CORE ORGANIC PLUS PROJESİ
Başlama Toplantısı (Kick-off Meeting)
9-10 Nisan 2014, Madrid-İSPANYA
Doç.BİTKİLERİ
Dr. Şahin ANIL
Dr. Ayşen ALAY
VURAL
BAHÇE
ARAŞTIRMALARI
DAİRE
BAŞKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
02.06.2014
1
SUNU İÇERİĞİ
Core Organic II Projesi
Core Organic Plus Projesi
09-10 Nisan 2014 Madrid Toplantısı
Sonuç ve Öneriler
02.06.2014
2
CORE ORGANIC II
(Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems)
CORE ORGANIC II PROJESİ
02.06.2014
3
CORE ORGANIC II
(Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems)
 AB 7. Çerçeve programı kapsamında
desteklenen bir ERANET Projesi
 Koordinasyon: Danimarka, ICROFS
(Niels HALBERG)
 Katılımcı ülke sayısı: 21
 Proje Süresi: 36 ay
(Mart 2010-Mart 2013, 6 ay uzatma)
 Bütçe 1 milyon €
02.06.2014
4
CORE ORGANIC II
(Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems)
2.İş Paketi
“Öncelikli Ortak Araştırma Konularının belirlenmesi”
(Türkiye İş Paketi ortak lideri)
CORE ORGANIC II projesi kapsamında araştırma kuruluşlarımız ve
Üniversitelerimizin ortaklığında yürütülen 4 adet Ar-Ge projesi
mevcuttur.
BICOPOLL, BIO-INCROP,
COBRA ve HEALTHYGROWTH
http://www.coreorganic2.org/
02.06.2014
5
CORE ORGANIC II
(Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems)
Bu projelerden;
Süleyman Demirel Üniversitesi ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu’nun
ülkemiz adına yürütücüsü oldukları BICOPOLL (Targeted precision biocontrol and
pollination enhancement in organic cropping system: Organik yetiştiricilikte
hedeflenmiş hassas biyokontrol ve tozlanmanın artırılması)
Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma
İstasyonunun katıldıkları BIO-INCROP (Innovative Cropping Techniques to Increase Soil
Health in Organic Fruit Tree Crops: Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Toprak Canlılığının
Arttırılması İçin Yenilikçi Tekniklerin Uygulanması) başlıklı proje
02.06.2014
6
CORE ORGANIC II
(Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems)
2. Çağrı kapsamında
Süleyman Demirel Üniversitesi ve Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu’nun
ülkemiz adına yürütücüsü oldukları “Sağlıklı Büyüme: Doğruluk ve güven ile
küçük pazardan geniş hacimli pazarlara” HEALTYGROWTH
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ülkemiz adına yürütücüsü olduğu
“Coordinating Organic Plant Breeding Activities for diversity” (COBRA) Organik
Bitki Islahında Çeşitliliği Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Koordinasyonu başlıklı
projeler halen devam etmektedir.
02.06.2014
7
‘BICOPOLL’
 Targeted precision biocontrol and pollination
enhancement in organic cropping systems
BICOPOLL (CORE ORGANIC 2 )
 Organik Bitki Yetiştiriciliği Sisteminde Hedeflenmiş Hassas Biyokontrol ve
Tozlanmanın Artırılması
02.06.2014
8
Toplantılara Katılım
Finlandiya 12.01.2012 Proje başlangıç toplantısı
02.06.2014
9
‘BIO INCROP’
“Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Toprak Canlılığının Arttırılması
İçin Modern Tekniklerin Geliştirilmesi”
 Projenin amacı; dikim sonrası karşılaşılan hastalıklarda, toprak kökenli
zararlı patojenik ajanların kontrolü için, toprağın doğal yeteneğini
korumaya odaklanarak, biyolojik işlevinin arttırılmasına yönelik
kullanılabilir modern yöntemlerin geliştirilmesi
02.06.2014
10
Sağlıklı Büyüme: Doğruluk ve güven ile «küçük» pazardan
geniş «hacimli» pazarlara ‘HEALTYGROWTH’
Genel Amaç :
Organik
pazarların
gelişimini
desteklemek ve mevcut pazar payını
sağlıklı bir şekilde arttırmaktır
Özel Amaç:
Organik üretimi niş pazarlardan daha
çok miktarda üretime dönüştürmedeki
seçenek ve zorlukların belirlenmesi
Özellikle küçük üreticilere pazarda
rekabet ve hareket fırsatı sunan
stratejiler geliştirmek
Daha iyi bir pazar koordinasyonu
sağlamak için organik kümelerin analizi
ve karşılaştırılması
Mevcut bilginin proje ortağı ülkeler
arasında transferi ve adaptasyonu
02.06.2014
1.
