YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
Recep ALİBEYOĞLU İsmail Hakkı POYRAZ
Ömer Faruk ÇIRAK
Said ATASEVER
Mustafa ULU
Öğrenim Durumu
Üniversite
Lise
Üniversite
Lise
İdari Büro
Yapı Kontrol Müdürlüğü Yapı Kontrol
2. Ekip Şefi (Hrt. Tek.) Müdürlüğü
Lise
Birimi / Görevi
Yapı Kontrol Müdürü
Görevlendirildiği Alan
Yapı Kontrol Müd.lüğü Yapı Kontrol Müd.lüğü Yapı Kontrol Müd.lüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Yapı Kontrol Müd.lüğü
Görev Yaptığı Kat/Oda
Zemin Kat
Yapı Kontrol
Günlük Periyodik İşleri
Müdürlüğü ile
(Maddeler Halinde
ilgili Müdürlük
Yazınız)
işleri
Yapı Kontrol Şefi
Zemin Kat
Zemin Kat
1) Gelen İhbarları
Değerlendirmek
1) Yapı Kontrol Müdürlüğü İle 1) Gelen ihbarları
ilgili Yazışmalar
değerlendirmek
2) Yapı Tatil Zabtı ile ilgili
evrakları düzenlemek
2) Gelen Evrakların Kaydı
2) Ruhsatsız inşaatlara Yapı
Tatil Zabtı düzenlemek
2) Ruhsatsız inşaatlara Yapı
Tatil Zabtı düzenlemek
3) Belediyeye çağrılan inşaat
sahipleri ile görüşmek
3) Giden evrakların Kaydı
3) Ruhsat ve eklerine aykırı
olarak yapılan inşaat ve
binalara Yapı Tatil Zabtı
düzenlemek
3) Ruhsat ve eklerine aykırı
olarak yapılan inşaat ve
binalara Yapı Tatil Zabtı
düzenlemek
4) Gelen dilekçeler ile ilgili
cevapları vermek
4) Müdürlükle ilgili her türlü
evrak takibi
4) Ruhsatsız başlaya inşaatlara 4) Ruhsatsız başlaya
müdahale ederek yıkımını
inşaatlara müdahale ederek
sağlamak
yıkımını sağlamak
5) Günlük tespitleri gerekli
yerlere bildirmek
6) Encümen kararından sonra
gerekli yazışmaları yapmak
7) Günlük yıkımı yapılan
ruhsatsız yapıların kontrolünü
yapmak
Zemin Kat
1. Ekip
Zemin Kat
1) Gelen ihbarları
değerlendirmek
5) Mevcut dükkanların önünde
ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan eklentileri yıkmak veya
zabıtlamak
5) Mevcut dükkanların önünde
ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan eklentileri yıkmak veya
zabıtlamak
6) Yapı Tatil Zabtı düzenlenen
yerler ile ilgili evrakları tebliğ
etmek
7) Ruhsatsız başlanmış ve
ruhsat alması mümkün olan
inşaatları ruhsat almaları
yönünde gerekli yerlere
6) Yapı Tatil Zabtı düzenlenen
yerler ile ilgili evrakları tebliğ
etmek
7) Ruhsatsız başlanmış ve
ruhsat alması mümkün olan
inşaatları ruhsat almaları
yönünde gerekli yerlere
8) Yeni başlayan inşaatlarda
şayet kaldırım işgali varsa
işgaliye bedeli ödemelerini ve
çevre güvenliğini sağlamak
8) Yeni başlayan inşaatlarda
şayet kaldırım işgali varsa
işgaliye bedeli ödemelerini ve
çevre güvenliğini sağlamak
9) Ekiplerimiz arazide çalışma
yaparken belediyemizi
ilgilendiren her türlü konuyu
gerekli yerlere telefonla veya
telsizle anons ederek bildrimek
9) Ekiplerimiz arazide çalışma
yaparken belediyemizi
ilgilendiren her türlü konuyu
gerekli yerlere telefonla veya
telsizle anons ederek bildrimek
1
2
3
4
Enes SAYDAM
Fatih DAĞİSTANLI
Zbt. Ali ERDİL
Zbt. Mehmet KAYA
İlköğretim
Meslek Lisesi
Meslek Yüksek Okulu
Lise
Arazi 2. Ekip Elemanı
Arazi 1. Ekip Elemanı
Arazi 2. Ekip Elemanı
Arzi 1. Ekip Elemanı
Yapı Kontrol Müd.lüğü Yapı Kontrol Müd.lüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
1) Gelen ihbarları
değerlendirmek
1) Gelen ihbarları
değerlendirmek
1) Gelen ihbarları
