TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN
ÇOCUK KALP SAĞLIĞINA
OLUMSUZ ETKİLERİ
KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KARDİYOLOJİ
KLİNİĞİ
Doç. Dr. Ayşe YILDIRIM
Teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri





Son 20 yılda obez ve kilolu çocuk sayısında ciddi miktarda
artma dikkati çekmektedir
Bu artışın en önemi nedeni teknolojideki gelişmeler,
medya sektörü ve sedentar yaşam şeklidir.
Çocuklar zamanlarının büyük kısmını tv. seyrederek ya da
çeşitli bilgisayar oyunları ile geçiriyorlar
Fiziksel aktiviteye ayırdıkları zaman azalıyor
Teknolojik cihazlar malasef çocukları kapalı ortamlarda
eğlenceli zaman geçirmesinine neden olurken, aktif
oyunlar ve hareketten uzaklaştırıyor
Riskler



Koroner arter hastalıkları kalbi besleyen damarların
hastalığı olup ABD ‘de yılda 500.000 insanın ölüm
nedenidir
Koroner arter hastalıkları için en önemli risk faktörü
erken ortaya çıkan ateroskleroz dediğimiz damar
hastalığıdır
Patolojik veriler aterosklerozun çocukluk çağında
başladığını ergin dönemde ise arttığını göstermiştir. Bu
nedenle kalp damar sağlığı çocukluktan itibaren
korunmalıdır.
Riskler


Çalışmalar okul öncesi çocukların %10’unda, okul çağı
çocuklarının ise %15’inde kilo fazlalığı olduğunu
göstermiştir
Çocukların fiziksel aktivitelerindeki azalma ile birlikte
yüksek kalorili yiyecek ve içecekler tüketmeleri bir çok
hastalığın gelişmesine neden olabilir.
Teknolojik Gelişimin Sağlığa Olumsuz
Etkileri







Teknolojideki gelişmeler ne yazık ki:
Fiziksel aktivitenin azalmasına neden olurken ve oyuncuları da
az fiziksel aktiviteli yaşam şekline alıştırıyor
Kalp- damar sağlığını olumsuz yönde etkiler, yağ dokusu ve
kan lipitlerini, kan şekerini ve kan basıncını arttırır
Egzersiz arttıkça bel çevresi (yağ dokusunun iyi göstergesi),
yağ dokusu azalır, şeker hastalığı riski azalır. Kan basıncı düşer
Kas-iskelet sistemi üzerindeki etkileri: oyun oynarken kötü
postür ve sürekli aynı yere bakma nedeni ile sırt ve bel
ağrıların görülebilir. Sürekli aynı duruşta kalmak ve tekrarlayıcı
parmak , el kol hareketleri kas –iskelet sistemini etkileyerek
ağrılara neden olabilir
Görme: Sürekli küçük ekrana yakından bakmak görme
sorunlarına neden olabilir
Psikoksosyal sağlığı olumsuz yönde etkiler
Çocuklarda fiziksel aktivite neden
önemlidir ?






Kilo kontrolu sağlar
Kan basıncını azaltır
İyi kolesterol dediğimiz HDL yapımını arttırır
Şeker hastalığı riskinin ve bazı kanserlerin oluşumunu
riskini azaltır
Psikolojjk açıdan çocukları rahatlatır ve kendine
güvenlerini arttırır
Artan fiziksel aktivite artan yaşam beklentisi ve azalan kalp
damar hastalıkları ile ilişkilidir
Fiziksel aktiviteninin çocuğa katkıları
nelerdir ? Ben nasıl davranmalıyım ?



Fiziksel aktivite hareketsiz geçirilen zamanın (tv izleme,
bilgisayar oyunları oynama, telefon ile konuşma)
azalmasını sağlar
Fiziksel aktivite ile çocuk ve erginler eğlenceli zaman
geçirir
Aileler çocukları için fiziksel aktivite yapan modeller
olmalıdır. Ayrıca, aileler çocukların fiziksel aktivitelerini
arttırabilecekleri seçenekler sunmalıdır
Çocuğum ne kadar fiziksel aktivite
yapmalıdır



2 yaş üzeri her çocuk günde en az 60 dakika orta
derecede fiziksel aktivite yapmalıdır. Bu, çocuğun fiziksel
ve psikososyal gelişlimi için gereklidir.
Eğer çocuk 60 dakikayı tamamen aktif olarak
geçiremiyorsa 2 kez 30 dakikalık ya da 4 kez 15
dakikalık fiziksel aktivite yapabilir
Yaşa uygun yapılan güçlü egzersizler, çocuğun fiziksel ve
duygusal gelişimine katkı sağlar
Elektromanyetik alan ve mikrodalga
radyasyonu riski



