AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İŞ VE EVRAKSÜRELERİ
DOKÜMAN NO: 12. L.01
SIRA NO
1
TARİH:
LİSTESİ
REVİZYON NO:00
SAYFA NO :
İŞLEM / FAALİYET
STANDART SÜRE
İlan Ve Reklam Vergisi
ilan veya reklamın yapıldığı
ayı takip eden ayın 20 nci
günü akşamına kadar
beyanname verilir. Ocak
ayında ödeme yapılır
İlk taksit Ocak ayının
sonuna kadar, ikinci
taksit Kasım ayının
sonuna kadar ödenir.
2
Çevre Temizlik Vergisi
3
İlan reklam beyanı alınması
3- 5 dk
4
ÇTV beyanı alınması
3-5 dk
5
Emlak beyanının alınması
3-5 dk.
6
Şikayet dilekçesi alınması
7
Genel tahakkuk işlemleri
8
Sicil sorgulama
9
Yazışmalar
5-10 dk.
10
Harcamalara katılım payı sorgulanması
5-10 dk
11
İlan reklam, çevre temizlik, işgaliye, yoklamalar
1 gün
12
Katı atıkların tahakkuk ve tebliği
2 gün
1- 15 Gün
1-3 dk.
1-2 dk
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İŞ VE EVRAKSÜRELERİ
DOKÜMAN NO: 12. L.01
•
TARİH:
SAYFA NO :
LİSTESİ
REVİZYON NO:00
Beyan adadei veya özel durumlarda standart sürede artış olabilir.
HAZIRLAYAN
Yusuf YAŞ
Tahakkuk şefi
ONAYLAYAN
Metin KAYA
Mali Hizmetler Müdürü
Download

Tahakkuk Şefliği İş ve Evrak Süreleri için tıklayınız