Proje Adı
: İzmir ve Manisa İllerinde Kirazlarda Hasat Sonrasında Meyve
Çürüklüklerine Neden olan Fungal Etmenlerin Saptanması,
Yaygınlıklarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması(Doktora Projesi)
Başlama Tarihi
: 01.01.2016
Destekleyen Kuruluş
: TAGEM
Proje Yürütücüsü
: Uzm. Ayşe UYSAL
Proje Danışmanı
: Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR
Proje Özeti
: Ege bölgesi Türkiye’de kiraz yetiştiriciliği açısından ekonomik
öneme sahiptir ve ihracatın da büyük bir kısmını sağlamaktadır.
Kirazda bazı fungal hastalıklar; hasat öncesinde bahçede
başlayıp, hasat sonrasında işleme, paketleme, taşınma ve
market aşamasına kadar devam etmektedir. Hasat sonrasında
kirazda meyve çürüklüklerine neden olan; Monilinia spp.,
Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer, Penicillium spp.,
Cladosporium spp. ve Alternaria spp. fungal etmenleri kiraz
meyvelerinde ciddi ürün kayıpları oluşturmaktadır. Bu
kayıpların en aza indirilmesi için hasat öncesi dönemden
başlayarak önlemler alınması gerekmektedir. Bu nedenle ele
alınan çalışmada, İzmir ve Manisa illerinde kirazlarda hasat
sonrasında meyve çürüklüklerine neden olan etmenlerin
saptanması, yaygınlık oranlarının belirlenmesi ve en yaygın
saptanan etmenlere karşı mücadele olanaklarının araştırılması
amaçlanmıştır.
Bahçelerde
bitkinin
farklı
fenolojik
dönemlerinde (çiçek ve meyve), hasat sonrasında depolarda
survey çalışmaları yapılarak, kiraz meyvelerinde etmenler ve
oranları belirlenecektir. Mücadeleye yönelik olarak; in vitro
koşullarda fungisitlerin etmenlere olan etkinliği ve duyarlılık
düzeyleri belirlenecek, daha sonra in vivo koşullarda etkinliği
değerlendirilecektir. Latent enfeksiyonlar dikkate alınarak
çiçeklenme döneminden itibaren in vitro ve in vivo da etkili
bulunan aktif maddelerle hasat dönemine kadar ilaçlama
programları oluşturulacaktır. Ayrıca, bir biyolojik mücadele
ajanının (Metschnıkowıa pulcherrima maya izolatı) da hasat
sonrasında kirazda meyve çürüklüklerine olan etkinliği
değerlendirilecektir. İlaçlama programı yapılan bahçelerden
hasat edilen sağlıklı görünümlü kiraz meyvelerine hasat sonrası
uygulamalar yapılarak soğuk hava depolarında muhafaza
edilecek ve bu uygulamaların kirazda meyve çürüklüklerine olan
etkileri ortaya konulacaktır. Bu proje çalışmasıyla, Türkiye
ekonomisi için çok önemli olan kiraz meyvelerindeki çürüme
sorununa çözüm amaçlanmaktadır.
Download

(Meyrick,1917) (Lep.: Gelechiidae)