AU-AGRO Aarhus University, Danimarka
(Koordinatör)
2. KTH Royal Institute of Technology, İsveç
3. INRA SAD INRA, Fransa
4. CRR Centre for rural research, Norveç
5. FALS University of Maribor, Faculty of
Agriculture and Life Sciences, Slovenya
6. UIBK University Innsbruck, Avusturya
7. SDU Süleyman Demirel Universitesi, Türkiye
8. MTT MTT Agrifood Finland, Finlandiya
9. HNEE University of Applied Sciences in
Sustainable Development, Almanya
10. Meyvecilik Araştırma İstasyonu, Türkiye
11
‘COBRA’
Amaç,
a) hastalık ve zararlılara tolerant,
b) çevresel değişikliklere uyum kabiliyeti
yüksek,
c) yabancı otlara karşı yüksek seviyede
yarışabilen baklagil (organik) çeşitlerini
(1)mevcut ve yeni oluşturulacak ıslah
programlarında bitki genetik kaynaklarının
kullanımını arttırarak elde etmek,
(2) organik tohum üretmek,
(3) kanun koyuculara teknik bilgi üretmek
(4) paydaşların eğitimini sağlamak,
(5)teknik bilgileri ve geliştirilen çeşitlerin
kullanımını yaygınlaştırmak
02.06.2014
12
YENİ AB PROJESİ
CORE ORGANIC PLUS
02.06.2014
13
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
 Danimarka liderliğinde hazırlanıp, AB Komisyonu tarafından desteklenmesi
kabul edilen bu Koordinasyon ve Destekleme Faaliyeti projesine, 22 ülke
(Danimarka, Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Litvanya,
Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre,
Türkiye ve İngiltere) katılmaktadır.
02.06.2014
14
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
Proje Süresi:5 yıl (01 Aralık 2013- 30 Kasım 2018)
Bütçe: Toplam AB Katkısı: 2.999.999 €
Türkiye’nin Bütçesi: 144.613,00 € AB Hibesi
02.06.2014
15
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
Projenin stratejik amacı
AB üyesi olan ve olmayan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma,
özellikle de doğal kaynakların yönetimi ve küresel değişimden
kaynaklanan risklerin azaltılmasına olan destek ve katkılarının en
üst düzeye yükseltilmesi için bilimsel işbirliğinin güçlendirilmesi
02.06.2014
16
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
Bu amaca ulaşabilmek için
 Mevcut Milli Araştırma Programları arasındaki olumlu etkileşimlerin
artırılması
 Ülkelerin kendi başlarına gereği gibi yürütemeyecekleri boyuttaki çok
büyük araştırma projelerinin uygulanabilmesi için ortak önceliklere
göre belirlenmiş konularda yapılan çok uluslu proje çağrıları ve ortak
değerlendirme süreçleri yoluyla milli araştırma teşkilatları arasında
işbirliğinin yükseltilmesi
02.06.2014
17
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
İş Paketleri
1. Konsorsiyum Yönetimi
2. Tematik Araştırma Alanları ve Çağrı Metinleri
(TAGEM)
3. Çağrıya Çıkılması ve Projelerin seçimi
4. Projelerin İzlenmesi
5. Bilgilerin Yayımı ve Etki Değerleme
02.06.2014
18
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
CORE ORGANİC PLUS
Başlangıç (Kick-off) Toplantısı
9-10 Nisan 2014 INIA-Madrid
02.06.2014
19
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
Proje Değerlendirme Süreci
1. Aşama
• Çağrı konularının açıklanması: 6 Aralık 2013
• Ön tekliflerin kabulü : 25 Şubat 2014
• İnceleme ve değerlendirme toplantısı:
9-10 Nisan 2014 MADRİD/İSPANYA
2. Aşama
• 1. Aşamayı geçen ön teklif projelerin tam
metinlerinin hazırlanması: 1 Temmuz 2014
• Uluslararası Uzman Paneli tarafından projelerin
değerlendirilmesi : 15 Eylül 2014
• Nihai kararın verilmesi : 01 Ekim 2014
02.06.2014
20
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
1.Gün 9 Nisan 2014:
 Açılış konuşmaları
 INIA hakkında bilgilendirme
 Çağrı
grup liderlerinin proje ön
tekliflerinin 1. aşama değerlendirme
sonuçları hakkında katılımcı ülkeleri
bilgilendirmeleri
 Tartışmalar sonunda 2. Aşama için
kesin teklif istenilecek projelerin
belirlenmesi
02.06.2014
21
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
1.Gün 9 Nisan 2014:
Çağrı başlıkları :
1- Organik yetiştiricilikte bitki -toprak ilişkileri
2- Hastalık, yabancı ot ve zararlıların
yönetimini geliştirmek için fonksiyonel
biyoçeşitlilikten yararlanma
3- Islahı da içeren hayvan sağlığı yönetim
sistemleri
02.06.2014
22
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
2.Gün 10 Nisan 2014:
4- Organik gıda kalitesi ve güvenilirliğinin
sağlanması
CORE ORGANIC PLUS projesi kapsamında
yapılan 1. Proje çağrısına, ülkemizden 14 proje
için katılım olmuş ve 6 Adet proje 2. aşamaya
geçmeye hak kazanmıştır.
