YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Yapı Kullanım izin Belgesi
1
2
Küşat Ruhsat İşleri
3
Asker Ailelerine Yapılan
Yardımlar (4109 sayılı kanun)
4
Nikâh işlemleri
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1- Toprak Vizesi,
2- Temel Vizesi,
3- Isı Yalıtım Vizesi
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
9- İşgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
10 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
11-Yenice Bld.Bşk.lığından Numarataj Yazısı,
12 -Sığınak Raporu
1 GÜN
1 GÜN
1 GÜN
1 GÜN
1 GÜN
1 SAAT
1 GÜN
1 SAAT
1 GÜN
1 GÜN
1 GÜN
1 GÜN
13- Harç ve Ücretler
14- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
15- Yenice Bld. İtfaiye Amirliği Yangın Yönetmeliğine Uygunluk
Yazısı
16- İskân Dilekçesi
1- ÇTV Kaydı,
2- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
3- İtfaiye Raporu,
1 SAAT
1 GÜN
1- Evlenme Beyannamesi,
2- İzin Belgesi.
1 SAAT
1 GÜN
1 SAAT
1 GÜN
1 GÜN
Gerekli araştırma yapıldıktan
sonra haftanın ilk Encümen
Toplantısında görüşülerek,
karara bağlanır. (1 Hafta)
1 GÜN
1 GÜN
1
4734 ve 2886 Sayılı Kamu
İhale Kanunlarında belirtilen
süreler içinde işlem
yapılmaktadır.
5
İhale İşlemleri
6
Gelir Tahsili İşlemleri
1 HAFTA
7
Giderlerin Ödenmesi
2 HAFTA
8
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî
Müesseselerin işyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatları
Ruhsatın verilmesine karar
verildiği takdirde aynı gün
içinde (1 gün)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:Yenice Belediye Başkanlığı
: Veysel ACAR
: Belediye Başkanı
: Ç.Kale-Yenice Belediye Bşk.
: 0 286 474 3242
: 0 286 474 3495
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Kaymakamlık Makamı
: Nevzat KARKACI
: Kaymakam
: Hükümet Konağı Yenice/ÇANAKKALE
: 0 286 474 30 08
: 0 286 474 42 66
: [email protected]
2
Download

Yenice Belediye Başkanlığı