstanbul – Ankara Programları
1. Birinci Kademe Eğitim Programı Dersleri
2. İkinci Kademe Eğitim Programı Dersleri
3. Özel İhtisas Programları
4. İhtisas Programları
5. Okuma Grupları
B. Eğitim Programları Diğer İller
1. Birinci Kademe Eğitim Programı Dersleri
2. İkinci Kademe Eğitim Programı Dersleri
3. İhtisas Programları
4. Okuma Grupları
1
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
1
“Uluslararası Öğrenciler Akademisi” Nedir?
Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde
yükseköğrenim gören uluslararası öğrencileri
akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının
güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin
yeni olanakların sunulması, eğitim gördükleri
akademisyenler başta olmak üzere sanat, edebiyat
ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle yakın
ilişkiler kurabilmelerine olanaklar hazırlanması
hedeflenmektedir.
Türk öğrencilerle ve kendi aralarındaki iletişimin
2
güçlendirilmesi ve öğrencilerin kültür birikimlerinden
diğer öğrencilerin faydalanabileceği programlar
bütünüdür.
Uluslararası Öğrenci Akademisi ile öğrencilerin
akademik ve mesleki donanımlarının artırılması, proje
üretme, gerçekleştirme ve yönetme becerilerinin
geliştirilmesiyle birlikte öğrencilere sivil toplum
bilinci ve organizasyon kabiliyetinin kazandırılması,
sosyal sorumluluk ve farkındalık da oluşturulması
hedeflenmektedir.
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
2
AKADEMİSİ
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Faaliyetleri
Uluslararası Öğrencilerin;
• Uyumlarını kolaylaştırıcı oryantasyon programları,
• Türkçe seviyelerinin geliştirilmesine yönelik destekleyici
nitelikte Türkçe dersleri ve çeşitli etkinlikler,
• Bulundukları ili ve ülkemizin kültürel zenginliklerini
tanımalarına yönelik -rehberler eşliğinde- sosyal ve
kültürel geziler, sportif faaliyetler,
• Sosyal becerilerini artırmaya yönelik kişisel gelişim
programları,
• Üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri
için destekleyici eğitim programları,
• Öğrencilerin kritik ve analitik düşünme becerilerinin
gelişmesi, toplumsal ve küresel konularda
farkındalıklarının gelişmesine yönelik bilimsel, akademik,
kültürel ve sanatsal dersler, seminerler ve okumalar,
• Akademik çalışmalarını paylaşacakları dergi,
sempozyum, çalıştay, atölye çalışması, panel ve
konferans gibi etkinlikler Akademin amacına uygun
faaliyet alanlarındandır.
Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyet alanları
bu maddelerle sınırlı olmayıp benzer faaliyetleri de
kapsamaktadır.
3
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
3
Uluslararası Öğrenciler Akademisine
Kimler Katılabilir?
Eğitim programlardan ve diğer etkinliklerden -aksi
belirtilmedikçe- Türkiye Bursları öğrencileri ve
ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan tüm
uluslararası öğrenciler yararlanabilir.
4
Program ilanlarında belirtilen şartlara haiz öğrenciler
başvuru yapabilirler. Programlara kabul edilecek
öğrenciler, başvuran öğrenciler arasından mülakat ile
belirlenirler.
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
4
Uluslararası Öğrenci Akademisinin
Uygulandığı İller
Uluslararası Öğrenciler Akademisi, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Sakarya, Samsun ve Trabzon illerinde uygulanmaktadır.
5
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
5
Uluslararası Öğrenci Akademisine
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurular 17-30 Kasım tarihleri arasında Başkanlığımız
web sayfası (www.ytb.gov.tr) ve Türkiye Bursları web sayfası
(www.turkiyeburslari.gov.tr) üzerinden yapılmalıdır.
Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
6
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
6
Programlar
6.1 Hazırlık Seviyesi
6.2 Birinci Kademe Eğitim Programı
6.3 İkinci Kademe Eğitim Programı
6.4 İhtisas Programları
6.5 Özel İhtisas Programları
6.6 Okuma Programları
Uluslararası Öğrenciler Akademisi;
uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih,
felsefe, Türkiye çalışmaları, bölge çalışmaları,
medya ve iletişim, edebiyat ve film okumaları,
sivil toplum, lobicilik, medya, kişisel gelişim
gibi çeşitli alanlarda verilecek seminerlerden
ve sosyal, kültürel gezilerden oluşmaktadır.
