2013/206 TLMT.
T.C. DÜZCE 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Düzce ili, Kaynaşlı ilçesi, Üçköprü Köyü, Kirazlık Mevkiinde
bulunan ve tapunun 194 nolu parseli üzerinde 3.100,00 m2 taşınmazın bulunduğu
yerde taşınmazın giriş kısmında bekçi kulübesi, doğu kısmında iki katlı kargir yapının
bulunduğu, kargir yapının arkasında iş yeri olarak kullanılan yapının bulunduğu,
taşınmazın konum itibariyle D-100 karayolu ile E-80 karayolunun kesiştiği noktanın
güneyinde kaldığı, Kaynaşlı otoban gişilerene yakın olduğu tekstil imalathanesi ve
idari binadan oluşan yapılarda Kaan Tekstil olarak kullanır durumda olduğu
görülmüştür. Düzce ili, Kaynaşlı ilçesi, Üçköprü Köyü Kirazlık mevkiinde 194 parsel ile
ilgili olarak Kaynaşlı Belediye Başkanlığı tarafından dosyaya göndermiş bulunduğu
25/02/2013 tarih ve 245 imar sayılı yazılarından Uygulamalı İmar Planı içinde
bulunmadığı, mücavir alan sınırları içinde bulunduğu bildirilmiştir. Düzce ili, Kaynaşlı
ilçesi , Üçköprü Köyü, Kirazlık Mevkiinde bulunan ve tapunun 194 nolu parseli
üzerinde 3.100,00 m2 taşınmazın bulunduğu yerde konum itibarıyla D-100 karayolu
ile E-80 karayolunun kesiştiği noktanın güneyinde kaldığı, Kaynaşlı otoban gişilerine
yakın olduğu tekstil imalathanesi ve idari binan oluşan yapılarda Kaan Tekstil olarak
kullanılır durumda olduğu görülmüştür. Çevresinde çeşitli fabrika binaları, tavuk
kümesi ve tarlara olarak kullanılan taşınmazlar mevcuttur. D-100 karayoluna yakındır.
Taşınmazın giriş kısmında bekçi kulübesi , doğu kısmında iki katli kargir yapının
bulunduğu, kargir yapının arkasında işyeri olarak kullanılan yapı bulunmaktadır.
Fabrika binası, idari bina ve atölye kısmından oluşmaktadır. Güvenlik kulübesi 9,63
m2 alana sahip tek kal olarak kullanılan tavanı sunta kaplama çatısı kiremit kaplı ve
kullanılır vaziyettedir. İdari bina olarak kullanılan kısım zemin kat+ bir kat olarak toplam
iki katlı çatısı mevcut diğer yapıya bitişik nizam yığma yapı tarzında yapılmış çatısı
mevcuttur. 173,00 m2' dir. İdari binadan bitişik kısım olan atölye kısmında ofis bay
bayan mescit, yemekhane, bay bayan wc, soyunma giyinme odaları, sağlık kabini ve
depolar bulunmakta, ıslak hacimler seramik kaplı, tavanlar plastik lambri, kapılar
ahşaptır. İdari birinci normal katında bir oda bir mutfak banyo ve wc den oluşan kısım
bulunmakta tavanları ahşap lambri kaplı, zemin parke, kapılar ahşap ve içinde
kanepeler olan kısım yatakhane olarak kullanılmaktadır. Dikimhane olarak kullanılan
kısım betonarme çelik çerçeve tarzında yapılmış zemin beton, çatısı çelik makas üzeri
sandiviç panel kaplıdır. Kumaş kesme bölümünün tabanları seramik kaplı, duvarlar
plastik boya, ıslak hacimler seramik kaplı kapılar plastik doğramadır. Yapının
kuzeyinde olan prefabrik çelik tarzında yapılmış çatısı çelik makas olan üzeri örtülü içi
boş vaziyette olan yapının içinde boş bölmeler mevcut olup daha önce ofis olarak
kullanılmış bir bölüm yapının girişte sol tarafında atıl vaziyettedir. Toplam kullanım
alanı 1619,00 m2* dir. Taşınmazın değerine etki eden olumlu faktörler; ulaşım
imkanlığı kolaylığı ve kullanılır vaziyette olmasıdır. Taşınmazın değerine etki eden
olumsuz faktörler; 1. Derecede deprem bölgesinde yer alması, yapının yıpranma
payının olması, uygulamalı imar planı içinde bulunmaması, ruhsatta yapı sınıfının İB
olmasıdır. Düzce ili, Kaynaşlı ilçesi, Üçköprü Köyü Kirazlık mevkiinde bulunan ve
tapunun 194 nolu parseli üzerinde 3.100,00 m2 konum itibariyle D-100 karayolu ile E80 karayolunun kesiştiği noktanın güneyinde kaldığı Kaynaşlı otoban gişelerine yakın
olduğu tekstil imalathanesi ve idari binadan oluşan yaılar Kaan Tekstil olarak kullanılır
durumda olduğu görülmüştür. Çevrede yapılan emsal alım satım bedeİleri
incelendiğinde m2 62,00 TL / m2 dir. Güvenlik kulübesi olarak kullanılan yapının
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın 2013 yılı yapı maliyet bedellerine göre 2. Sınıf B
grubu yapılar niteliğinde olduğu metre kare maliyet bedelinin ise 320,00 TL/m2' dir. Bu
