Uzaydaki Bir Kuvvetin Bileşenlerine Ayrılması-1

• F kuvveti OBAC
düzlemindedir.

• F yatay ve düşey
bileşenlerine ayrılır.
Fy  F cos y
Fh  F sin y
• Fh, x ve z eksenlerine
göre bileşenlerine ayrılır.
Fx  Fh cos 
 F sin  y cos 
Fz  Fh sin 
 F sin  y sin 
1
Uzaydaki Bir Kuvvetin Bileşenlerine Ayrılması-2

F ile eksenler arasındaki açılar dikkate alınarak,
Fx  F cos  x
F=
Fy  F cos  y
2
Fx +
2
Fy
+
Fz  F cos  z
2
Fz
cos  x , cos  y ve cos  z kuvvetin doğrultman kosinüsleridir.
2
Download

Uzay Kuvvetler