Her geçen gün yeni bir teknoloji harikası cihaz piyasaya
sunuluyor.
Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmakta ve birçok imkan
sağlamakta. Ancak unutulmamalıdır ki, teknolojik aletlerin
hepsi ya elektromanyetik alan oluşturmakta ya da
mikrodalga radyasyon yaymaktadır.
Özellikle kalp pili taşıyan çocuk hastalar için çok
önemlidir. Tablet ve telefon gibi güçlü çekim gücüne sahip
mıknatıs bulunduran aletlerden uzak durmalılar. Bu aletler
hayat kurtarıcı olan kalp pillerinin devre dışı kalmasına ve
ve ayarlarının bozulmasına neden olabilir.
Elektromanyetik radyasyon kaynakları
nelerdir?
*Sabit telekomünikasyon cihazlarının (baz istasyonları ve cep
telefonu) antenleri
* Radyo, televizyon ve telsiz verici istasyonlarının antenleri
* Elektrik iletim hatları ve trafo merkezleri
* TV, bilgisayar ekranları
* Radar sistemleri
* Uydu iletişim sistemleri
* Elektrikli ev aletleri (mikrodalga fırın, traş makinesi, saç kurutma
makinesi vb.)
Gelecekteki Riskler



Kilolu ve obez çocuklar obez ergin ve yetişkinliğe doğru
ilerlemektedir
Kilolu çocuklar yaşlılıklarına bir çok sağlık sorunlarını da
beraberlerinde taşırlar:
Geç yaşta ortaya çıkan şeker hastalığı
Kalp damar hastalıkları
Uyku bozuklukları
Yüksek kan basıncı ve kolesterol seviyeleri
Eklem hastalıkları
Tüm bu sorunlar ilerde sağlık bakım sisteminde
patlamalara neden olabilir
Biz ne yapmalıyız ?





Çocukların hareketsiz olarak bilgisayar başında geçirdikleri
zamanı azaltma isteği yerine – onları orta ya da ağır
yoğunlukta fiziksel aktiviteler yönlendirmek
Evdeki TV, bilgisayar, tablet, PSP gibi bigisayar oyun eğlence
cihazlarının sayısı azaltmak
Çocuk ya da ergini mutlaka fiziksel aktivite yapacağı bir alana
yönlendirmek(basket; futbol; yüzme vb.)
Yeme alışkanlıkları ana öğün olarak sandiviç, fast-food, aburcubur yerine ev yemekleri tercih edilmeli, yüksek kalorili
içeceklerden uzaklaştırmak ve su içme alışkanlığı kazandırmak
TV izleyiciliğni azaltmak abur -cubur dediğimiz kötü beslenme
alışkanlıklarını önlemek açısından faydalı olabilir. Çünkü
çocuklar genellikle TV izlerken bir şeyler yerler.
Çocukların yatak odası önemli


Çocuklarımızın odasında bilgisayar, cep telefonu ve
televizyon bulunmamalı
Melatonin uyku hormonu aynı zamanda çocuklar için
büyüme hormonudur. Genellikle gece saat 1-3 arasında ve
ışıksız bir ortamda yoğun olarak salgılanır. Çocukları bu
saatte derin uykuya geçmiş olması gerekir, bu nedenle
çocukların özellikle erken uyumaları önemlidir
Anne-Baba olarak ne yapmalıyız?






Çocuklarımızın büyümeye çalışan minicik bedenlerine
zarar vermekte; biz anne ve babalar bu konuda önlem
almalıyız.
Çocuklarımızın saat 10.30’dan önce yatakta olmalarını
sağlamak
Odalarında ışık yakmadan uyutmak
Işıksız uyuyamayan çocuklar için, uyuduktan hemen sonra
ortamdaki ışıkları kapatmak
Çocukların odalarında teknolojik aletlerin bulunmasına
izin vermemek
Özellikle tablet bilgisayarla, cep telefonuyla uyumalarına
engel olmak
Sonuç

Çocuklarda fiziksel aktivite önemlidir!

Kilo alımından ve obeziteden
Tip II şeker hastalığıdan
Yüksek tansiyondan
Yüksek kan kolesterol düzeyinden
Kalbi besleyen damar hastalığından




KORUR
Özendirici reklamlardan kaçınılmalı
ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINA DAHA ÇOK
ÖNEM VERMELİYİZ
KARTAL KOŞUYOLU YiEAH ÇOCUK
KARDiYOLOJiSi KLiNiĞi
TEŞEKKÜRLER
Download

teknolojik gelişmelerin çocuk kalp sağlığına olumsuz etkileri 24/04