bedel üzerinde %10 yapım yılı dikkate alınarak eskime payı düşülecektir. Bu Bedel
288,00 TL/m2' dir. Taşınmaz üzerinde bulunan zemin + bir kat toplam iki katlı toplam
inşaat alanı 173,00 m2 idare binası olarak kullanılan kısım Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı' nın 2013 yılı yapı maliyet bedellerine göre 3. Sınıf A grubu yapılar sınıfında
metre kare birim maliyet bedelinin ise 490,00 TL/M2' DİR. Bu bedel üzerinden %10
yapım yılı dikkate alınarak eskime payı düşülecektir. Bu bedel 441TL/ m2' dir. Fabrika
olarak kullanılan binanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın 2013 yılı yapı maliyet
bedellerine göre 2. Sınıf C grubu yapılar niteliğinde olduğu metre kare maliyet
bedelinin ise 370,00 TL/ m2' dir. Bu bedel üzerinde %10 yapım yılı dikkate alınarak
eskime payı düşülecektir. Bu bedel 333 TL/m2' dir.
Arsa Değeri : 3.100,00 m2x 65,00 TL/m2= 201.500,00 TL
Güvenlik Kulübesi : 9,63 m2x 288,00 TL/m2= 2.773,44 TL
İdari Binanın Değeri : 173,00 m2x 441,00 TL/m2=76.293,00 TL
Fabrika Binası Değeri : 1619,00 m2x 333,00 TL/m2= 539.127,00 TL
TOPLAM DEĞER : 819.693,44 TL'dir.
Yüzölçümü
: 3.100,00 m2
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu : Kayıtlardaki Gibi
Kıymeti
: 819.693,44 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi
1. Satış Günü : 10/02/2016 günü 14:00- 14:10 arası
2. Satış Günü : 10/03/2016 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri
: DÜZCE BELEDİYE MEZAT SALONU -FEVZİ ÇAKMAK MAH.
NO:264 Z-62 MERKEZ /DÜZCE Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
payİaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/206 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* ; Bu Örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 215734 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
BEYŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2014/667 Esas
Davacı DŞİ Genel Müdürlüğü tarafından davalı Ayşe Çay (Abdurrahman
kızı) mirasçıları aleyhine açılan kamulaştırma davası nedeniyle;
Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde, Beyşehir İlçesi,
Avdancık Mahallesinde bulunan 2147 parsel sayılı taşınmazın 3357,00
m2'lik taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar
verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve
taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir Asliye Hukuk Mahkemesine
davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ile DSİ Genel Müdürlüğü adına tescili 2942
sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına
mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin
yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesini talep
etmiş ve dahili davalı Ayşe Çay'ın (35503876838 TC Kimlik Numaralı, 1965
doğumlu) adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olması
nedeniyle, adı geçene ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; adı
geçen davalının işbu ilamın yapıldığı tarihten itibaren HMK'nun 122.maddesi
uyarınca 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ve eklerini
mahkememize sunması gerektiği hususu dava dilekçesi yerine geçmek
üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 209785 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C İSTANBUL 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2015/346
İLAN
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Mahkememizce verilen 2015/346 Esas, 2015/334 Karar sayılı ve
03/11/2015 tarihli ilamı ile "Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Çubukharmanı
Mahallesi Cilt: 18, Hane:2*de nüfusa kayıtlı 46387474980 T.C. Kimlik nolu
RAMAZAN AKKAR'ın ismi nüfusta tashihen ALEN AKKAR olarak
düzeltilmiştir", ilan olunur.
B.: 215761 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Üniversitemize alınacak öğretim üyeleri ile ilgili ilanda yer alan İlahiyat
Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı bir adet yardımcı doçent kadrosunun
ilanı iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
B.: 215769 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. DÜZCE 3. İCRA DAİRESİ BEYŞE T.C İSTAN Ank