TC.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmet Standartları Tablosu
Sıra
No.
1
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Belgeler
ZABITA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GENEL
İSTEK VE ŞİKÂYETLER
 3071 SAYILI DİLEKÇE KANUNUNUN ŞEKİL ŞARTLARINI TAŞIMAK
KAYDIYLA YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL EVRAK
KAYDINDAN, GENEL EVRAK KAYIT NUMARASI ALMIŞ, HAVALESİ
TAMAMLANMIŞ DİLEKÇE ASLI.
 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA TELEFONLA İLETİLEN ŞİKAYETLER
ZABITA DENETİMİNE İLİŞKİN İSTEK VE
ŞİKÂYETLER
2
ZABITA TRAFİK RUHSAT ÇEVRE VE
İMAR DENETİM AMİRLİĞİ HİZMETLERİ
VE DENETİMİNE İLİŞKİN İSTEK VE
ŞİKÂYETLER
3
Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
30 GÜN
 3071 SAYILI DİLEKÇE KANUNUNUN ŞEKİL ŞARTLARINI TAŞIMAK
KAYDIYLA YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL EVRAK
KAYDINDAN, GENEL EVRAK KAYIT NUMARASI ALMIŞ, HAVALESİ
TAMAMLANMIŞ DİLEKÇE ASLI.
 ZABITA DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TELEFONLA İLETİLEN
ŞİKAYETLER
30 GÜN
 3071 SAYILI DİLEKÇE KANUNUNUN ŞEKİL ŞARTLARINI TAŞIMAK
KAYDIYLA YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL EVRAK
KAYDINDAN, GENEL EVRAK KAYIT NUMARASI ALMIŞ, HAVALESİ
TAMAMLANMIŞ DİLEKÇE ASLI VEYA ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
DOĞRUDAN MÜRACAAT.
 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞINA TELEFONLA İLETİLEN İSTEK VE
ŞİKAYETLER
30 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
Unvan
Adres
İsim
:ŞEVKET GÜLEN
Unvan : Daire Başkanı
Adres :MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
: AYHAN UYSAL
: ZAB.KOMİSERİ
:MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Telefon : 0 252 212 50 54
Faks :0 252 214 3278
E-Posta : [email protected]
Telefon : 0 252 212 50 54
Faks
: 0 252 214 3278
E-Posta : [email protected]
TC.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No.
Hizmetin Adı
1
TOPTANCI HALİNDE İŞYERLERİNİN SATIŞ
KİRALAMA VE DEVİR İŞLEMLERİ
Başvuruda İstenen Belgeler
 HAL YÖNETMELİĞİNDE İSTENEN BELGELER;ÜRETİCİLER , ÜRETİCİ
ÖRGÜTLERİ, KOMİSYONCU VE TÜCCARLAR İÇİN AYRI OLUP HAL
YÖNETMELİĞİNDE BULUNAN ŞARTLAR ARANMAKTADIR.
Hizmetin Tamamlanma
Süresi (En Geç)
30 GÜN
2
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
 3071 SAYILI DİLEKÇE KANUNUNUN ŞEKİL ŞARTLARINI TAŞIMAK
KAYDIYLA DİLEKÇE
15 GÜN
3
EK İŞGALİYE YERİ(KASA DEPOLAMAK İÇİN)
 TALEP DİLEKÇESİ
 VERİLECEK OLAN YERİN METREKARESİNİ BELİRTEN TUTANAK
15 GÜN
TARTI (KANTAR) HİZMETİ
4
 KANTAR OFİSİNE MÜRACAAT
3 DAKİKA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
Unvan
Adres
İsim
Unvan
Adres
:ADEM ATLI
: HAL ŞUBE MÜDÜRÜ
:MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-FETHİYE
Telefon : 0 252 635 4236
Faks
:0 252 635 74 42
E-Posta :
:ŞEVKET GÜLEN
: Daire Başkanı
:MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Telefon : 0 252 21250 54
Faks
:0 252 214 32 78
E-Posta : [email protected]
Download

Zabıta Dairesi Başkanlığı