değerlendirmek
1) Gelen ihbarları
değerlendirmek
2) Ruhsatsız inşaatlara Yapı
Tatil Zabtı düzenlemek
2) Ruhsatsız inşaatlara Yapı
Tatil Zabtı düzenlemek
2) Ruhsatsız inşaatlara Yapı
Tatil Zabtı düzenlemek
2) Ruhsatsız inşaatlara Yapı
Tatil Zabtı düzenlemek
3) Ruhsat ve eklerine aykırı
olarak yapılan inşaat ve
binalara Yapı Tatil Zabtı
düzenlemek
3) Ruhsat ve eklerine aykırı
olarak yapılan inşaat ve
binalara Yapı Tatil Zabtı
düzenlemek
3) Ruhsat ve eklerine aykırı
olarak yapılan inşaat ve
binalara Yapı Tatil Zabtı
düzenlemek
3) Ruhsat ve eklerine aykırı
olarak yapılan inşaat ve
binalara Yapı Tatil Zabtı
düzenlemek
4) Ruhsatsız başlaya
inşaatlara müdahale ederek
yıkımını sağlamak
4) Ruhsatsız başlaya
inşaatlara müdahale ederek
yıkımını sağlamak
4) Ruhsatsız başlaya inşaatlara 4) Ruhsatsız başlaya inşaatlara
müdahale ederek yıkımını
müdahale ederek yıkımını
sağlamak
sağlamak
5) Mevcut dükkanların önünde
ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan eklentileri yıkmak veya
zabıtlamak
5) Mevcut dükkanların önünde
ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan eklentileri yıkmak veya
zabıtlamak
5) Mevcut dükkanların önünde
ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan eklentileri yıkmak veya
zabıtlamak
5) Mevcut dükkanların önünde
ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan eklentileri yıkmak veya
zabıtlamak
6) Yapı Tatil Zabtı düzenlenen
yerler ile ilgili evrakları tebliğ
etmek
7) Ruhsatsız başlanmış ve
ruhsat alması mümkün olan
inşaatları ruhsat almaları
yönünde gerekli yerlere
6) Yapı Tatil Zabtı düzenlenen
yerler ile ilgili evrakları tebliğ
etmek
7) Ruhsatsız başlanmış ve
ruhsat alması mümkün olan
inşaatları ruhsat almaları
yönünde gerekli yerlere
6) Yapı Tatil Zabtı düzenlenen
yerler ile ilgili evrakları tebliğ
etmek
7) Ruhsatsız başlanmış ve
ruhsat alması mümkün olan
inşaatları ruhsat almaları
yönünde gerekli yerlere
6) Yapı Tatil Zabtı düzenlenen
yerler ile ilgili evrakları tebliğ
etmek
7) Ruhsatsız başlanmış ve
ruhsat alması mümkün olan
inşaatları ruhsat almaları
yönünde gerekli yerlere
8) Yeni başlayan inşaatlarda
şayet kaldırım işgali varsa
işgaliye bedeli ödemelerini ve
çevre güvenliğini sağlamak
8) Yeni başlayan inşaatlarda
şayet kaldırım işgali varsa
işgaliye bedeli ödemelerini ve
çevre güvenliğini sağlamak
8) Yeni başlayan inşaatlarda
şayet kaldırım işgali varsa
işgaliye bedeli ödemelerini ve
çevre güvenliğini sağlamak
8) Yeni başlayan inşaatlarda
şayet kaldırım işgali varsa
işgaliye bedeli ödemelerini ve
çevre güvenliğini sağlamak
9) Ekiplerimiz arazide çalışma
yaparken belediyemizi
ilgilendiren her türlü konuyu
gerekli yerlere telefonla veya
telsizle anons ederek bildrimek
9) Ekiplerimiz arazide çalışma
yaparken belediyemizi
ilgilendiren her türlü konuyu
gerekli yerlere telefonla veya
telsizle anons ederek bildrimek
9) Ekiplerimiz arazide çalışma
yaparken belediyemizi
ilgilendiren her türlü konuyu
gerekli yerlere telefonla veya
telsizle anons ederek bildrimek
9) Ekiplerimiz arazide çalışma
yaparken belediyemizi
ilgilendiren her türlü konuyu
gerekli yerlere telefonla veya
telsizle anons ederek bildrimek
Download

yapı kontrol müdürlüğü