• Katılımcı öğrenciler programlara
yalnızca dinleyici olarak değil, kendi
alanları ve ülkeleri ile ilgili sunumlar
yaparak konuşmacı olarak da katılma
imkânı bulacaklardır.
• Eğitim programları ders niteliğinde
olup süreklilik arz edecektir.
Katılımcılardan katılım sağlamaları
ve ders içerikleriyle ilgili okumalar
beklenmektedir.
• Akademi eğitim programlarına
devam eden katılımcılara program sonunda Başkanlığımız ve ilgili kurumca
katılım sertifikası verilecektir.
• Programlar yürütülürken
öğrencilerin ilgi ve beklentilerine dayanarak derslerin içerik ve
uygulanışında % 20 oranında değişiklik
yapılabilecektir.
• Akademi eğitim programlarına devam eden öğrenciler, dönem içerisinde
farklı tarihlerde rehberler eşliğinde
düzenlenecek olan şehir içi ve şehir
dışı sosyal, kültürel gezilere katılma
hakkına sahip olacaklardır.
• Kademe programlarında belirlenen
öğrenciler sertifikalarla, yaz ve kış
okullarıyla ödüllendirilirler.
• Programların tamamı ve geziler
ücretsizdir.
7
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
6.1
Hazırlık Seviyesi:
• Türkçe öğretimine devam eden Türkiye Burslusu
uluslararası öğrencilere yönelik uyum programlarıdır.
• Türkçe öğrenimlerine katkıda bulunacak ve
öğrenme sürecini hızlandıracak Türkçe çalışma
grupları oluşturulması Türkçe kitap okuma gruplarıyla
öğrencilerimizin Türkçe hazırlık eğitimlerinin
desteklenmesi ve yaşayacakları kültüre uyumlarının
kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
• Hazırlık programları öğrencilere eğitim görecekleri
okulu, ili ve içinde yaşayacakları kültürü tanımalarına
katkı sağlayacak faaliyetleri kapsar.
• Öğrenciler Dil Merkezlerinde B2 seviyesine
ulaştıklarında programlara dâhil olabilme hakkına
erişirler.
• Hazırlık Programları Türkçe Dil kursuna devam
eden öğrencilere ayrıca duyurulacaktır.
6.2
Birinci Kademe
Eğitim Programı
Birinci Kademe Eğitim Programı, uluslararası öğrencilerin
toplumsal ve küresel konularda farkındalıklarının artması,
birtakım sosyal ve kültürel alanlarda temel düzeyde bilgi
edinmeleri, bilinç ve farkındalık kazanmaları amacıyla
tasarlanmıştır.
Program kapsamında aşağıda listelenmiş olan alanlar ile bu
alanlara Başkanlığımız onayıyla yeni eklenecek alanlarla ilgili
düzenli derslerin yer alması beklenmektedir.
8
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
Birinci Kademe Eğitim
Programına Başvuru Şartları:
• Lisans 1. 2. ve 3. sınıf öğrencisi olmak (Türkçe hazırlık
seviyesindeki öğrenciler başvuramaz)
• 1. Kademe programında alanların temel parametreleri
ve temel disiplinleri işlenecektir.
• İstanbul ve Ankara programlarında ilk alan seminerleri
zorunlu, kalan 5 alandan 4 alan seçmeli olmak üzere her
öğrencinin 5 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu
vardır.
• Diğer illerde ilk alan seminerleri zorunlu, kalan 9
alandan 4 alan seçmeli olmak üzere her öğrencinin 5
alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
• Uluslararası Öğrenciler Akademisi 1. Kademe eğitim
programları toplamda 16 hafta devam edecek programlar Güz ve Bahar dönemlerinde 8’er hafta sürecektir.
• Belirtilen programlar katılımcıların isteklerine ve
program yürütücülerinin taleplerine göre değişiklik arz
edebilecektir.
Birinci Kademe Eğitim
Programının Uygulandığı İller:
İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale,
Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun ve Trabzon
9
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
6.3
İkinci Kademe Eğitim
Programı
İkinci Kademe Eğitim Programı, uluslararası öğrencilerin kritik
ve analitik düşünme becerilerinin derinleştirilmesi, toplumsal
ve küresel konularda farkındalıklarının artması, birtakım sosyal
ve kültürel alanlarda üst düzeyde bilgi edinmeleri amacıyla
tasarlanmıştır. İkinci Kademe programında alanlara yönelik çok
yönlü dersler işlenecektir.