Yönetim Kurulu Toplantısı
 İspanya’da Organik Tarım konulu sunu
 Uluslararası uzmanlar için
değerlendirme kılavuzuna son şeklinin
verilmesi
02.06.2014
23
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
2.Gün 10 Nisan 2014:
Yönetim Kurulu Toplantısı
 Horizon 2020 Programı ve projenin
devamı için yapılacak çalışmalar
 Bütçe kullanımına ilişkin görüşmeler
 CO II Projelerinin orta dönem
değerlendirmelerine ait bilgiler
 CORE ORGANIC projelerinin devamlılığı
için yapılması gerekenler
 Değerlendirme ve kapanış
02.06.2014
24
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
SONUÇ VE ÖNERİLER
02.06.2014
25
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
CORE ORGANIC II ve CO PLUS Projelerinde
TAGEM
Core Organic II
Core Organic Plus
 1 İş Paketinde Lider Yardımcısı
 1 İş Paketinde Lider
 4 Araştırma projesinde ortak
 1. Çağrıda 6 projede ortak olmaya aday
 Toplam AB Katkısı: 1 Milyon €
 Toplam AB Katkısı: 2.999.999 €
 Türkiye’nin Bütçesi : 20.327 €
(AB Hibesi)
 Türkiye’nin Bütçesi: 144.610 € (AB
Hibesi; 7 kat !)
02.06.2014
26
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
TAGEM, CORE ORGANİC PLUS projesinde;
 2.İş Paketi Lideri görevine
Ek olarak 5 yıl boyunca
 Projedeki tüm iş paketlerinde bulunan görevlerde
Bakanlığımız adına aktif bir şekilde yer alacak
Tüm çalışmalar
 Ülke temsilcisi, Yönetim ve Proje Değerlendirme
Kurulu üyesi Doç. Dr. Şahin ANIL ve
 Proje Yürütme Komitesi ve Proje Değerlendirme
Kurulu üyesi ve Organic eprint Türkiye editörü
Dr. Ayşen ALAY VURAL ve Şaziye ŞEKERCİ ERBAŞ
tarafından koordine edilecektir.
02.06.2014
27
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
Sonuç olarak
TAGEM tarafından, AB ERA-NET
projelerinde İş Paketlerinde liderlik ve
yardımcı liderlik gibi rollerin giderek
artan düzeylerde üstlenilmekte oluşu,
başarılı bir performans olarak kabul
edilebilir.
İspanya Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığı
02.06.2014
28
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
 TAGEM’in CORE ORGANİC PLUS
projesinde
üstlendiği
önemli
sorumluluklar ve karşılığında elde
ettiği bütçe, Bakanlığımızın AB
Çerçeve programlarıyla ilgili hedefiyle
uyumlu
 Bu toplantılara yeterli kadrolarla
katılım, ülkemizin uluslararası AR-GE
projelerinde daha fazla yer almasına
hizmet edecektir.
02.06.2014
29
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
TEŞEKKÜR EDERİZ
02.06.2014
30
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
EK BİLGİ
02.06.2014
31
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
TOPLANTI YERİ :
INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTİGATION) MADRİD-İSPANYA
1926 yılında The National Institute for Agricultural Research and
Experimentation (INIEAF) ismiyle kurulmuştur. Amacı tarım, orman
ve hayvancılık gibi konularda yürütülecek tüm araştırmaların
koordinasyonunu yapmaktır. Zaman içerisinde değişik Bakanlıklara,
farklı isimlerle bağlanarak görevini devam ettirmiştir.
02.06.2014
32
CORE ORGANIC PLUS
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
Halen, Ekonomi ve Rekabet Bakanlığı’na bağlı olarak, Araştırma,
Geliştirme ve Yenilik konularında Ülke Sekreterliğini
yürütmektedir. Kamu Araştırma ağının ulusal düzeyde yönetimi,
tarımsal gıda araştırmalarının koordinasyonu ve ilgili sosyoekonomik
sektörler ile işbirliği ve araştırma projelerinin yürütülmesinden
sorumludur.
02.06.2014
33
Download

AB 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen