DIANA SISWARTONOVÁ
Studujte vědu umění. Studujte umění vědy.
Rozvíjejte své smysly - především se učte, jak vidět.
Uvědomujte si, že vše je propojeno se vším.
Leonardo da Vinci
Jsem česko-indonéského původu. Vystudovala jsem lingvistiku a orientalistiku. Hovořím sedmi jazyky a ráda
přímo komunikuji s lidmi z různých koutů světa. Získávám tím cenné nové úhly pohledu na "naši" realitu.
Toužím po propojení vědy a umění, které jsou pro mne symbolikou sjednocení myšlení a cítění. I technologie
mohou být krásné a harmonické. Tak jako u starých Toltéků by mělo platit pravidlo, že každé dílo by mělo
splňovat tři kritéria. Být účinné, krásné a zároveň být energetickým zářičem. To je i mým krédem.
Zajímá mě voda. Zabývám se její vitalitou, tj. jejími účinky na živé organismy. Vlastnosti vody jsou fascinující.
Nejsou dány jen obsahem, ale tím, jak je obsah uspořádán na úrovni molekul. To je struktura a struktura určuje
vlastnosti. Voda v živých organismech je doslova tekutý krystal a jako takový skýtá možnosti, o kterých se nám
ani nesnilo! Když umíte zacházet se strukturou vody, můžete s “pouhou” vodou napodobit mnohé a docílit
velkých
úspor!
Nahradíte
chemikálie,
farmaceutika,
additiva,
optimalizujete
procesy
ve
stavebnictví,
potravinářství, pivním, strojním, hutním průmyslu... Je to novinka a já se ji co nejefektivněji snažím dostat
mezi lidi, jednak pro inspiraci k dalšímu vývoji, ale i pro použití do domácností a průmyslu.
Dále se mnoho let zaměřuji na tzv. exotické zdroje energie. Spolupracuji po světě se skupinou nezávislých
výzkumníků a vědců v oblastech studené fúze, kavitace, vakuových, gravitačních a jiných obnovitelných
technologií. Jsem srdcem vědec. Mým každodenním průvodcem je Tao, které mi dává vhled do zákonitosti jevů.
Mou velkou inspirací Viktor Schauberger, přírodní filozof a vynálezce, který předběhl svou dobu. Jeho heslem
bylo: "Kapieren und kopieren." Nejdřív přírodu pochopit a pak kopírovat. A právě takové biomimetické
technologie mě baví uvádět do oběhu.
1
Mgr. Diana Siswartonová, [email protected]
Začala jsem se tedy do hloubky zajímat o výzkumy vody zaměřené na její vitalitu a strukturu. S přibývajícím
množstvím různých metod extrakce energie z vody, coby levného zdroje, vnímám nebezpečí, že použitá voda
bude sice chemicky čistá, ale bez schopnosti podporovat život. Máme dnes k dispozici dostatek možností, jak ji
kvantitativně i kvalitativně měřit. Bohužel, se o nich běžně neví. Je zcela zásadní, naučit se vracet věci v
takovém stavu, v jakém jsme si je vypůjčili. To platí především o vodě. Stačí doplnit technologie o proces, který
jednoduchým způsobem vodě její vitální strukturu vrátí.
V současné době jsem konzultantkou vodních částí
projektu pro spol. Maitrea, kde navrhuji nechemické řešení bazénů budoucího komplexu ajurvédských lázní.
Mám v úmyslu natočit dokumentární film o vodě. Také bych ráda iniciovala vytvoření mezinárodní sítě
výzkumníků spolupracujících na vývoji a výzkumu v oblasti vody a energie. S mnoha z nich jsem celou
záležitost předjednala, všichni jsou plni očekávání. Hlavním problémem je, že pokud výzkumné projekty
nezapadají do středního proudu, jsou odstřiženy od finančních zdrojů. Vnímám také, že je načase používat ke
zkoumání přírodních jevů, kromě klasických laboratorních metod i metody doplňkové, pracující s vědomím a
tělem. S odkazem na citát Alberta Einsteina, pokud máme nalézat řešení z úrovně vyšší, než je ta, na níž se
problém nachází, je třeba začít nahlížet z úrovně, kdy uvidíme problém i jeho kontext jako jediný celek.
Aktuálně bych chtěla najít tuzemské spolupracovníky do projektu s výmluvným názvem, Blue Economy, Modrá
Ekonomika – 10 let, 100 inovací, 100 miliónů pracovních míst. Jeho autor, belgický ekonom, Gunter Pauli, člen
Římského klubu, navrhuje aplikaci 100 nejúspornějších a nejefektivnějších inovací světa kopírujících přírodu.
Např. se tak skrze aplikaci vodních nádrží s řasami dají eliminovat emise CO2. V Brazílii již takto funguje pět
uhelných elektráren s nulovými emisemi.
Vše považuji za možné. Mým přáním je, abychom jako lidské bytosti probudili své zapomenuté schopnosti a
používali je pro lepší budoucnost tohoto světa. Chci vyživovat a podporovat vše, co povede k naplnění tohoto
záměru svými slovy i činy. Seriózně i s hravou lehkostí.
Mou bytostnou podstatou je inspirovat, předkládat nový úhel pohledu a propojovat.
REFERENCE
WETSUS, Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, Holandsko
dr. Egely, R&D studená fúze na bázi uhelného prachu
HADO institute japonského badatele, dr. Masaru Emota
Joerg Schauberger, Rakousko, PKS – odkaz Viktora Schaubergera
Curt Halberg, Švédsko, IET – Institut Ekologických Technologií
dr. Korotkov, Rusko, bioelektrografie, GDV
dr. MaeWan Ho, Londýn, mikrobiologie a voda v živých organismech
dr. Tsenkova, Universita v Kobe, Japonsko, "aquaphotomics", frekvenční otisky vody
dr. James DeMeo, Oregon, USA, výzkumná orgonová laboratoř
dr. Jerry Pollack, University of USA, nový Institute of Venture Sciences
2
Mgr. Diana Siswartonová, [email protected]
Download

Mgr. Diana Siswartonová