İkinci Kademe Eğitim Programına
Başvuru Şartları:
• Lisans 2. ve 3. sınıf öğrencisi olmak (Türkçe hazırlık
seviyesindeki öğrenciler başvuramaz)
• Erzurum, Adana, Antalya, Samsun, Isparta, Çanakkale,
Gaziantep illerinde lisans 4 ve lisans üstü öğrencileri
başvurabilir.
• Başkanlığımızca uygulanan Uluslararası Öğrenciler Akademisi
programlarından herhangi birine devam etmiş olmak. (Bu şart
Akademinin yeni başlayacağı Erzurum, Adana, Antalya, Samsun,
Isparta, Çanakkale, Gaziantep illeri için geçerli değildir.)
• İstanbul ve Ankara programlarında ilk alan seminerleri zorunlu,
kalan 7 alandan 5 alan seçmeli olmak üzere her öğrencinin 6
alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
• Diğer illerde ilk alan seminerleri zorunlu, kalan 9 alandan 4 alan
seçmeli olmak üzere her öğrencinin 5 alanı seçme ve devam
etme zorunluluğu vardır.
• 2. Kademe programında alanlara yönelik çok yönlü dersler
işlenecektir.
• Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2. Kademe eğitim
programlarının toplamda 16 hafta devam edecek programlar
Güz ve Bahar dönemlerinde 8’er hafta sürecektir.
• Alanlar ve ders başlıkları illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna
göre değişiklik arz edebilir.
10
İkinci Kademe
Eğitim Programının
Uygulandığı İller:
İstanbul, Ankara, Adana, Antalya,
Bursa, Çanakkale, Edirne,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Isparta, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Sakarya, Samsun ve
Trabzon
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
6.4
İhtisas Programları
İhtisas programı kapsamında yürütülecek tematik çalışmalarda, öğrenciler kademelerde
elde ettikleri birikimi derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya
koyabilmeleri amaçlamaktadır. Konunun uzmanları nezaretinde eğitimden ilmi üretime
geçişi temsil eden ihtisaslaşma grupları öğrencilerin ilgi alanlarıyla ilgili ürünler ortaya
koyacakları yerlerdir.
İhtisas Programlarına Başvuru Şartları:
• Lisans 4. Sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.
• İhtisas grubundan en fazla 2 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
• İhtisas programı kapsamında yürütülecek çalışmalarda, öğrenciler kademelerde elde ettikleri
birikimi derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri
amaçlamaktadır.
• Konunun uzmanları nezaretinde eğitimden ilmi üretime geçişi temsil eden ihtisaslaşma
grupları yarının akademisyenlerinin ilk ürünlerini verecekleri yerlerdir.
• Dönem içerisinde katılımcıların zamanına göre ayarlanabilecek programlar yine konunun
derinliğine ve uzunluğuna göre devam edecektir.
• Her ihtisas grubunun özel şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.
• Atölye başlıkları illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna göre değişiklik arz edebilir.
Not: İhtisas gruplarının açılabilmesi için 20 kişinin tercih etmiş olması gerekmektedir.
İhtisas Programlarının
Uygulandığı İller:
İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Sakarya ve Trabzon
11
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
6.5
Özel İhtisas
Programları
Özel ihtisas programı kapsamında yürütülecek tematik çalışmalar iki aşamalı olarak
uygulanacaktır. İlk aşama alana dair seminerlerden oluşurken ikinci aşama uygulamaya dair
derslerden oluşacaktır. Medya ve İletişim, Sanat Mimari ve Tasarım özel ihtisas alanları Ankara
ve İstanbul’da uygulanacak, Klasik Türk Sanatları özel ihtisas programı sadece İstanbul’da
uygulanacaktır.
Medya ve İletişim Programı
•
•
•
•
İstanbul ve Ankara’dan başvuru yapacak öğrencilere açıktır.
Lisans ve Lisansüstü tüm öğrenciler başvurabilir.
Türkçe hazırlık seviyesindeki öğrenciler başvuramaz.
İlk aşamasında Türkiye Seminerleri, Medya ve İletişim
Seminerleri verilecek ikinci aşamasında uygulamaya yönelik
dersler verilecektir.
