DOKTOR ARILAR
Cafer EKEN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Isparta
Serdar TUNCER, Zakine KADIOĞLU
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Erzincan
.
Bal arısı (Apis mellifera L.) farklı bitki türlerinin çiçekleri
arasında bakteri ve fungal sporların taşınmasında rol
oynamaktadır.
Mikrobiyal
biyolojik
mücadele
etmenlerinin (fungus, bakteri ve virus) arı kovanından
çiçeklere
taşınmasında,
bal
arılarının
taşıma
yeteneğinin kullanılması entomovektör teknolojisi olarak
bilinmektedir.
Entomovektör teknolojisinin uygulama şekli; arı
kovanına
takılan dağıtıcı bir aparat içerisine kullanılacak
.
mikrobiyal
biyolojik
mücadele
etmeninin
toz
formulasyonu bırakılmakta ve kovandan çıkan arıların
vücutlarına bulaşan bu etmenin bitkiye dağıtımı
sağlanmaktadır.
Çilek (Fragaria X ananassa Duch.) çok farklı
ekolojilerde yetiştiriciliği yapılan meyve türlerinden
birisidir. Botrytis cinerea Pers. ex Fr. etmeninin neden
olduğu kurşuni küf genel olarak dünyadaki tüm
yetiştirme sistemlerinde çileğin çok önemli bir fungal
hastalığıdır.
Kurşuni küf hastalık yönetiminde esas alınan çiçeklerin
enfeksiyondan korunmasıdır. Hastalık ile mücadelede
çiçeklenme dönemindeki fungisit uygulamaları hastalığın
engellenmesinde kullanılan en etkili ve yaygın yöntemdir.
Ancak, B. cinerea’nın fungisitlere karşı kazandığı
dayanıklılık (özellikle benzimidazole grubu), meyveler
üzerindeki ilaç kalıntıları, fungisitlerin çevreye olumsuz
etkileri ve insanların çevreye karşı duyarlılığın artmasıyla
biyolojik kontrolü de içeren alternatif mücadele
yöntemlerinin önemi artmıştır.
BICOPOLL, Türkiye’de çileklerde kurşuni küf hastalığının
biyolojik mücadelesinde fungal antagonist olarak
Clonostachys rosea f. catenulata (syn. Gliocladium
catenulatum)’yı yaymada vektör olarak bal arılarının
(entomovektör teknolojisinin) kullanıldığı ilk uygulama
projesidir.
Mikrobiyal biyolojik mücadele etmenlerinin (fungus,
bakteri ve virus) kovandan çiçeklere taşınmasında bal
arılarının taşıma yeteneğinin kullanılmasıyla; bitki
patojenlerine
karşı
çevreye
zararsız
mücadele
yapılmakta ve bitkilerde tozlaşmanın da artırılmasıyla da
verim ve ürün kalitesinde artış sağlanmaktadır.
Yıllar
Deneme
Alanı
2013
Verim
(g/bitki)
2014
Meyve sayısı
Verim
(g/bitki)
Hastalıklı Sağlıklı
Açık
alan
Tül
kafes
Meyve sayısı
Hastalıklı Sağlıklı
1314,8 283
34.245
449,1
139
15.295
1260,9 915
33.892
395,7
432
12.511
Teşekkür
BICOPOLL, CORE Organic II başlıklı Avrupa Birliği
7. Çerçeve Programınca desteklenen bir ERA-NET
projesidir. TAGEM, Sanal Ortak Fon modeliyle
destek vermektedir.
Download

Microsoft PowerPoint