• İlk iki alan seminerleri zorunlu, kalan 2 atölyeden 1 atölye
seçmeli olmak üzere her öğrencinin 3 alanı seçme ve devam
etme zorunluluğu vardır.
Sanat, Mimari ve Tasarım Programı
•
•
•
•
İstanbul ve Ankara’dan başvuru yapacak öğrencilere açıktır.
Lisans ve Lisansüstü tüm öğrenciler başvurabilir.
Türkçe hazırlık seviyesindeki öğrenciler başvuramaz.
İlk aşamasında Türkiye seminerleri, Dil ve Edebiyat
seminerleri, Mimarlık seminerleri, Sanat seminerleri
verilecek, ikinci aşamasında uygulamaya yönelik Dil
ve Edebiyat atölyesi, Mimarlık atölyesi, Sanat atölyesi
uygulamaları gerçekleştirilecektir.
• İlk alan seminerleri zorunlu, kalan 3 alandan 2 alan seçmeli
olmak üzere her öğrencinin 3 alanı seçme ve devam etme
zorunluluğu vardır.
12
Klasik Türk Sanatları
Programı
• Sadece İstanbul’dan başvuru yapacak
öğrencilere açıktır.
• Lisans ve Lisansüstü tüm öğrenciler
başvurabilir.
• Türkçe hazırlık seviyesindeki öğrenciler
başvuramaz.
• Başvuru yapan her öğrencinin 3 alanı
da seçme ve devam etme zorunluluğu
vardır.
• İlk aşamasında Türkiye seminerleri,
Klasik Türk Sanatları Seminerleri
verilecek, ikinci aşamasında ikinci
aşamasında uygulamaya yönelik dersler
verilecektir.
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
6.6
Okuma Grupları
Okuma Gruplarına Başvuru Şartları:
• Okuma Gruplarına her kademeden öğrenci katılabilecek grubun niteliğine göre seviyelere
ayrılabilecektir.
• 5 okuma grubundan en fazla 2 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
• Her okuma grubunun şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.
• Dönem içerisinde katılımcıların zamanına göre ayarlanabilecek programlar yine okunacak
metinlerin derinliğine ve uzunluğuna göre devam edecektir.
• Her grubunun özel şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.
• Okunacak metinler illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna göre değişiklik arz edebilir.
Okuma Programının Uygulandığı İller:
İİstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Isparta, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun ve Trabzon
13
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
6.7 Eğitim Programları
A. İstanbul – Ankara Programları
1. Birinci Kademe Eğitim Programı
Alan
Dersler
1 TÜRKİYE SEMİNERLERİ
Şehir Seminerleri
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Türkiye’nin Kültürel Dinamikleri
Türk Kültürünün Kaynakları
Türk Dış Politikasına Giriş
Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri
2 DÜŞÜNCE TARİHİ
Düşünce Tarihine Giriş
Türk Düşünce Tarihine Giriş
Çağdaş Türk Düşüncesine Giriş
Batı Düşüncesine Giriş
İslam Düşüncesine Giriş
3 DİL VE EDEBİYAT
Edebiyata Giriş: Temel Kavramlar
Dil ve Kültür
Dünya Edebiyatı
Türk Edebiyatı
4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkilerde temel kavramlar
Uluslararası İlişkiler ve Medya
Uluslararası İlişkileri Anlamak
Uluslararası Hukukun Temel Kavramları
Uluslararası Kurumlar
Küresel Siyaset Teorileri
Siyaset ve Yerel Yönetim
5 BİLİM VE TEKNOLOJİ
Bilimin Temel Kavramları
Bilim Tarihi
Bilgi Teknolojileri
Teknoloji ve İlerleme
Teknoloji ve Tasarım
6 TARİH
Dünya Tarihini Yeniden Okumak
Türkiye Tarihi
14
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
2. İkinci Kademe Eğitim Programı Dersleri
Alan
Dersler
1 TÜRKİYE SEMİNERLERİ
Türk Dış Politikası: Teori ve Pratik
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Türkiye’de Modernleşme
Türkiye’de Medya ve Siyaset
2 DÜŞÜNCE TARİHİ
Düşünce Tarihi
Modern İslam Düşüncesi: Kişiler ve Ekoller
Kimlikler Sosyolojisi
Batı Düşüncesinde İnsan
İslam Düşüncesinde İnsan
3 DİL VE EDEBİYAT
Kimlik ve Edebiyat
Dil ve Düşünce
Dünya Edebiyatı
Türk Edebiyatı
4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Çağdaş Siyaset Felsefesi
Siyaset ve Yaşam
Sosyal Bilimlerde Temel Yönelimler
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Hakları ve Tarihsel Gelişimi
Uluslararası İlişkilerde Sınır Sorunu ve Harita
Ülkeler ve Milletler
5 BİLİM VE TEKNOLOJİ
Bilimin Temel Kavramları
Bilim Tarihi
Bilgi Teknolojileri
Teknoloji ve Tasarım
6 TARİH
Dünya Tarihini Yeniden Okumak
Bölgesel Tarih (Ortadoğu Tarihi, Balkanlar Tarihi…)
Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi
Tarih ve Siyaset
7 HUKUK
Hukuk Metodolojisi
Umumi Hukuk Tarihi
Medeni Hukuk
Anayasa Hukuku
Uluslararası Hukuk
15
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
2. İkinci Kademe Eğitim Programı Dersleri (Devam)
Alan
8 İKTİSAT
Dersler
İktisadın Temel Kavramları
İktisat Felsefesi
Uluslararası İktisat
Uluslararası Finansal Sistem
Dış Ticaret: İhracat
Dış Ticaret: İthalat
Türkiye Ekonomi Politikası
Türkiye Ekonomisi
3. Özel İhtisas Programları
Özel İhtisas Programları
Medya ve İletişim
Türkiye Seminerleri
Medya ve İletişim Seminerleri
Sinema Atölyesi
Televizyon Atölyesi
2
Özel İhtisas Programları
Sanat Mimari ve Tasarım
Türkiye Seminerleri
Dil ve Edebiyat Seminerleri
Dil ve Edebiyat Atölyesi
Mimarlık Seminerleri
Mimarlık Atölyesi
Sanat Seminerleri
Sanat Atölyesi
3
Özel İhtisas Programları
Klasik Türk Sanatları
Türkiye Seminerleri
Klasik Türk Sanatları Seminerleri
Uygulama Seminerleri
1
16
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
4. İhtisas Programları
başlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Okuma Grupları
Grup Başlıkları
başlık
Siyaset Atölyesi
Felsefe Atölyesi
Tarih Atölyesi
Dil ve Edebiyat Atölyesi
Sivil Toplum Atölyesi
Liderlik Atölyesi
Ekonomi ve Kalkınma Atölyesi
Mühendislik Atölyesi
Uluslararası İlişkiler Atölyesi
Hukuk Atölyesi
İslam Düşüncesi Atölyesi
1
2
3
4
5
OKUMA GRUPLARI
Düşünce Felsefe Okuma Grubu
Dil ve Edebiyat Okuma Grubu
Tarih Okuma Grubu
Dini Metinler Okuma Grubu
Sinema Okuma Grubu
Not: İhtisas gruplarının açılabilmesi için 20 kişinin tercih etmiş
olması gerekmektedir.
B. Diğer İller Eğitim Programları
(İzmir, Konya, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Adana, Antalya, Samsun,
Isparta, Çanakkale, Gaziantep)
1. Birinci Kademe Eğitim Programı
1
2
3
Alan
Dersler
TÜRKİYE SEMİNERLERİ
Şehir Seminerleri
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Türkiye’nin Kültürel Dinamikleri
Türk Kültürünün Kaynakları
Türk Dış Politikasına Giriş
Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri
DÜŞÜNCE TARİHİ
Düşünce Tarihine Giriş
Türk Düşünce Tarihine Giriş
Çağdaş Türk Düşüncesine Giriş
Batı Düşüncesine Giriş
İslam Düşüncesine Giriş
DİL VE EDEBİYAT
Edebiyata Giriş: Temel Kavramlar
Dil ve Kültür
Dünya Edebiyatı
Türk Edebiyatı
17
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
1. Birinci Kademe Eğitim Programı (Devam)
Alan
4
MEDYA VE İLETİŞİM
Dersler
Temel Kavramlar
Dilin Doğru Kullanımı ve İfade Tekniği
İnsan İlişkileri
Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı
Sinema ve Kültür
Sinema Tarihi
Film Okumaları
KÜLTÜR VE SANAT
Sanat Düşüncesine Giriş
İnsan ve Sanat
Sanat ve Kültür
Kültür ve Medeniyet
Kültür ve Şehir
Geleneksel Türk-İslam Sanatları (Hat ve Tezhip, Ebru…)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar
Uluslararası İlişkiler Ve Medya
Uluslararası İlişkileri Anlamak
Uluslararası Hukukun Temel Kavramları
Uluslararası Kurumlar
Küresel Siyaset Teorileri
Siyaset ve Yerel Yönetim
7
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Bilimin Temel Kavramları
Bilim Tarihi
Bilgi Teknolojileri
Teknoloji ve İlerleme
Teknoloji ve Tasarım
8
TARİH
Dünya Tarihini Yeniden Okumak
Türkiye Tarihi
9
ÜLKELER VE KÜLTÜRLER
Ülke Sunumları
Kültür Sunumları
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Bilimin Temel Kavramları
Bilim Tarihi
Bilgi Teknolojileri
Teknoloji ve İlerleme
Teknoloji ve Tasarım
5
6
10
18
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
AKADEMİSİ
2. İkinci Kademe Eğitim Programı
1
Alan
Dersler
TÜRKİYE
SEMİNERLERİ
Şehir Seminerleri
Türk Dış Politikası: Teori ve Pratik
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Türkiye’de Modernleşme
Türkiye’de Medya ve Siyaset
2 DÜŞÜNCE TARİHİ
Düşünce Tarihi
Modern İslam Düşüncesi: Kişiler ve Ekoller
Kimlikler Sosyolojisi
Batı Düşüncesinde İnsan
İslam Düşüncesinde İnsan
3 DİL VE EDEBİYAT
Kimlik ve Edebiyat
Dil ve Düşünce
Dünya Edebiyatı
Türk Edebiyatı
4
MEDYA VE
İLETİŞİM
Medya Gerçeklik
Medya ve Hayat
Algı Yönetiminde Medyanın Gücü
Türk Sinemasından İzler
İletişim Psikolojisi
Film Tartışmaları
İnsan ve Sanat
Sanat ve Mimari
5 SANAT VE MİMARİ Şehir ve Mimari
Mimari ve Medeniyet
Geleneksel Türk-İslam Sanatları
6
7
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
Çağdaş Siyaset Felsefesi
Siyaset ve Yaşam
Sosyal Bilimlerde Temel Yönelimler
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Hakları ve Tarihsel Gelişimi
Ülkeler ve Milletler
BİLİM VE
TEKNOLOJİ
Bilimin Temel Kavramları
Bilim Tarihi
Bilgi Teknolojileri
Teknoloji ve İlerleme
Teknoloji ve Tasarım
19
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ
PROGRAM REHBERİ
2. İkinci Kademe Eğitim Programı (Devam)
Alan
Dersler
8 TARİH
Dünya Tarihini Yeniden Okumak
Bölgesel Tarih (Ortadoğu Tarihi, Balkanlar Tarihi…)
Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi
Tarih ve Siyaset
9 HUKUK
Hukuk Metodolojisi
Umumi Hukuk Tarihi
Medeni Hukuk
Anayasa Hukuku
Uluslararası Hukuk
10
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
İktisadın Temel Kavramları
İktisat Felsefesi
Uluslararası iktisat
Uluslararası Finansal Sistem
Dış Ticaret: İhracat
Dış Ticaret: İthalat
Türkiye Ekonomi Politikası
Türkiye Ekonomisi
3. İhtisas Grupları
başlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
Grup Başlıkları
Siyaset Atölyesi
Felsefe Atölyesi
Tarih Atölyesi
Dil ve Edebiyat Atölyesi
Sivil Toplum Atölyesi
Tasarım ve Teknoloji Atölyesi
Liderlik Atölyesi
Şehir ve Mimari Atölyesi
Ekonomi ve Kalkınma Atölyesi
Sanat Atölyesi
Sinema ve Medya Atölyesi
Müzik Atölyesi
Mühendislik Atölyesi
Uluslararası ilişkiler Atölyesi
Hukuk Atölyesi
İslam Düşüncesi Atölyesi
4. Okuma Grupları
başlık
1
2
3
4
5
Not: İhtisas
gruplarının
açılabilmesi için
20 kişinin tercih
etmiş olması
gerekmektedir.
Grup Başlıkları
Düşünce-Felsefe Okuma Grubu
Dil ve Edebiyat Okuma Grubu
Tarih Okuma Grubu
Dini Metinler Okuma Grubu
Sinema Okuma Grubu
Download

Akademi Program Rehberi